Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

H ΕΕΕΠ ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Κανονισμού Καζίνο και των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ).

Τα υποβληθέντα σχόλια θα αξιολογηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής των σχεδίων.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ

Ευάγγελος Καραγρηγορίου

Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: «Κανονισμός Καζίνο»

H ΕΕΕΠ θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού Καζίνο και των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4512/2018, προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις κάθε ενδιαφερόμενου. Οι απόψεις αυτές, καθώς και τυχόν προτάσεις και πληροφορίες, θα συμβάλλουν στο πλέον άρτιο περιεχόμενο του Κανονισμού, με την ενσωμάτωση της εμπειρίας των οικονομικών φορέων, τους οποίους αφορά, των κοινωνικών και άλλων φορέων που ενδιαφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, για τον τομέα των τυχερών παιγνίων και κάθε πολίτη.
Η δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων Κανονισμού Καζίνο και ΤΕΠ θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00.
Η ΕΕΕΠ ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους εκείνους που θα συμβάλλουν με τη γνώμη τους και τα σχόλιά τους.

Μετά από σχετικό αίτημα φορέων της αγοράς, η διαβούλευση παρατείνεται έως Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ

Ευάγγελος Καραγρηγορίου