Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ένταξη των περιοχών, στις οποίες η δημοσιότητα των εμπραγμάτων σχέσεων επί ακινήτων διέπεται από τις διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου που υποστηρίζεται από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

 • 7 Απριλίου 2022, 16:59 | Βαγιανος Σωτηρης

  Κύριε Ταμπάκη σκοπός του σχεδίου αυτού ήταν η πρόβλεψη της Μετάπτωσης και όλων των διακρίσεων που παράγει το Καθεστώς. Φυσικά και απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία και απαιτούμενων νομοτεχνικη μελέτη, για την εξεύρεση ολων των διατάξεων που θα διευθέτηση το σύνολο των ζητημάτων. Να γίνει τώρα η πρόβλεψη όσων χρειάζεται γιατί αργότερα θα τα βρούμε μπροστά μας

 • 7 Απριλίου 2022, 15:14 | Ιωάννης Κουμπιάδης

  Παρατηρήσεις-Σχόλια Ιωάννου Κουμπιάδη Του Σωτηρίου, δικηγόρου , μέλους του ΔΣΡόδου (ΑΜ 100 ΔΣΡ), με αίτημα-παράκληση , επί της διαδικασίας , να δοθεί τουλάχιστον 5νθήμερη παράταση της αναρτηθείσας νομοθετικής πρωτοβουλίας του Αξιοτίμου κ. Υπουργού Δικαιοσύνης .
  -Α-

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ – .ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 5ΝΘΗΜΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  Επιθυμώντας να συμμετάσχω και να συνεισφέρω στη παρούσα διαβούλευση, όπως έπραξα και στις προηγούμενες , με την εμπειρία μου, τις σκέψεις και παρατηρήσεις μου και με την προσδοκία να φανώ χρήσιμος , εν πρώτοις , αισθανόμαι την ανάγκη να παρακαλέσω τον Αξιότιμο κ. Υπουργό Δικαιοσύνης,, με την ευχή- αίτημα, να δοθεί παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της, διότι αναρτήθηκε υπό την ασφυκτική πίεση της δοθείσας προθεσμίας , εν μέσω 3ημέρου αργιών (αναρτήθηκε την 20.000 της παραμονής της Εθνικής εορτής της 25Μαρτίου 2022, η δε πρώτη δημόσια ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ έγινε μετά πενθήμερο ( και οι δικηγόροι της Ρόδου ενημερωθήκαμε με e-mail από τον δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου το μεσημέρι της 29ης Μαρτίου 2022 και δεν γνωρίζω πότε έλαβαν γνώση οι Διευθυντές των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω!). Θα ωφελούσε λοιπόν, λόγω και της επικαλουμένης από τον ίδιο τον Αξιότιμο κ. Υπουργό Δικαιοσύνης σπουδαιότητας της αναρτηθείσας νομοθετικής πρωτοβουλίας του, να δοθεί παράταση τουλάχιστον 5 ημερών ακόμη, στη τόσο κρίσιμη και σημαντική δημόσια διαβούλευση , για να καλυφθεί και το μεσολαβήσαν μέχρι σήμερα κενό των 5 αργιών.
  -Β-
  Α..ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ, ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.
  Επτά χρόνια πριν το Ιωβιλαίο της ισχύος του , ο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί μετά την υπογραφή του Κυβερνητικού Διατάγματος 132 της 1ης Σεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου και του οποίου οι διατάξεις, λόγω της αρτιότητας του, ως νομοθετήματος, αλλά και της καταξίωσης του ως θεσμού στη πρακτική εφαρμογή του, διατηρήθηκαν ως τοπικό και ειδικό δίκαιο και ως ισχύουσες δημοσίας τάξεως διατάξεις περί Κτηματολογίου κατά την δημοσίευση του Νόμου . 510/1947, άρθρο 8, παρ.2 «περί της εν Δωδεκανήσω εφαρμοστέας Δικαστικής Νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 298), επιζητείται να γίνει παρελθόν με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται εις βάρος των συναλλασσομένων ιδιοκτητών και γενικά επί των εγγραπτέων επι των ακινήτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων..Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το παρόν άρθρο 24 προβλέπεται ρητά και ορθά ότι οι ουσιαστικές διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου , από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 10 παύουν να ισχύουν και στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται η ισχύουσα στην Επικράτεια γενική ή ειδική νομοθεσία για τα εμπράγματα και λοιπά εγγραπτέα δικαιώματα και τις εγγραπτέες πράξεις , είτε πρόκειται για δικαιώματα ιδιωτών, είτε του Ελλην.. Δημοσίου ή άλλων ν.π.δ.δ. Θεωρώ ότι θα ήταν λάθος αν δεν συνέχιζε να ισχύει ο Κανονισμός και θα ήθελα να σημειώσω ότι ορθά προβλέπεται στο άρθρο 24 του παρόντος ότι θα συνεχίσει να ισχύει και να εφαρμόζεται ο Κτημ. Κανονισμός Δωδ/σου μέχρι και την υπογραφή της διαπιστωτικής πράξης ένταξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο , ειδικά όμως για το άρθρο 3 αυτού (του Κτημ. Κανονισμού Δωδ/σου), , που υπάρχουν τα περισσότερα σχόλια , θα μπορούσε να το δει διαφορετικά ο νομοθέτης , αλλά μόνο γι‘ αυτό.

