Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση της Ε.Ε.Ε.Π. για το σχέδιο Κανονισμού με το οποίο ρυθμίζονται τα ζητήματα λειτουργίας και ελέγχου παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (Video Lottery Terminal), που θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις, και υπό τις προϋποθέσεις, των άρθρων 39 και 40 του ν.4002/2011 (Α 180).
Η διαβούλευση είχε διάρκεια 25 ημερών και συγκέντρωσε σχόλια τόσο από πολίτες όσο και από επαγγελματίες της αγοράς τυχερών παιγνίων. Η έκταση των σχολίων είναι ιδιαίτερα εκτενής. Το υλικό που συγκεντρώθηκε θα υποστεί επεξεργασία, ώστε να χρησιμοποιηθεί για συμπληρώσεις και αλλαγές στο σχέδιο του κανονισμού με σκοπό αυτό να βελτιωθεί και οι τελικές ρυθμίσεις του να είναι ολοκληρωμένες.
Η Ε.Ε.Ε.Π. ευχαριστεί όλους όσους διέθεσαν χρόνο και εργασία προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Ευγένιος Γιαννακόπουλος

Δημόσια Διαβούλευση σε σχέδιο Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (Video Lottery Terminal)

Η ανεξάρτητη διοικητική Αρχή με την επωνυμία « Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ( Ε.Ε.Ε.Π.)» είναι ο αρμόδιος δημόσιος φορέας για την αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο παιγνίων που προσφέρονται από τους διοργανωτές τους για διεξαγωγή από το κοινό στην Ελληνική Επικράτεια.
Σύμφωνα με τις διατάξεις, και υπό τις προϋποθέσεις, των άρθρων 39 και 40 του ν.4002/2011 (Α 180), έχει χορηγηθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. μία άδεια για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή μέσω αυτών τυχερών παιγνίων. Από αυτά, 16.500 παιγνιομηχανήματα θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε., μέσω των πρακτορείων της, ενώ το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των υπολοίπων 18.500 παιγνιομηχανημάτων θα παραχωρηθεί από την εταιρεία, μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, σε τρίτους παραχωρησιούχους.
Με βάση τα δεδομένα αυτά και τις κείμενες διατάξεις, η Ε.Ε.Ε.Π. εκπόνησε το σχέδιο του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου των τυχερών παιγνίων μέσω των παιγνιομηχανημάτων, που θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν, κατά τα παραπάνω, το οποίο με βάση την 27/2/13-11-2012 απόφασή της θέτει σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012.
Με το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού ρυθμίζονται τα ζητήματα λειτουργίας και ελέγχου παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (Video Lottery Terminal), που αποτελούν τελευταίας γενεάς μηχανισμούς διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Η εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων αυτών θα γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας έτσι το πρώτο, εκτός των καζίνο, νόμιμο δίκτυο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα. Το δίκτυο αυτό θα αποτελείται από πιστοποιημένες δομές και συστήματα , η λειτουργία του θα διέπεται από περιοριστικούς κανόνες και θα τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π.
Το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού επιχειρεί να εισάγει ένα σύγχρονο σύστημα ρύθμισης της διεξαγωγής των παραπάνω παιγνίων, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την προστασία του καταναλωτικού κοινού, και ιδίως των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και των παικτών. Η γενική κατεύθυνση που υιοθετεί το σχέδιο επιδιώκει την ασφαλή, έντιμη και φερέγγυα διεξαγωγή των παιγνίων σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
Η διεθνής εμπειρία στη ρύθμιση της διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων με χρήση ατομικής κάρτας παίκτη, μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, διαθεσίμων σε τέτοιο αριθμό και γεωγραφική διασπορά, βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Υπό την έννοια αυτή, η δημόσια διαβούλευση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες.
Η Ε.Ε.Ε.Π. ευχαριστεί όλους όσους θα έχουν το ενδιαφέρον να συμμετέχουν με σχόλια στη διαβούλευση και τους διαβεβαιώνει ότι αυτά θα τύχουν της σχετικής επεξεργασίας, ώστε να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το τελικό σχέδιο του Κανονισμού πριν την έγκρισή του.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Ευγένιος Γιαννακόπουλος