Ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών – Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου

O Αν. Υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης, θέτει από σήμερα 13.6.2016 και ώρα 12:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου» και καλεί τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενο, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις για τη βελτίωση του κειμένου. Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται η συνολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 17.6.2016 και ώρα 14:00.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Ζ. Αλεξιάδης