  -.Β-
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «1»
  ΣΧΟΛΙΟ 1ο στο άρθρο 1 : Οπως προκύπτει, από το πρώτο κιόλας άρθρο, ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου προβλέπεται ότι θα παύσει να ισχύει, με την επίκληση και δικαιολογία στο άρθρο αυτό του ενιαίου της ρύθμισης των εγγραπτέων εμπράγματων δικαιωμάτων σ΄ ολη την Ελληνική Επικράτεια (αν και είναι γνωστό ότι η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου υπολείπεται κατά πολύ , αφού δεν υπολείπεται ακόμη μεγάλο εδαφικό μέρος αυτής). Πολύ φοβούμαι όμως μήπως βιαστεί το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ μετά τη ψήφιση του νέου νόμου και αποφασίσει όπως τα ιστορικά Κτηματολόγια Δωδεκανήσου (Ρόδου και Κω-Λέρου) να παύσουν να υφίστανται ως Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες και να αποτελέσουν και αυτά πλέον παρελθόν, όπως και η Υπερκείμενη Προϊσταμένη Αρχή , δηλ. το Υπουργείο Δικαιοσύνης , στο οποίο τα Κτηματολόγια Δωδεκανήσου υπάγονται διοικητικά από της Ενσωματώσεως μας στον εθνικό κορμό της Μητέρας μας Ελλάδας σε εκπλήρωση διακαούς πόθου 620 συναπτών ετών υπό ξένους ζυγούς μεγάλης και μικρής διαρκείας. Αλλά πιστεύω ότι δεν χρειάζεται βιασύνη, διότι, όπως είναι ήδη θεσμοθετημένο , μετά την κατάργηση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω –Λέρου (περιοχών Λακκί και Ξηροκάμπου), ως αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, προβλέπεται με απλή απόφαση του ΔΣ να λειτουργεί εφεξής για όλη τη Δωδεκάνησο ένα ενιαίο πολυδύναμο γραφειοκρατικό σχήμα , το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο , το οποίο θα οργανωθεί και θα λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και θα διαρθρώνεται σε Τμήματα : α) Νομικό Τμήμα, β) Τεχνικό Τμήμα γ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, και δ) Υποκαταστήματα.. Κάθε Υποκατάστημα δε θα οργανωθεί και θα λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και συγκεκριμένα θα λειτουργούν ως Υποκαταστήματα, το καταργούμενο έμμισθο Κτηματολόγιο Κω-Λέρου και τα καταργούμενα άμισθα υποθηκοφυλακεία Καλύμνου, Πάτμου, Καρπάθου. Το ενιαίο πλέον Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου θα υπάγεται διοικητικά στον νέο-επιτρέψτε μου- υδροκέφαλο Φορέα, δηλαδή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ν.π.δ,δ», με έδρα την Αθήνα, το οποίο ήδη συστάθηκε και λειτουργεί ως νέος φορέας από το έτος 2018 , το οποίο εποπτεύεται από τον Αξιότιμο κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα δημιουργηθεί μια νέα πολυδαίδαλη διοικητική μονάδα του Ελληνικού Κτηματολογίου. Ας σκεφτούν οι αρμόδιοι καλά – το λέω καλόπιστα- που , πότε, πως και με ποιους/ες θα μπορεί να λειτουργήσει στη παρούσα δυσμενή χρονική συγκυρία μια τέτοια νέα πολυδαίδαλη διοικητική μονάδα και αν αυτή στη παρούσα φάση θα αποτελέσει μονάδα προόδου ή διελκυστίνδα περαιτέρω καθυστερήσεων !
  -Γ-

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «3»
  ΣΧΟΛΙΟ 1ο στο άρθρο 3 : Όταν λέτε ότι οι τηρούμενες νομικές , χωρικές και τεχνικές πληροφορίες , κατ΄αρχήν σύμφωνα με το Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου δεν υφίστανται χωρικές , αλλά μόνο νομικές και τεχνικές και επειδή εμείς γνωρίζουμε από υπεύθυνα χείλη ότι στο παρόν υπό διαβούλευση ότι πρώτα και πάνω απ΄όλα θα καταχωριστούν μέχρι και την τελευταία εκκρεμή πράξη, σε όλες τις κτηματολογικές μερίδες και των 48 κτηματικών περιφερειών σ΄ ότι αφορά τη Ρόδο, με το παλαιό χειρόγραφο σύστημα στους τηρούμενους συνολικά 4000 και πλέον κτηματολογικούς τόμους , ενώ αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, αφού έχουν πληρωθεί για την καθεμιά μεταγραπτέα πράξη όλα τα δικαιώματα και τέλη της καταχώρισης της και έχουν διακυβευτεί περιουσίες, όταν ακόμη και σήμερα σε μια μερίδα μπορεί να εκκρεμούν 10 ή και 20 πράξεις των τελευταίων 25-30 ετών!, εάν δε μια ενδιάμεση απορριφθεί τα εμπράγματα δικαιώματα των επομένων είναι «στο αέρα», ενώ καμιά πράξη με ευθύνη της Πολιτείας δεν έπρεπε να εκκρεμεί και δεν λέω της Υπηρεσίας , διότι αυτή διαχρονικά έμεινε αβοήθητη . Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια !!!
  ΣΧΟΛΙΟ 2. στο άρθρο 3: Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης και της τελευταίας εκκρεμούς πράξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους σωστά η ψηφιοποίηση ( μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 2.500.000 ευρώ για την ψηφιοποίηση και επομένως αυτό που αναφέρεται στην κατ’ άρθρο ανάλυση του Σχεδίου του παρόντος δεν αληθεύει , ότι δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσει η ψηφιοποίηση εξ αιτίας του εφαρμοζομένου συστήματος των χειρόγραφων καταχωρήσεων και ότι δήθεν δεν το επιτρέπει ο ισχύων Κτηματ. Κανονισμός ).
  ΣΧΟΛΙΟ 3 στο άρθρο 3 : Η αόριστη αναφορά στην αποκαλούμενη με νέο όντως ευφυή ορισμό «διαδικασία προσαρμογής» ότι « …. θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου…» , για να αποκλειστεί οποιαδήποτε σύγχυση και παρερμηνεία καλό είναι να επαναληφθεί ότι εννοείται ότι θα συνεχίσουν να τηρούνται οι διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, ο οποίος θα συνεχίσει να ισχύει ούτως ή άλλως , σύμφωνα με το εν συνεχεία άρθρο 24 μέχρι την τελική διαπιστωτική πράξη.

