Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

H ΕΕΕΠ ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Κανονισμού διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Τα υποβληθέντα σχόλια θα αξιολογηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του σχεδίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ

Ευάγγελος Καραγρηγορίου

Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου

Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου»

Η Ε.Ε.Ε.Π. με γνώμονα τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες, το ρυθμιστικό πλαίσιο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου σε διεθνές επίπεδο καθώς και την προστασία του κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011» που αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείου Οικονομικών από την 7η Σεπτεμβρίου έως και την 15η Οκτωβρίου 2018, θέτει σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

Οι προτεινόμενες διατάξεις αποτυπώνουν με την απαιτούμενη σαφήνεια, πληρότητα και λεπτομέρεια, μεταξύ άλλων:
α) την διαδικασία χορήγησης και τους τύπους των αδειών,
β) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης των κατόχων των αδειών κατά τη λειτουργία τους,
γ) τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων και τα τεχνικά πρότυπα,
δ) τον καθορισμό των γενικών κατηγοριών των γεγονότων που δύναται να προσφέρονται προς στοιχηματισμό,

Η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί τους οικονομικούς φορείς, τους οποίους αφορά, τους κοινωνικούς και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, για τον τομέα των τυχερών παιγνίων και κάθε πολίτη να συμμετέχουν στη διαβούλευση και να διατυπώσουν την άποψή τους. Οι απόψεις αυτές, καθώς και τυχόν προτάσεις και πληροφορίες, θα συμβάλλουν στο πλέον άρτιο περιεχόμενο του Κανονισμού.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00.

Η Ε.Ε.Ε.Π. ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους εκείνους που θα συμβάλλουν με τη γνώμη τους και τα σχόλιά τους.

Μετά από σχετικό αίτημα φορέων της αγοράς, η διαβούλευση παρατείνεται έως τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:00.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Ευάγγελος Καραγρηγορίου