Ολοκλήρωση της διαβούλευσης

Σήμερα, 2 Ιουλίου 2012, ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση, που προκάλεσε η Ε.Ε.Ε.Π., για το σχέδιο κανονισμού των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.

Η δημόσια αυτή διαβούλευση χαρακτηρίστηκε από το γεγονός ότι συμμετείχε ενεργά σε αυτή η ρυθμιστική αρχή, στην προσπάθεια να κινητοποιήσει έναν πραγματικό και παραγωγικό διάλογο με τους διαβουλευόμενους. Αυτό συνέβη διότι η Αρχή θέλει να βρίσκεται σε επαφή με την αγορά, να είναι μέρος του διαλόγου, να μαθαίνει και να μπορεί να υποστηρίζει τις θέσεις της όχι με επιχειρήματα «από την έδρα κάποιας αυθεντίας», αλλά με βάση τη λογική και την πρόοδο.

Η Αρχή απάντησε σχεδόν όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, δημοσιεύοντάς τα.

Η εικόνα που έχουμε είναι ότι μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε και, ελπίζουμε, όσοι συμμετείχαν να διαπίστωσαν ότι ειλικρινά ενδιαφερόμαστε, είμαστε ανοικτοί στις απόψεις μας και η μόνη επιδίωξη είναι να ρυθμίσουμε και να υποστηρίξουμε μία αγορά επαγγελματιών να αναπτυχθεί, λειτουργώντας κανονικά.

Ξέρουμε ότι υπάρχει επιφύλαξη και καχυποψία. Ελπίζουμε με τη στάση και τη συμπεριφορά μας, όχι τώρα, αλλά διαρκώς, αυτό να αλλάξει.

Τα σχόλια ήδη βρίσκονται σε επεξεργασία για να βγούν τα συμπεράσματα και να ακολουθήσει η ενσωμάτωσή τους στο τελικό σχέδιο.

Ευχαριστούμε αυτούς που συμμετείχαν και μας βοήθησαν. Έδωσαν χρόνο και σκέψη με σκοπό το καλύτερο. Δεν θα απογοητευθούν από το αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη πάντως αναφορά πρέπει να γίνει, για λόγους θεσμικής ουσίας και ανταπόδοσης, στα στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π που διαχειρίστηκαν το θέμα, αλλά και στη συμμετοχή των συλλόγων των επαγγελματιών του χώρου και της Ομοσπονδίας τους.

Με εκτίμηση προς όλους,

Ευγένιος Γιαννακόπουλος

Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Δημόσια Διαβούλευση σε σχέδιο Κανονισμού ηλεκτρονικών τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή, με αρμοδιότητα την ρύθμιση και τον έλεγχο της αγοράς των παιγνίων. Στο αντικείμενο της Επιτροπής ανήκει, ανάμεσα στα άλλα, η ρύθμιση και ο έλεγχος των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, δηλαδή εκείνων που αφορούν την διασκέδαση και την ψυχαγωγία των παικτών τους, χωρίς να είναι τυχερά.

Η Ε.Ε.Ε.Π.είναι μιά νέα Αρχή που δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οργανωθεί απο μηδενική βάση, ώστε να λειτουργήσει. Ως πρώτη προτεραιότητά της η Αρχή έθεσε την εκπόνηση του Κανονισμού Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων, το σχέδιο του οποίου τίθεται σε διαβούλευση, δεδομένου ότι η θέσπισή του, εκτός των άλλων, θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την άρση του προστίμου των  31.000 Ευρώ περίπου ημερησίως, που πληρώνει από το 2009 η Ελλάδα, μετά από απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου διότι δεν έχει ρυθμίσει την αγορά των παιγνίων, αυτών, δημιουργώντας έτσι εμπόδια σε εκείνους που ενδιαφέρονται να εισέλθουν και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά .

Η προσπάθεια που έχει γίνει είναι, το σχέδιο Κανονισμού που τίθεται σε διαβούλευση, να περιλαμβάνει σύντομες και κατανοητές διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης, μέσα σε ένα πλαίσιο πρακτικής και αληθινής ρύθμισης της αντίστοιχης αγοράς, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της νομοθεσίας χωρίς θεωρητικές ακρότητες και περιττή γραφειοκρατία.

Ο σκοπός είναι να ενταχθεί και να υποστηριχθεί η νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα  αυτό, έτσι ώστε να ασκείται με την προβλεπόμενη εποπτεία, αλλά χωρίς προσκόματα.

Η Ε.Ε.Ε.Π.ευχαριστεί όλους όσους θα έχουν το ενδιαφέρον να συμμετέχουν με σχόλια στη διαβούλευση και τους διαβεβαιώνει ότι αυτά θα τύχουν της σχετικής επεξεργασίας, ώστε να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το τελικό σχέδιο του Κανονισμού πριν την έγκρισή του.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Ευγένιος Γιαννακόπουλος