Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

H ΕΕΕΠ ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Τα υποβληθέντα σχόλια θα αξιολογηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του σχεδίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ

Ευάγγελος Καραγρηγορίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου

Η Ε.Ε.Ε.Π. με γνώμονα τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες, το ρυθμιστικό πλαίσιο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου σε διεθνές επίπεδο καθώς και την προστασία του κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011» που αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείου Οικονομικών από την 7η Σεπτεμβρίου έως και την 15η Οκτωβρίου 2018, θέτει σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση σχέδιο Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

Η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί τους οικονομικούς φορείς, τους οποίους αφορά, τους κοινωνικούς και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, για τον τομέα των τυχερών παιγνίων και κάθε πολίτη να συμμετέχουν στη διαβούλευση και να διατυπώσουν την άποψή τους. Οι απόψεις αυτές, καθώς και τυχόν προτάσεις και πληροφορίες, θα συμβάλλουν στο πλέον άρτιο περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών (ΤΕΠ).

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00.

Η Ε.Ε.Ε.Π. ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους εκείνους που θα συμβάλλουν με τη γνώμη τους και τα σχόλιά τους.

Μετά από σχετικό αίτημα φορέων της αγοράς, η διαβούλευση παρατείνεται έως τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:00 .

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Ευάγγελος Καραγρηγορίου