  -Δ-

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «4»
  ΣΧΟΛΙΟ 1 στο άρθρο 4 με τίτλο Ανάθεση των εργασιών προσαρμογής :
  Αλήθεια τι σημαίνει η αναφορά ότι ανατίθεται σε τρίτους. Στα Κτηματολόγια Δωδεκανήσου λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα μεταγραφών με λίγα μεν, αλλά εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, και κανένας τρίτος , με τυχαία επιλογή , δεν μπορεί να τα υποκαταστήσει , αλλά μόνο σε συνεννόηση και με ευθύνη των Διευθυντών αυτών , οι οποίοι είναι νομικοί και με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις. Ο δε Δ/ντής του Κτηματολογίου Ρόδου είναι εκείνος που κατόρθωσε να μεταγράψει το 2001 σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 80.000 εκκρεμείς πράξεις , σε σύμπνοια όμως και αγαστή συνεργασία με το τότε ΔΣ του ΔΣΡ, στο οποίο τότε είχα την τιμή να μετέχω, αλλά κυρίως με σωστή επιλογή αρκετών προσώπων –κυρίως συναδέλφων. Όταν σήμερα μιλάμε για πολύ ολιγότερες ( 30.000 ίσως και κάτι παραπάνω) εκκρεμείς κτηματολογικές πράξεις εμένα τουλάχιστον με φοβίζει να αναλάβουν τρίτοι , έτσι όπως αόριστα ορίζεται, δηλ. με τυχαία επιλογή από το απρόσωπο ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟ , χωρίς να είναι και βέβαιο ότι θα ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το αντικείμενο του τμήματος των μεταγραφών. Θα πρότεινα : Η επιλογή , συντονισμός και εκτέλεση να γίνεται μόνο μετά από εισήγηση των έμπειρων Δ/ντών των Κτηματολογίων , η οποία και να γίνεται δεκτή.
  ΣΧΟΛΙΟ 2 στο άρθρο 4 : Η αόριστη φράση που ακολουθεί στο άρθρο 4 « … σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»,θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως κειμένη νομοθεσία εννοείται Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου», ο οποίος συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται καθ΄ όλο το διάστημα , όπως προβλέπει και το άρθρο 24. .
  ΣΧΟΛΙΟ 3 Όταν λέτε στο άρθρο 4 ότι : « Οι αναγκαίες κοινοποιήσεις από τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, στους ενδιαφερομένους των εκκρεμών αιτήσεων καταχώρισης ή εγγραφές που έχουν απορριφθεί, γίνονται με επιμέλεια του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, σε περίπτωση δε αδυναμίας του, με επιμέλεια της Γραμματείας του οικείου Πρωτοδικείου..», ασφαλώς γνωρίζετε ότι εκκρεμούντων σήμερα πλέον των 30.000 εκκρεμών πράξεων τι αναστάτωση θα δημιουργηθεί σε ανυποψίαστους ιδιοκτήτες , όταν τους κοινοποιήσετε τις εκκρεμείς πράξεις , ενώ είναι βέβαιο ότι από τις πολυάριθμες εκκρεμείς πράξεις σχεδόν το 90 % δεν θα έχει πρόβλημα , διότι εδώ και πολλά χρόνια κατά την κατάθεση τους γίνεται και τυπικός και ουσιαστικός έλεγχος , αλλά, όταν στην Νομοπαρασκευαστική δεν συμμετέχουν οι κατ΄ εξοχήν γνώστες, δηλ. οι έμπειροι Δ/ντές των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω –Λέρου, όπως ζητήθηκε , προφανώς η ενημέρωση σε πολλά θέματα στη κεντρική εξουσία είναι ελλειπής και όχι πλήρης. Ο κτηματολογικός Κανονισμός ως γνωστόν προβλέπει μόνο κατ’ ανάγκη επίδοση των απορριφθεισών πράξεων , ώστε να αρχίσουν να τρέχουν οι προθεσμίες προσφυγών. Στη πράξη όμως είθισται να ενημερώνεται τηλεφωνικά ο συμβολαιογράφος ή ο δικηγόρος αλλά ακόμη αν χρειαστεί και ο ενδιαφερόμενος , που κατέθεσαν τις πράξεις στις περιπτώσεις που κρίνει ο/η μεταγραφέας ότι μπορεί να γίνει συμπλήρωση ή τυπική διόρθωση, για να μην απορριφθεί η πράξη , σπάνια δε γίνονται κοινοποιήσεις από την ίδια την Υπηρεσία,, ενώ τώρα με το παρόν προβλέπεται να υποχρεώνονται σε κοινοποιήσεις , εκτός από τις απορριφθείσες και οι εκκρεμείς πράξεις και μάλιστα από δύο Υπηρεσίες, του Κτηματολογίου και της Γραμματείας των Δικαστηρίων:!!!. Επομένως καλόν θα είναι να συμπληρωθεί στο άρθρο αυτό ότι υποχρεωτικά θα προηγείται ενημέρωση του συμβολαιογράφου ή δικηγόρου ή και ενδιαφερομένου ανάλογα από ποιόν κατατέθηκε η εκκρεμής πράξη και θα σημειώνεται αυτό με μολύβι στο περιθώριο της πράξης και μόνο αν κινδυνεύει να απορριφθεί τότε αναπόφευκτα θα ακολουθεί και η κοινοποίηση από την Υπηρεσία..
  ΣΧΟΛΙΟ 4 στο άρθρο 4 : Κατά την διάρκεια της «βαπτισθείσας» με νέα ευφυή νομική ορολογία στο άρθρο 4 της «διαδικασίας προσαρμογής,» προηγουμένης , όπως ρητά προβλέπεται οποιασδήποτε μεταφοράς στοιχείων και πληροφοριών από τα χειρόγραφα κτηματολογικά βιβλία, η οποία όμως (διαδικασία προσαρμογής), κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα συντελείται μέσα σε ένα πιεσμένο και -θα έλεγα- απροσάρμοστο περιβάλλον , αφού , παράλληλα κατά την διάρκεια της ,θα πρέπει να ενημερώνονται τα κτηματολογικά βιβλία με τις χιλιάδες εκκρεμείς πράξεις (ταυτόχρονα όμως όλο σχεδόν το υπάρχον ελάχιστο, αλλά πολύ έμπειρο προσωπικό του Κτηματολογίου Ρόδου είναι απογοητευμένο από τη διαχρονική κρατική αδιαφορία , αφού και τώρα τελευταία αφέθηκε επί ένα ολόκληρο έτος μόνο του και αβοήθητο, να διεκπεραιώσει την τιτάνια απογραφή του πολύτιμου αρχειακού υλικού εκατομμυρίων σελίδων, για πρώτη φορά από την ίδρυση του από το 1930 και πρόσφατα την ολοκλήρωσε επιτυχώς , με την πολύτιμη συμβολή του Δ/ντού του, μετά ένα έτος αναστολής των εργασιών του Κτηματολογίου , οι περισσότεροι δε ζήτησαν ήδη μετάταξη στις υπηρεσίες των δικαστηρίων.
  Ταυτόχρονα δε κατά την διάρκεια της αποκαλούμενης διαδικασίας προσαρμογής θα εμπλέκονται και τα πολλαπλά προβλήματα των συμβατικών ατομικών διαγραμμάτων που συντάχτηκαν με το απαρχαιωμένο σύστημα το 1930 επί Ιταλικής κατοχής , στα πλείστα των οποίων λογικό είναι ότι θα υπάρχουν αποκλίσεις σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να προσαρμοστούν και ταυτιστούν με το νέο σύστημα των συντεταγμένων και το « κερασάκι στη τούρτα », με όλους τους κινδύνους και προβλήματα θεωρώ ότι θα είναι στο επόμενο βήμα της περιβόητης δημόσιας ανάρτησης, η οποία προβλέπεται να ακολουθήσει υποχρεωτικά, η οποία σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα για μένα τελικά είναι μια συγκεκαλυμμενη νέα κτηματογράφηση.
  -Ε-

