Ολοκλήρωση δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το Υπουργείο Υγείας, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν και να βελτιωθεί όπου υπάρχει ανάγκη, η τελική μορφή του κειμένου.

Ο Υπουργός Υγείας

Αθανάσιος Πλεύρης

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης θέτει από σήμερα 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα συντμηθεί κατά μία (1) εβδομάδα λόγω του κατεπείγοντος της ψήφισης των διατάξεων εντός του Ιουνίου 2022, καθώς συνιστούν παρατάσεις ήδη γνωστών ρυθμίσεων σχετιζόμενων με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, των οποίων η ισχύς εκπνέει στις 30-06-2022 και, ως εκ τούτου, θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19.

Ο Υπουργός Υγείας

Αθανάσιος Πλεύρης