Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Η Δημόσια Διαβούλευση ολοκληρώθηκε.