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «5»

  ΣΧΟΛΙΑ στο άρθρο 5 : Αρχές της διαδικασίας προσαρμογής
  ΣΧΟΛΙΟ 1 του άρθρου 5.: Τα τεχνικά θέματα με τα ατομικά κτηματολογικά διαγράμματα., στα οποία τα προβλήματα ταυτοποίησης βάσει γεωγραφικών συντεταγμένων σύμφωνα με το ισχύον στο Εθνικό Κτηματολόγιο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (γνωστό ως ΕΓΣΑ87) και με την δημιουργία αναπόφευκτα σε πολλές περιπτώσεις είτε λόγω διαφορετικού σχήματος ,είτε ακόμη και λόγω διαφορετικού εμβαδού, όπερ σημαίνει αναπόφευκτα και δημιουργία υποχρεωτικά νέας κτηματολογικής μερίδας , πολύ φοβούμαι ότι θα επέλθει αναστάτωση και καθυστερήσεις που θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα από τιτλούχους , οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και δεν θα αποδεχθούν την υφιστάμενη κατάσταση , ηθελημένα ή αθέλητα και γι’ αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Πρώτιστα θα πρέπει να αναλάβει η Πολιτεία στα χέρια της την όλη υπόθεση με δημόσια τεχνική υπηρεσία και να μην αφεθεί στους ιδιώτες μηχανικούς και όπως πολύ σωστά προβλέπεται η υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να γίνει σεβαστή , αλλά να επιβληθεί κιόλας , και γι ‘ αυτό θα χρειαστεί το κύρος της κρατικής υπηρεσίας, ώστε να συνεχίσει ομαλά η υφιστάμενη ειρηνική συνύπαρξη των ομόρων ιδιοκτητών, αφού ορισμένοι κακοπροαίρετοι, την αδυναμία του νόμου , τα κενά του και το όποιο λάθος , που λογικά θα υπάρχει στα απαρχαιώμενα ιταλικά διαγράμματα που συντάχθηκαν πριν ένα αιώνα μπορεί να ανοίξει την όρεξη για παρελκυστική τακτική και διενέξεις, Εν τω μεταξύ θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η άμεση ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Κτηματολογίου με ικανό εξειδικευμένο προσωπικό , ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο πολύ σοβαρό αυτό έργο , αφού οι πάντες έχουμε αντιληφθεί όπως και ο νομοθέτης ότι η επί τόπου πραγματική κατάσταση θα πρέπει να γίνεται σεβαστή σε όσες περιπτώσεις ( και δυστυχώς θα είναι πάρα πολλές) δεν ταυτίζεται το ατομικό συμβατικό διάγραμμα των Ιταλών του 1930 , με την νέα βάσει συντεταγμένων μέτρηση και θα είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι θα είναι μια απλή υπόθεση ρουτίνας.

