Άρθρο 6 Ευθύνη νομικών προσώπων

1. Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 3 και 4 τελέσθηκε μέσω ή προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού με βάση εξουσία εκπροσώπησής του ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό του ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτού, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:

i) διοικητικό πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

ii) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας για χρονικό διάστημα από έναν έως έξι μήνες ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το ίδιο χρονικό διάστημα,

iii) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το διοικητικό πρόστιμο του στοιχείου i επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Σε περίπτωση υποτροπής του νομικού προσώπου οι κυρώσεις των στοιχείων ii και iii μπορεί να έχουν οριστικό χαρακτήρα.

2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή την τέλεση από ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μέσω ή προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:

– διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,

– οι προβλεπόμενες στα στοιχεία ii και iii, για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες.

4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους και για την επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνονται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου και η τυχόν υποτροπή του. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήτευση των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) (Α’ 45).

5. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφερομένων σ’ αυτές φυσικών προσώπων.

6. Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, για υποθέσεις στις οποίες υπάρχει εμπλοκή νομικού προσώπου, υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 2 και του κοινοποιούν τις εκδιδόμενες σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

 • 2 Μαρτίου 2011, 21:30 | Δανάη Ανδριανοπούλου

  Εντάξει όλοι καταλάβαμε ποιους αφορά το παρόν άρθρο αλλά τα μπερδέψατε, τα κόμματα δεν είναι νομικά πρόσωπα!

 • 2 Μαρτίου 2011, 21:06 | Α. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  Αυτό το άρθρο φωτογραφίζει συγκεκριμένο κόμμα του οποίου φοβάστε την άνοδο. Ποιος όμως προκάλεσε την άνοδό του; Εμείς ή εσείς;

 • 1 Μαρτίου 2011, 20:59 | ARGYRIS

  Πιστεύω πως αυτό το κράτος θα πρέπει κάποτε να σοβαρευτεί. Αντί να μοιράζει πρόστιμα στα νομικά πρόσωπα για την εξωτερίκευση αισθημάτων εχθροπάθειας δια των εκπροσώπων του καλύτερα να φροντίσει να εφαρμόσει τους νόμους που αδυνατεί. Με ποιο δικαίωμα θα επιβάλει το κράτος πρόστιμα, όταν όλο το κέντρο της Αθήνας μαστίζεται από το παράνομο εμπόριο των αλλοδαπών; Νομιμοποιείστε εσείς που δεν προστατεύετε το νόμιμο εμπόριο, την νόμιμη οικονομία και τα έσοδα του κράτους, να επιβάλλετε πρόστιμα στα νομικά πρόσωπα (ομόρρυθμες, ετερρόρυθμες εταιρίες καταστημάτων)διότι εκδήλώνουν αισθήματα εχθρο- πάθειας στους αλλοδαπούς που κάνουν παράνομο εμπόριο έξω από τα καταστήματά τους, ξαφρίζουν όποιον υπερήλικα χαζεύει τις βιτρίνες και εμποδίζουν την εμπορική κίνηση; Τι κάνατε εσείς για να εξασφαλίσετε την ομαλή συμβίωση Ελλήνων και αλλοδαπών, εκτός από το να ψηφίζετε ανούσια νομοσχέδια.
  ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. ΜΗ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΌΤΙ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΑΝ Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.ΟΤΑΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ, ΤΟΥ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 12:49 | Νομοκλής

  Η όλη έκταση εφαρμογής των νόμων αυτών, περιορίζεται σε ελληνικό έδαφος και γι αυτό έχουν την ευθύνη τα νομικά πρόσωπα, που ασκούν προληπτική νομική εχθροπάθεια ως προς το ευρύτερο σύνολο της ανθρωπότητας.

  θα ευχαριστηθεί ο Νταβού.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 22:48 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΝΗΜΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ..ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΞΕ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΓΝΟΙΑ ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΛΠ ΜΑΛΟΝ ΜΚΟ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΞΕ…ΚΑΙ ΜΗ ΣΒΗΝΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ» ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ..ΚΥΡΙΕ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΑΠΟΛΥΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΞΕ…ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΆΛΕΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΩΣ ΕΛΛΗΝΑ….ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΝ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ…

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 20:39 | Χρῆστος Ἠλίας Μηλίγγος

