Άρθρο 14 – Μη τήρηση προθεσμιών

Η παραβίαση των προθεσμιών της παρ. 1 του άρθρου 12 που ορίζονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ακούσιας νοσηλείας από την εισαγωγή της αίτησης προς συζήτηση έως την έκδοση δικαστικής απόφασης, συνεπάγεται την υποχρεωτική χορήγηση εξιτηρίου στον φερόμενο ως ασθενή.

  • 21 Μαΐου 2019, 12:48 | Παύλος Σακκάς

    Η εμπειρία έχει δείξει ότι η δικαιοσύνη αργεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νόμου. Είναι επομένως βέβαιο ότι μετά από 10 ημέρες, που θα περνά η προθεσμία που θέτει ο νόμος, ο ασθενής υποχρεωτικά θα λαμβάνει εξιτήριο. Χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να έχει θεραπευτεί.

  • 20 Μαΐου 2019, 12:14 | Γεώργιος Κακαβούλιας

    Παραβίαση της παρ.1 του αρ.12,δηλ. του 15νθημέρου οδηγεί σε υποχρεωτική χορήγηση εξιτηρίου.
    Στο μεσοδιάστημα χορηγείται θεραπευτική αγωγή και με ποια νομική κάλυψη? Έχει δικαίωμα ο φερόμενος ασθενής να αρνηθεί φαρμακευτική αγωγή??