Άρθρο 13 – Αυτεπάγγελτος διορισμός δικηγόρου

Οι δικηγορικοί σύλλογοι συντάσσουν κάθε διετία κατάλογο δικηγόρων που διορίζονται αυτεπάγγελτα στις περιπτώσεις της ακούσιας νοσηλείας αν ο φερόμενος ότι χρήζει ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη δηλώσει ότι στερείται συνηγόρου και είναι δικαιούχος νομικής βοήθειας. Ο αυτεπάγγελτος διορισμός γίνεται με επιμέλεια της γραμματείας του Πρωτοδικείου από την εκκίνηση της διαδικασίας.

 • 22 Μαΐου 2019, 13:11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΗΓΑΤΟΥ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

  Άρθρο 13
  Πιθανόν θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη ρύθμιση και να μην εξαρτηθεί ο αυτεπάγγελτος διορισμός δικηγόρου από τις προϋποθέσεις των γενικών δικαιούχων νομικής βοήθειας. Το πρόσωπο που βρίσκεται σε κρίση πιθανότατα δεν βρίσκεται σε κατάσταση να φροντίσει και μάλιστα άμεσα για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών που θα πιστοποιούν ότι είναι δικαούχος νομικής βοήθειας ή μπορεί να διαθέτει τα εισοδήματα αλλά να μην είναι σε κατάσταση να τα διαχειριστεί ή μπορεί να υπάρχει εκμετάλλευση από τα συγγενικά του πρόσωπα και απροθυμία τους να βοηθήσουν στην εύρεση δικηγόρου κι έτσι στο τέλος να στερηθεί τον δικηγόρο.

 • 20 Μαΐου 2019, 20:02 | Κατερίνα Χατζή

  Ο κάθε ασθενής πρέπει να εκπροσωπείται από δικηγόρο. Μιλάμε για μια διαδικασία στέρησης ελευθερίας καθώς και χρήσης φαρμάκων ακουσίως. Μάλιστα ο δικηγόρος που θα διοριστεί αυτεπάγγελτα πρέπει να έχει εξειδίκευση πάνω στα θέματα ψυχικής υγείας.
  Κατερίνα Χατζή : Μέλος του υπό σύσταση σωματείου ΔΑΛΥΨΥ( Δράση – Αλληλεγγύη Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας)

 • 20 Μαΐου 2019, 12:50 | Άννα Εμμανουηλίδου

  Είναι απολύτως αναγκαία η εξειδικευμένη εκπαίδευση συνηγόρων, οι οποίοι το επιθυμούν, και η συγκρότηση λίστας γι’ αυτήν την ειδική περίπτωση, καθώς οι περισσότεροι δικηγόροι είναι α)ελλιπώς ενημερωμένοι για την φύση της κατάστασης και του νόμου πολύ συχνά β) δεν εμπιστεύονται τον «πελάτη» τους και τους εαυτούς τους στη διαχείριση μιας τέτοιας συνθήκης. Χωρίς την συστηματική μετεκπαίδευση του κλάδου στο συγκεκριμένο θέμα, η παρουσία συνηγόρου θα καταστεί κενό γράμμα.