Ολοκλήρωση δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης υπό τον τίτλο: «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων»

Με τη λήξη, την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμμένου, υπό τον τίτλο «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων», θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση πολίτες για τη συνεισφορά τους μέσω των απόψεων και παρατηρήσεών τους επί των σχετικών ρυθμίσεων, βεβαιώνοντάς τους ότι αυτή θα ληφθεί υπόψη κατά την τελική επεξεργασία των διατάξεων της ρύθμισης.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Παναγιώτης Πικραμμένος

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης υπό τον τίτλο: «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων»

Τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 21.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπό τον τίτλο «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων». Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 21.00.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Παναγιώτης Πικραμμένος