  -ΣΤ-

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «6»
  ΣΧΟΛΙΑ στο άρθρο 6 και ειδικά για τα προβλεπόμενα για τα ατομικά διαγράμματα και τα αγνώστου ιδιοκτήτη.
  ΣΧΟΛΙΟ 1 στο άρθρο 6: Θα το επαναλάβω ότι αν ήσαν μέλη οι Δ/ντές των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω , δεν θα παρεισέφρυε αυτό το άτοπο και ανεδαφικό τελευταίο εδάφιο για ακίνητα αγνώστου ιδιοκτησίας , τα οποία θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο . Απλούστατα, διότι στα κτηματολόγια της Δωδεκανήσου όλα τα ακίνητα του Δημοσίου καταγράφτηκαν από τους Ιταλούς ,διότι ευθύς εξαρχής ο Ιταλός κατακτητής κατέγραψε στο Ελληνικό Δημόσιο , με πιέσεις αλλά και πολλές αδικίες ακίνητα από την αρχική εγγραφή ,οι οποίες κατά ένα μέρος αποκαταστάθηκαν με τη ψήφιση του ν. 719/78 και πολλά ακίνητα απεδόθησαν από το Δημόσιο στους τέως ιδιοκτήτες. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν ακίνητα αγνώστων ιδιοκτητών ,και στη συνέχεια να περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο όπως προβλέπεται στο εν συνεχεία άρθρο 9 του παρόντος και αυτό θα συμβεί μόνο ελλείψει κληρονόμων του τιτλούχου μέχρι την τάξη εκείνη, μετά την οποία υπεισέρχεται ως κληρονόμος το δημόσιο και αυτό μόνο κατόπιν δικών του αιτημάτων και ενεργειών( του ελληνικού δημοσίου) μπορεί να γίνει , αφού πρώτα ερευνήσει και ελέγξει σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να υπεισέλθει , αλλά μόνο στη κληρονομική διαδοχή και αυστηρά τηρουμένων των διατάξεων του κληρονομικού δικαίου και της διαδικασίας ( μη υπαρξη κληρονόμων ή αποποιήσεις΄ όλων των προηγουμένων τάξεων). Ανευ λόγου και άνευ αντικειμένου θεωρώ τη διάταξη αυτή , όπως είναι διατυπωμένη , από την στιγμή που υπάρχει κατ΄ αμάχητο τεκμήριο η αρχική ( θεμελιώδης) καταγραφή και σύμφωνα με το αρθρο 10 με τίτλο « Μετάπτωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο » στη παράγραφο 4 τελευταίο εδάφιο , πολύ ορθά και ξεκάθαρα ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που η ενεργή μεταφερόμενη εγγραφή είναι η αρχική οριστική καταχώριση στη μερίδα του ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, δεν χωρεί διόρθωσή της με κανέναν τρόπο και μεταφέρεται αυτούσια. Από τη στιγμή που ο αρχικό; τιτλούχος με το αμάχητο τεκμήριο παραμένει εγγρεγραμμένος ο ιδιος χωρίς καμιά άλλη μεταγενέστερη κτηματ. μεταβολή και σύμφωνα με τη διαταξη αυτή μεταφέρεται απλά αυτούσιο το όνομα του αρχικού τιτλούχου στο ηλεκτρονικό κτηματολογικό φύλλο , είτε είναι εν ζωή είτε έχει αποθάνει, το συνήθως συμβαίνον είναι το ακίνητο του αυτό να είναι νεμόμενο με τα προσόντα της χρησικτησίας από κάποιο απόγονο ( γιο, εγγονό , δισέγγονο ή ακόμη και τρισέγγονο) ή τρίτο , στους οποίους να μεταβιβάστηκε άτυπα με τα προσόντα της χρησικτησίας. Το σοβαρότερο στις περιπτώσεις αυτές είναι η μεγάλη δυσκολία και τα πολλά έξοδα , λόγω των πολλών κληρονόμων πολλών θανάτων μέχρι σήμερα , κυρίως στα μικρότερα χωριά , που οι περισσότεροι έχουν τα ακίνητα των αποθανόντων προγονών δικαιοπαρόχωντους -αρχικών τιτλούχων από το 1930 , χωρίς καμιά μεταγενέστερη κτηματολογική μεταβολή και λόγω υπερόγκων εξόδων δεν προχώρησαν στην δικαστική αναγνώριση τους με χρησικτησία και μακάρι να μπορούσε να βρεθεί μια καλύτερη ανέξοδη λύση για τους τωρινούς νομείς και κατόχους αυτών.
  ΣΧΟΛΙΟ 2 στο άρθρο 6 :Δεν θα παύσω να το επαναλαμβάνω : Συμπληρώστε με μια διάταξη με την οποία πρώτα και πάνω απ΄ όλα να δοθεί το δικαίωμα στους Δ/ντές των Κτηματολογίων να μπορούν με προγραμματικές συμβάσεις ή συμβάσεις έργου να ενισχύσουν με τον απαιτούμενο αριθμό νομικών το τμήμα μεταγραφών και τεχνικών το τεχνικό τμήμα , για να επαναληφθεί αυτό που έγινε στο δικό μας Κτηματολόγιο το 2001, που με αυτό τον τρόπο καταχωρίστηκαν από τις 100.000 εκκρεμείς πράξεις οι 80.000 .Μην ξεχνά η Πολιτεία ότι δόθηκαν χρήματα για τις μεταγραφές , πληρώθηκαν και με το παραπάνω και θα μπορούσαν να ζητούνται συνεχώς αποζημιώσεις από το Δημόσιο για τις απαράδεκτες εκκρεμότητες αυτές πολλών ετών. Η ισχύς του παρόντος πρέπει να μετατεθεί σε χρόνο που θα συνδέεται με την ολοκλήρωση των εκκρεμών πράξεων μέχρι που να μείνουν μόνο οι εκκρεμείς του τρέχοντα μήνα, οι οποίες με το απαραίτητο προσωπικό που θα προσληφθεί θα πρέπει να μεταγράφονται σε ηλεκτρονική πλέον μορφή καθημερινά και τότε πλέον θα μπορούμε να συζητούμε για την λεγομένη μετάπτωση ( άλλος ένας ευφυής νέος νομικός όρος)..

  -Ζ-

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «7»

