Άρθρο 3 – Διαδικασία προσαρμογής

Για τη μεταφορά των τηρούμενων στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου νομικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, προηγείται διαδικασία προσαρμογής, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

  • 7 Απριλίου 2022, 19:55 | Ιωάννης Κουμπιάδης

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «3»
    ΣΧΟΛΙΟ 1ο στο άρθρο 3 : Όταν λέτε ότι οι τηρούμενες νομικές , χωρικές και τεχνικές πληροφορίες , κατ΄αρχήν σύμφωνα με το Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου δεν υφίστανται χωρικές , αλλά μόνο νομικές και τεχνικές και επειδή εμείς γνωρίζουμε από υπεύθυνα χείλη ότι στο παρόν υπό διαβούλευση ότι πρώτα και πάνω απ΄όλα θα καταχωριστούν μέχρι και την τελευταία εκκρεμή πράξη, σε όλες τις κτηματολογικές μερίδες και των 48 κτηματικών περιφερειών σ΄ ότι αφορά τη Ρόδο, με το παλαιό χειρόγραφο σύστημα στους τηρούμενους συνολικά 4000 και πλέον κτηματολογικούς τόμους , ενώ αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, αφού έχουν πληρωθεί για την καθεμιά μεταγραπτέα πράξη όλα τα δικαιώματα και τέλη της καταχώρισης της και έχουν διακυβευτεί περιουσίες, όταν ακόμη και σήμερα σε μια μερίδα μπορεί να εκκρεμούν 10 ή και 20 πράξεις των τελευταίων 25-30 ετών!, εάν δε μια ενδιάμεση απορριφθεί τα εμπράγματα δικαιώματα των επομένων είναι «στο αέρα», ενώ καμιά πράξη με ευθύνη της Πολιτείας δεν έπρεπε να εκκρεμεί και δεν λέω της Υπηρεσίας , διότι αυτή διαχρονικά έμεινε αβοήθητη . Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια !!!
    ΣΧΟΛΙΟ 2. στο άρθρο 3: Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης και της τελευταίας εκκρεμούς πράξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους σωστά η ψηφιοποίηση ( μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 2.500.000 ευρώ για την ψηφιοποίηση και επομένως αυτό που αναφέρεται στην κατ’ άρθρο ανάλυση του Σχεδίου του παρόντος δεν αληθεύει , ότι δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσει η ψηφιοποίηση εξ αιτίας του εφαρμοζομένου συστήματος των χειρόγραφων καταχωρήσεων και ότι δήθεν δεν το επιτρέπει ο ισχύων Κτηματ. Κανονισμός ).
    ΣΧΟΛΙΟ 3 στο άρθρο 3 : Η αόριστη αναφορά στην αποκαλούμενη με νέο όντως ευφυή ορισμό «διαδικασία προσαρμογής» ότι « …. θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου…» , για να αποκλειστεί οποιαδήποτε σύγχυση και παρερμηνεία καλό είναι να επαναληφθεί ότι εννοείται ότι θα συνεχίσουν να τηρούνται οι διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, ο οποίος θα συνεχίσει να ισχύει ούτως ή άλλως , σύμφωνα με το εν συνεχεία άρθρο 24 μέχρι την τελική διαπιστωτική πράξη.