Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Το ΑΣΕΠ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για τις νέες ηλεκτρονικές του υπηρεσίες και την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν, εκφράζει αφενός τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους και αφετέρου την πρόθεσή του να αξιοποιήσει όλες τις σχετικές προτάσεις στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τόσο για την αναβάθμιση των ήδη παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών όσο και για την ανάπτυξη νέων.

Δημόσια Διαβούλευση για τις Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ Προς Πολίτες και Φορείς

Το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάζει να υλοποιήσει στο άμεσο μέλλον αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Μέσω αφενός της προσπάθειας για ποιοτική βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει το ΑΣΕΠ στους πολίτες και στους φορείς –μέσα πάντα από τις αρχές της ισονομίας, της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας– και για επίσπευση της έκδοσης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και αφετέρου της συνεργασίας του ΑΣΕΠ με τους φορείς οι οποίοι εκδίδουν πιστοποιητικά που σχετίζονται με τους διαγωνισμούς του, σας προσκαλούμε να διατυπώσετε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης το ΑΣΕΠ επιδιώκει, αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των συμμετεχόντων, να διαμορφώσει ένα τελικό και ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται με την πάροδο της Παρασκευής 29.10.2010.