  Άρθρο 7 Καταχώριση εγγραπτέων δικαιωμάτων

  ΣΧΟΛΙΟ 1 στο άρθρο 7: Αλίμονο αν δεν συνεχίσουν να υποβάλλονται αιτήσεις, αλλά επειδή η κάθε αίτηση θέλει 3 ευρώ, και το κάθε πιστοποιητικό 2 ευρώ , εξ αιτίας των παραλείψεων της πολιτείας να μην καταχωρήσει ένα συμβόλαιο μεταβίβασης ή μια πράξη σύστασης οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο δωρεάς ή γονικής παροχής , ακόμη καθυστερούνται και συμβόλαια προικοδοσίας , αν και καταργήθηκε η προίκα από τις αρχές του 1983 και συσσωρρεύονται εκκρεμείς πράξεις, οι οποίες σήμερα μπορεί να υπερβαίνουν ακόμη και τις 30.000 και γι’ αυτό θα επιμένω στην άποψη μου, ότι, αν δεν πάρει η Πολιτεία σοβαρά τις εκκρεμότητες , για τις οποίες ό συναλλασσόμενος πλήρωσε αρκετά χρήματα σε τέλη και δικαιώματα , τα οποία για την μεταγραφή υποχρεώθηκε να τα καταβάλει για την μεταγραφή, η Πολιτεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη που δημιουργήθηκε αυτή η διαρκής ανασφάλεια δικαίου με αυτές τις εκκρεμότητες , αφού υπάρχουν ακίνητα στα οποία εκκρεμούν 10 ακόμη και 20 ακαταχώρητες κτηματ. πράξεις , εκ των οποίων αν απορριφθεί έστω και μία ενδιάμεση , κινδυνεύουν όλες οι επόμενες μεταβιβάσεις ή άλλα μεταγραπτέα δικαιώματα. Ναι λοιπόν, να συνεχίσει ο πολίτης να υποβάλλει αιτήσεις , αλλά οι εκκρεμείς πράξεις είναι υποχρέωση της Πολιτείας να τις καταχωρίσει και είναι πληρωμένη γι αυτό και με το παραπάνω , γιατί ο πολίτης έχει πληρώσει πολλά χρήματα για κάθε μεταγραφή και η μεταγραφή έπρεπε να γινόταν άμεσα.. Γι’ αυτό το παρόν νομοθέτημα δεν μπορεί να αρχίσει να ισχύει πριν μπει τάξη στην αταξία , για την οποία ο μόνος που δεν ευθύνεται είναι ο συναλλασσόμενος. Η δική μου λοιπόν λογική , θεωρώ δε και η κοινή λογική, προτρέπει: Να προηγηθεί και σήμερα, με τις επικρατούσες δυσμενέστερες συνθήκες σε σχέση με το 1999, όπου είχε επαναληφθεί η ιστορία αυτή και προ πάσης ένταξης και επιχειρούμενης κατάργησης του δοκιμασμένου επιτυχώς στην πράξη Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου η επιβαλλόμενη και εκ των «ων ουκ άνευ» καταχώριση όλων των εκκρεμών πράξεων ώστε να κλείσουν οριστικά τα χειρόγραφα κτηματολογικά βιβλία μέχρι μηδενισμού τους με την καταχώριση και της τελευταίας εκκρεμούς πράξης και αφού στη συνέχεια ολοκληρωθεί και η ψηφιοποίηση τους να τεθούν οι χειρόγραφοι κτηματολογικοί τόμοι σε αχρησία και να γίνουν πλέον αρχειακό υλικό, όπως και τα υπάρχοντα χειρόγραφα ονομαστικά ευρετήρια , των οποίων η ενημέρωση σταμάτησε και αυτών από το 1980 και θα πρέπει να συνεχίσει η αντικατάσταση τους σε ηλεκτρονική μορφή , εννοείται δε ότι και η συμπλήρωση της ενημέρωσης τους από το 1980 μέχρι σήμερα θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά. . Αποτελεί μέγα λάθος, κατά τη ταπεινή μου γνώμη , η προτεινόμενη ρύθμιση της διάταξης του 7ου άρθρου και θα δημιουργηθεί ασφυξία με την υποχρέωση των ιδιοκτητών να προχωρά η καταχώριση , μόνο αν κατατεθεί αίτημα καταχώρισης εκκρεμούς πράξης που τους αφορά, ενώ πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι η ίδια Πολιτεία και η Υπηρεσία του Κτηματολογίου είναι υποχρεωμένες να ενεργήσουν οίκοθεν.
  ΣΧΟΛΙΟ 2 στο άρθρο 7 : Επίσης μια ακόμη σοβαρή επισήμανση μου είναι ότι το νέο ηλεκτρονικό κτηματολογικό φύλλο δεν μπορεί πλέον να περιέχει όλες μαζί τις νέες ιδιοκτησίες (οριζόντιες και κάθετες) , οι οποίοι συνεστήθησαν , λόγω της ανέγερσης οικοδομών σε πλείστα όσα γήπεδα (αγροτεμάχια ή οικόπεδα) μετά την αρχική (θεμελιώδη) καταγραφή , ενώ ανήκουν σε διαφόρους τρίτους ιδιοκτήτες , αλλά παρά ταύτα παραμένει η ίδια αρχική κτηματομερίδα., ενώ κανονικά θα πρέπει κάθε διαμέρισμα, ως αυτοτελή πλέον οριζόντια αλλά και κάθε κάθετη ιδιοκτησία να καταχωρείται σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό κτηματολογικό φύλλο και όχι να δημιουργούνται νέες ξεχωριστές κτηματολογικές μερίδες μόνο για τα λόγω διανομής αποσπώμενα εδαφικά τμήματα . Στο παρελθόν (περί τα τέλη της δεκαετίας 1990-2000), κατορθώθηκε και απέκτησαν κάποια διαμερίσματα-οριζόντιες ιδιοκτησίες δική τους ξεχωριστή κτηματολογική μερίδα , αλλά και αυτό σκόνταψε στη συνέχεια στην γραφειοκρατία και στην διαρκή έλλειψη προσωπικού ,όπως και η μη ενημέρωση των ονομαστικών ευρετηρίων από το 1980 και μετά. .

  -Η-

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «8»
  Άρθρο 8 Ανάρτηση δεδομένων προσαρμογής
  ΣΧΟΛΙΟ 1 στο άρθρο 8 . Εδώ θα ήθελα να εξηγηθεί τι μέλλει γενέσθαι ., διότι το να εμφιλοχωρήσουν πρόδηλα σφάλματα κατά την διαδικασία της επεξεργασίας ( η γραμματική ερμηνεία της λέξης πρόδηλα σημαίνει ότι αυτά συνέβησαν κατά την μεταφορά από τα κτηματολογικά βιβλία του τελευταίου τιτλούχου ή τιτλούχων και δικαιούχου/ων για να καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό κτηματολογικό φύλλο ) , πλην όμως η τυχόν αλλαγή των σχεδιαγραμμάτων δεν εντάσσεται στα πρόδηλα σφάλματα για να διατυπωθεί τέτοια διάταξη , θα έλεγα, ελαφρά τη καρδία . Η δημόσια ανάρτηση , που υποχρεωτικά θα ακολουθήσει μετά την διαδικασία προσαρμογής , αναιρεί αυτό που κάποιοι διατείνονται τοπικά ότι δηλαδή πέτυχαν να γίνει μόνο απλή μεταφορά από τους χειρόγραφους κτηματολογικούς τόμους σε ηλεκτρονικά ατομικά κτηματολογικά φύλλα, ενώ ουσιαστικά πρόκειται ,αν όχι απροκάλυπτα , πάντως έστω συγκεκαλυμμένα για νέα κτηματογράφηση ,στην οποία θα «τρέχουν» πολλά μαζί, δηλαδή και ενημέρωση εκκρεμών πράξεων και διόρθωση διαγραμμάτων και στη συνέχεια ανάρτηση , ενστάσεις , όργανα επίλυσης διαφορών, διορθώσεις υλικώνή προδήλων σφαλμάτων και δεν συμμαζεύεται , μέχρι να διαμορφωθεί το νέο ηλεκτρονικό , ασφαλές και ορθό κτηματολογικό φύλλο. Πολύ φοβάμαι ότι παρά την αποφευχθείσα και ματαιωθείσα με αγώνες υπογραφή του περιβόητου Σχεδίου Π.Δ(γνωστού τότε και ως σχεδίου Λεωνίδου), κατά την διετία 1999-2001 και επιχειρήθηκε και τότε να καταργηθεί ο κτηματολογικός κανονισμός Δωδ/σου, η ιστορία τείνει να επαναληφθεί, έχω δε το φόβο μήπως είμαστε ξανά στην αρχή νέων ταλαιπωριών και αστόχων καθυστερήσεων για το Κτηματολόγιο μας. Τουλάχιστον τότε πετύχαμε να πείσουμε τους αρμοδίους, οι οποίοι τότε υποχρεώθησαν και έτειναν «ευήκοον ους», λόγω των πολυπληθέστερων τότε εκκρεμών κτηματολογικών πράξεων με τον εξωφρενικό αριθμό των 100.000 , στις οποίες , όπως προανέφερα κατορθώθηκε με σύμπνοια και σωστές διαδικασίες και με την πολύτιμη συμβολή του δ/ντη Νικολάου Ματσάκη να μειωθούν στις 20.000 και θα εμηδενίζοντο, αφού αλλιώς θα ήταν ασυγχώρητο σφάλμα να γίνεται συζήτηση για ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, αλλά εν τω μεταξύ μεσολάβησαν τότε τα γνωστά εξάλλου στους παλαιότερους προβλήματα και περιδινήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου και οι τότε αρμόδιοι απέσυραν το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος και απλά επναλαμβάνετο η πρόβλεψη της έκδοσης Π.Δ σ΄όλα τα μεταγενέστερα για το Εθνικό Κτηματολόγιο νομοθετήματα , μέχρι που και αυτή η πρόβλεψη καταργήθηκε στον τελευταίο νόμο του 2018 επί της προηγούμενης Κυβέρνησης για τη σύσταση του Ελληνικού Κτηματολογίου , ενώ στη συνέχεια για μια 2ετία τοπικά και κεντρικά αναλώθηκαν κάποιες επιτροπές σε ατέρμονες και ατελέσφορες συζητήσεις και συσκέψεις επί συσκέψεων , για να μας εντάξουν «σώνει και καλά» με μια απλή απόφαση του ΔΣ και μάλιστα με σχετική πλειοψηφία , σύμφωνα με το νόμο του 2018..
  Ευτυχώς η νέα κυβερνητική ηγεσία έκρινε λογικά και ορθά την ένταξη μας μόνο με θέσπιση νέας νομοθετικής ρύθμισης και θα πρέπει με τον ίδιο ορθό τρόπο σκέψης να αποφευχθούν ξανά τα λάθη του παρελθόντος και μια απερίγραπτη αναστάτωση, θα χαρώ δε πρώτος αν διαψευστώ, αν και αμφιβάλλω σφόδρα ότι θα διαψευστώ..
  Ιωάννης .Σ. Κουμπιάδη, δικηγόρος Ρόδου , μέλος του ΔΣΡόδου (ΑΜ 100 ΔΣΡ)

 • 7 Απριλίου 2022, 09:43 | Κωνσταντίνος Ταμπάκης, Δικηγόρος

  Τίθεται και θέμα διατήρησης ή μη της διάκρισης των γαιών μεταξύ άλλων και σε βακούφ, διάκριση η οποία προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες (Λωζάνης, Παρισίων) και δεν μπορεί να καταργηθεί με απλό νόμο. Επίσης ειδικές διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού (αιγιαλός, χρησικτησία και άλλα) απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία και διαβούλευση πριν την κατάργησή τους εμμέσως ή αμέσως με το σχέδιο νόμου.

 • 6 Απριλίου 2022, 21:24 | ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης
  Απο την ημέρα της γνωστοποίησης της ανάρτησης του παρόντος σχεδίου νόμου της Μετάπτωσης, τα mail και τα τηλεφωνήματα που λάβαμε στα γραφεία μας ήταν χιλιάδες. Η απογοήτευση των μελών μας ήταν μεγάλη. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με εκρήξεις θυμού, δυσπιστίας προς το πολιτικό σύστημα, λογοδοτήσαμε για της διαπιστεύσεις που λάβαμε απο την κυβέρνηση και δεν γίνανε νόμοι του κράτους και πολλά άλλα. Έτσι έχουμε την υποχρέωση να σας σημειώσουμε τα σημεία τα οποία θεωρούμε πως εκ παραδρομής δεν ελήφθησαν υπόψιν της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής εντός του σχεδίου και τα οποία αποτελούν Λαϊκή Βούληση όλων των Δωδεκανησίων:
  * Πρόβλεψη άρθρου εντός του σχεδίου, της άμεσης κατάργησης του άρθρου 3 του ΚΔ 132/1929 ( Με την πρόταση αυτή η διαδικασία της μετάπτωσης γίνεται συνταγματικώς ανεκτή καθώς κανένας λόγος διαφορετικής οριοθέτησης της παράκτιας ζώνης δεν υπάρχει)
  * οριστικοποίησης των κοινόχρηστών χώρων του αιγιαλού απο το Κτηματολόγιο ΑΕ με την Προκαταρκτική Οριογραμμή Αιγιαλού (η πρόταση αυτή έλαβε χώρα στα νησιά του νομού μας που δεν είχαν Κτηματολόγιο αλλά και σε όλη την Επικράτεια όπου το κτηματολόγιο ΑΕ προέβει στην κτηματογράφηση των περιοχών)
  * Κτηματογράφηση των εκτάσεων που θα προκύψουν ανάμεσα στην οριογραμμή της ΠΟΑ και των ορίων των ιδιοκτησιών όπως αυτά ορίστηκαν απο το άρθρο 3 του ΚΔ132/1929( με την πρόταση αυτή θα κατοχυρωθούν τα δικαιώματα του δημοσίου επι της ιδιωτικής του περιουσίας ενώ παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία στους ιδιοκτήτες που εξαιρέθηκαν της Ιταλικής Κτηματογράφησης να αποδείξουν εμπράγματα δικαιώματα στην ελληνική δικαιοσύνη.)

  Οι προτάσεις της Ένωσης μας οι οποίες πάντα βασίζονται στην ισότητα, στις επιταγές του συντάγματος και τις Ευρωπαϊκές και Διεθνής Συνθήκες.
  Υπάρχει σαφέστατη πρόσκρουση του Κανονισμού στα παραπάνω σε πολλά σημεία αλλά ειδικότερα του άρθρου 3 γιαυτό και οι προτάσεις μας δεν περιέχουν ίχνος «ρουσφετολογίας» αλλά βασίζονται σε δίκαια αιτήματα Ελλήνων που βρίσκονται δέσμιοι ενός Οθωμανικοιταλικού Διατάγματος.
  Παρακαλείσθε όπως εξετάσετε τις προτάσεις μας και προβείτε στη συμπλήρωση των σημαντικών άρθρων που απουσιάζουν απο το ιστορικό αυτό σχέδιο νόμου πρωτού κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων

  Θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

  Με Εκτίμηση τα Μέλη και το ΔΣ της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου ΕΝΙΑΔ μέλος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α

 • 6 Απριλίου 2022, 21:02 | Σωτηρης Κουφός

  O Σκοπός αυτού του σχεδίου είναι να αγιάζει τα «μέσα».. Εξαιρέσατε πάλι το άρθρο 3 τα μέσα θα τρίβουν τα γένια τους. έρχονται και άλλες δίκες, καλά τα καταφερανε , τι περιμένεις του δικαιοσύνης συνέργάτες είναι εμάς θα ακούσουν.

 • 6 Απριλίου 2022, 20:25 | Αντιγόνη Π

  Σκοπός του σχεδίου εκτός της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων στο κτηματολόγιο ΑΕ ήταν η κατάργηση του άρθρου 3 η οριστικοποίηση της ΠΟΑ και η καταγραφή των εκτάσεων τα οποία απουσιάζουν . Έτσι απουσιάζει και η συνταγματική επάρκεια του σχεδίου αυτού απο τη στιγμή που τα παραπάνω δεν προβλέφθηκαν.

 • 6 Απριλίου 2022, 20:50 | Τριανταφύλλου Μ

  Σκοπός έπρεπε να είναι και η προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους των νησιών μας. Στα νησιά μας και ειδικά στη Ρόδο οι αποστάσεις των κοινόχρηστων χώρων λόγο της διαφορετικότητας που ορίζει ο κανονισμός(άρθρο 3 ΚΔ132/1929) αυξάνει εσφαλμένα τις αποστάσεις μεταξύ των νομίμως αδειοδοτούμενων επιχειρήσεων που βρίσκονται στα όρια των ιταλικών κοινόχρηστων , με αποτέλεσμα την δημιουργία διακριτικής ευχέρειας στον Δήμο και στην ΚΥΔ, να παραχωρεί χώρους 15 τμ για τροχήλατα οχήματα εντός του αιγιαλού που καταλήγουν σε καταστήματα πλήρους εστίασης εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων δημιουργώντας κοινωνικές αναταραχές και παρεμβάσεις στο φυσικό κάλλος των παραλιών μας. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρόδος είναι το νησί με τα περισσότερα τροχήλατα σε όλη τη χώρα εξαιτίας του άρθρου αυτού. Με μια πρόβλεψη για την κατάργηση του άρθρου 3 ο σαφής ορισμός των κοινόχρηστων θα είχε ως αποτέλεσμα την ορθή λειτουργεία της διοίκησης και κάθε διακριτική ευχέρεια που της δίδεται απο το εν λόγο άρθρο εξαλείφοντας κάθε ίχνος δημιουργίας πελατειακών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον μέγιστο βαθμό κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό να κανείς δει τον ανεξάρτητο τοπικό τύπου του νησιού.

 • 5 Απριλίου 2022, 08:34 | Άννα Β

  Πάλι ο σκοπός σας θα αγιασει τα μέσα σας αφού αφήσατε τον κανονισμό να υπάρχει για όσο διαρκεί η μετάπτωση. Ούτε το άρθρο 3 δεν καταργήθηκε έτσι για να πείτε ότι κάτι κάναμε έτσι ώστε να κάνετε την δουλειά σας αλλά τουλάχιστον να μην διωκομαστε.

 • 5 Απριλίου 2022, 08:17 | Ζαχαρίου Γ.

  Σκοπός θα έπρεπε να είναι η ισότητα μεταξύ των Ελλήνων άρα και ίδια οριοθέτηση του αιγιαλού και παραλίας οπότε για ποια μετάπτωση στην Εθνική έννομη τάξη μιλάμε όταν παραμένει η μεγαλύτερη διάκριση που υφίσταται.

 • 3 Απριλίου 2022, 19:59 | Στέφανος Σ

  Σκοπός είναι η ισότητα, αλλά με το άρθρο 3 του κανονισμού παραμένουν τα δυο μέτρα και δυο σταθμά

 • 3 Απριλίου 2022, 19:41 | Αλμπάνο Μήτρο

  Μπήκα να διαβάσω με αγωνία το σχέδιο Νόμου καθώς ως φοιτητής είχα κάνει την πτυχιακή μου μελετώντας το κτηματολογικό καθεστώς Δωδεκανήσου και το ισχύον ΚΔ132/1929. Είχε προξενήσει εντύπωση στους καθηγητές μου η ανάδειξη της διαφορετικότητας της οριοθέτησης του αιγιαλού της Ελληνικής Επικράτειας με αυτήν της Δωδεκανήσου. Κατά την έρευνα για την εργασία μου διαπίστωσα πως ειδικά η Ρόδος έχει τους περισσότερους κοινόχρηστους χώρους απο κάθε άλλη περιοχή ίσης έκτασης στην Ελλάδα, γεγονός που οφείλετε στο άρθρο 3 του κανονισμού. Προφανώς αυτό συμβαίνει από εσφαλμένο τρόπο χάραξης των ορίων τους. Είχε ενδιαφέρον να δω αν αυτό διορθώθηκε αλλά…το ξέχασαν

 • 1 Απριλίου 2022, 22:43 | Αδέκαστος Μπάρας

  Αφού σκοπός είναι η εναρμόνιση με την λοιπή Ελλάδα και τους νόμους της, γιατί δεν καταργείτε τον κανονισμό αμέσως να φύγει και το άρθρο 3 που εκμεταλλευόμενοι οι ΟΤΑ τις αποστάσεις που δημιουργεί, έχουν γεμίσει το νησί καντίνες τροχήλατες που γίνονται bar και χώροι πλήρους εστίασης.