  Θὰ πρέπῃ νὰ ἐξετάσετε καὶ τὸ τὶ θὰ γίνῃ μὲ τὶς θρησκεῖες ἤ θρησκευτικὲς ὁμάδες, ποὺ στὰ ἐπίσημα «ἱερὰ» τους κείμενα καταφέρονται μὲ ἀπαξιωτικοὺς ἕως ἐκδικητικοὺς ὅρους γιὰ ὅλους τοὺς ἀλλοπίστους. Π.χ. στὸ ταλμούδ τῶν ἰουδαίων τῶν συναγωγῶν, οἱ χριστιανοὶ ἀναφέρονται ὡς σκυλάνθρωποι (γκοϊμ) καὶ ὁ Θεὸς μας ὑβρίζεται χυδαῖα, ὡς γέννημα πόρνης καὶ ρωμαίου στρατιώτη ἤ στὰ μουσουλμανικὰ «ἱερὰ» κείμενα, ὑπάρχουν ἀντίστοιχες ἐκφράσεις καὶ μειωτικὲς τέτοιες γιὰ τὸ γυναικεῖο φῦλο ἤ γιὰ τὴν διάδοση τῆς πίστης των μὲ τὴν βία. Ἐρωτᾶσθε ἄν θὰ λογοκριθοῦν καὶ ἀπαγορευθοῦν αὐτὰ τὰ κείμενα καὶ θὰ τιμωροῦνται οἱ ὑπεύθυνοι τῶν συναγωγῶν καὶ τῶν ἰσλαμικῶν ναῶν, ποὺ διδάσκουν τοὺς πιστοὺς των μὲ τέτοιες αἰσχρὲς διδασκαλίες ; Πῶς μπορεῖ νὰ προστατευθῆ ὁ Ἕλληνας Πολίτης ἀπὸ τὶς καταστροφικὲς, ρατσιστικὲς αὔτὲς λατρεῖες τοῦ ἰουδαϊσμοῦ καὶ τοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς των;
  Μὲ κάθε ἐκτίμηση
  Ἠλίας Χρῆστος Μηλίγγος,
  γεωλόγος,Κέρκυρα

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 15:06 | Tina

  Μιας και ‘πιάσαμε’ τους θεσμούς, μήπως να κουβεντιάσουμε επί τη ευκαιρία και τη βουλευτική ασυλία;

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 17:13 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  ΚΑΛΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΑΚΡΑΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ (ΓΙΑΤΙ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ…..ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΝΑ (ΞΑΝΑ)ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟ 5 ΕΥΡΩ…ΕΝΩ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΩ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕ ΔΩΡΕΑΝ!!!…ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΑ ΛΙΓΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΑΘΑΡΑ ΕΡΑΣΙΡΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ, ΛΕΓΕΤΕ ΕΡΓΟ ΕΞΥΒΡΙΣΗ!!!..ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΛΑΚΗ??..’Η ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ??….. ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ…ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ!!!…Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!!!

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 00:47 | antonis georgiadis

  ευτυχως που τα πολιτικα κομματα δεν θεωρουνται «νομικα προσωπα» αλλιως θα μας γυρναγατε πισω στο 1947 και στο Γ ψηφισμα που ειχε βγαλει παρανομο το κκε..

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 16:00 | Ε. Νικολοπούλου

  Το εξωφρενικό αυτό κείμενο θα οδηγήσει σε μία εφιαλτική κατάσταση, σε ένα κυνήγι μαγισσών με ταυτόχρονη έξαρση του πραγματικού ρατσισμού και του εθνοτικού μίσους!

  Η δημοκρατία δεν μπορεί να ποινικοποιεί απόψεις και φρόνημα παρά μόνο τις πραγματικά εγκληματικές πράξεις.

  Θα φιμώσει την επιστήμη (ιστορία), την τέχνη, την πολιτική, τη λογοτεχνία και θα δημιουργήσει ως αντίδραση έναν πραγματικό ρατσισμό κατά των αλλοδαπών και άλλων ευαίσθητων ομάδων.

  Να αποσυρθεί ή αναδιατυπωθεί ριζικά ένα βαθιά φασιστικό, ανελεύθερο και αντισυνταγματικό κείμενο. Δεν μπορεί καν να το ονομάσεις σοβαρό σχέδιο νόμου.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 12:14 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  1. Πώς ένας εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Εξουσίας και δη πολιτικό πρόσωπο (όχι διοικητικός λειτουργός) αναλαμβάνει την επιβολή κυρώσεων (ποινών) που είναι αρμοδιότητα των Δικαστικών Αρχών ή Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών;
  2. Πώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποκτά δικαίωμα να ανακαλέσει Διοικητική Πράξη που έχει εκδοθεί αρμοδίως από άλλη Αρχή η οποία κανονικά έχει την αρμοδιότητα ανάκλησής της; Επί παραδείγματι, πώς μπορεί να ανακαλέσει ένα domain name που έχει χορηγήσει σε ΝΠ η αρμόδια για το θέμα ΕΕΤΤ; ή ακόμη παραπέρα, να αναστείλει την επιχειρηματική λειτουργία εταιρείας που λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Αδείας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που ρυθμίζει η ΕΕΤΤ;;
  3. Γιατί οι Εισαγγελικές Αρχές οφείλουν να ενημερώνουν τον εκάστοτε Βεζύρη-Υπουργό Δικαιοσύνης; Εχει ακούσει ο νομοθέτης τα περί διακρίσεως εξουσιών και ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης ή για λόγους ενίσχυσης οπλοστασίου εναντι μελλοντικών πολιτικών αντιπάλων επιδιώκει να έχει άμεση εικόνα (και δυνατότητα παρέμβασης) στα των Δικαστικών Αρχών;;;