Άρθρο 02: Προϋποθέσεις για ένταξη στη ρύθμιση

Η διοικητική αναγνώριση, ως ιδιωτικής, εδαφικής έκτασης για την οποία συντρέχουν σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις, γίνεται με τον όρο, ο δικαιοδόχος του φερόμενου στους επικαλούμενους αρχικούς τίτλους ως ιδιοκτήτη της έκτασης είτε :
α. Να μεταβιβάσει στο Ελληνικό Δημόσιο, ως εδαφικό αντάλλαγμα, διαιρετό τμήμα της έκτασης, κατ΄ επιλογή του, που να ισοδυναμεί ως προς την αξία του με το πενήντα τοις εκατό (50%) της πραγματικής αξίας του όλου ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κτισμάτων, διαμορφώσεων, καλλιεργειών και άλλων κινητών και ακίνητων στοιχείων που επηρεάζουν την αξία, όπως αυτό θα προκύψει ύστερα από πρόταση διανομής που θα υποβληθεί από τον αιτούντα την αναγνώριση, κατόπιν εκτίμησης Πιστοποιημένου Εκτιμητή από τον Κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τυχόν προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο του φερόμενου ως ιδιοκτήτη, επιτρεπόμενης σε κάθε περίπτωση της κατάτμησης είτε
β. Να καταβάλει εφάπαξ, στο Ελληνικό Δημόσιο, ως χρηματικό αντάλλαγμα, το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής ως άνω πραγματικής αξίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής της αξίας.
Η επιλογή του φερόμενου ως ιδιοκτήτη μεταξύ των ανωτέρω υπό α) και β) εναλλακτικών είναι δεσμευτική για το Δημόσιο.

 • 12 Μαΐου 2014, 20:58 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Το να έχεις τίτλους ιδιοκτησίας ( από αγορά και κληρονομιά ) πριν από το 1926

  μέχρι σήμερα νομίμως μεταγεγραμμένους στο Υποθηκοφυλακείο και μέσα στα

  πάνω από 90 χρόνια που έχουν περάσει, να έχεις πληρώσει για την αγορά αλλά και

  φόρους κληρονομιάς ,μεταβίβασης και παντός άλλου είδους ,αλλά και έξοδα

  Συμβολαιογράφων –Δικηγόρων- Δημόσιου Υποθηκοφυλακείου κ.λ.π.

  ( δηλαδή πλήρωνες για να εξασφαλίσεις το νόμιμο των ενεργειών μέσω των

  δικλίδων που έχει θεσπίσει το κράτος ) και σήμερα να καλείσαι να πληρώσεις το

  50% της αντικειμενικής αξίας , θεωρούμε ότι είναι υπερβολικό και εξωπραγματικό .

  Ιδιαίτερα σήμερα που οι αντικειμενικές τιμές δεν έχουν καμία σχέση με τις

  πραγματικές ,αλλά δεν υφίσταται και η οικονομική δυνατότητα , ουσιαστικά να ξανά

  αγοράσει κανείς την ιδιοκτησία του.

  Προτείνουμε να καθοριστεί ποσοστό ρεαλιστικό που να επιτρέπει την πραγματική

  ενεργοποίηση του νόμου , η οποία και εισοδήματα θα αποφέρει στο κράτος

  άμεσα ,αλλά και στην συνέχει, αφού θα ενεργοποίηση τις αγοροπωλησίες με

  επακόλουθο τα έσοδα εκ των μεταβιβάσεων.

  Αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 10% , διαφορετικά ο νόμος

  αυτός θα μείνει ανενεργός για τους περισσότερους ενδιαφερομένους .

 • 29 Απριλίου 2014, 11:16 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ

  Με βάση τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει να εξαγορασθούν και αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/1979, τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα ως δημόσια κτήματα από το αρμόδιο τμήμα της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και κατέχονται πλέον της εικοσαετίας μέχρι σήμερα με νόμιμο τίτλο και για τα οποία έχουν μάλιστα εκδοθεί οικοδομικές άδειες ανεξαρτήτως εάν εκκρεμούν δικαστικές ή διοικητικές πράξεις που έχουν προκληθεί από τις δασικές υπηρεσίες (όπως π.χ πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής ή εντολή κατεδάφισης ακινήτου).
  Ακόμα θα πρέπει να μπορούν να εξαγορασθούν αγροτεμάχια που ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία, τα οποία έχουν ήδη αγορασθεί από αλλοδαπούς, βασιζόμενοι σε τίτλους πέραν της εικοσαετίας προκειμένου να οικοδομήσουν παραθεριστική κατοικία και να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή στη χώρα μας.

 • 23 Απριλίου 2014, 12:37 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ, ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΦΗΡΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ.