Άρθρο 8 – Ανάρτηση δεδομένων προσαρμογής

 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής, τα αρχεία με τις νομικές, χωρικές και τεχνικές πληροφορίες δημοσιοποιούνται με δημόσια ανάρτηση στα καταστήματα των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου και στα οικεία Δημαρχεία, καθώς και ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του Φορέα και των Δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Κω.
 2. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ηλεκτρονική ανάρτηση της παρ. 1, να υποβάλει αίτηση διόρθωσης για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων που εμφιλοχώρησαν κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας. Η καταγραφή είναι προδήλως εσφαλμένη, εάν παρατηρείται αδικαιολόγητη απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στις κτηματολογικές μερίδες ή τα διαγράμματα και εκείνων που έχουν αναρτηθεί. Επί των αιτήσεων αποφαίνεται το οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, μετά από εισήγηση του αναδόχου προσαρμογής. Με απόφαση του Φορέα μπορεί η προθεσμία αυτή να παραταθεί έως δύο (2) μήνες.
 3. Σε ακίνητα που στην ανάρτηση εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ζητήσει με την αίτηση της παρ. 2 να καταγραφεί ως δικαιούχος, εφόσον προσκομίζει και αποδεικνύει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα κατά τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου στοιχεία.
 • 7 Απριλίου 2022, 19:32 | Ιωάννης Κουμπιάδης

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «8»
  Άρθρο 8 Ανάρτηση δεδομένων προσαρμογής
  ΣΧΟΛΙΟ 1 στο άρθρο 8 . Εδώ θα ήθελα να εξηγηθεί τι μέλλει γενέσθαι ., διότι το να εμφιλοχωρήσουν πρόδηλα σφάλματα κατά την διαδικασία της επεξεργασίας ( η γραμματική ερμηνεία της λέξης πρόδηλα σημαίνει ότι αυτά συνέβησαν κατά την μεταφορά από τα κτηματολογικά βιβλία του τελευταίου τιτλούχου ή τιτλούχων και δικαιούχου/ων για να καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό κτηματολογικό φύλλο ) , πλην όμως η τυχόν αλλαγή των σχεδιαγραμμάτων δεν εντάσσεται στα πρόδηλα σφάλματα για να διατυπωθεί τέτοια διάταξη , θα έλεγα, ελαφρά τη καρδία . Η δημόσια ανάρτηση , που υποχρεωτικά θα ακολουθήσει μετά την διαδικασία προσαρμογής , αναιρεί αυτό που κάποιοι διατείνονται τοπικά ότι δηλαδή πέτυχαν να γίνει μόνο απλή μεταφορά από τους χειρόγραφους κτηματολογικούς τόμους σε ηλεκτρονικά ατομικά κτηματολογικά φύλλα, ενώ ουσιαστικά πρόκειται ,αν όχι απροκάλυπτα , πάντως έστω συγκεκαλυμμένα για νέα κτηματογράφηση ,στην οποία θα «τρέχουν» πολλά μαζί, δηλαδή και ενημέρωση εκκρεμών πράξεων και διόρθωση διαγραμμάτων και στη συνέχεια ανάρτηση , ενστάσεις , όργανα επίλυσης διαφορών, διορθώσεις υλικώνή προδήλων σφαλμάτων και δεν συμμαζεύεται , μέχρι να διαμορφωθεί το νέο ηλεκτρονικό , ασφαλές και ορθό κτηματολογικό φύλλο. Πολύ φοβάμαι ότι παρά την αποφευχθείσα και ματαιωθείσα με αγώνες υπογραφή του περιβόητου Σχεδίου Π.Δ(γνωστού τότε και ως σχεδίου Λεωνίδου), κατά την διετία 1999-2001 και επιχειρήθηκε και τότε να καταργηθεί ο κτηματολογικός κανονισμός Δωδ/σου, η ιστορία τείνει να επαναληφθεί, έχω δε το φόβο μήπως είμαστε ξανά στην αρχή νέων ταλαιπωριών και αστόχων καθυστερήσεων για το Κτηματολόγιο μας. Τουλάχιστον τότε πετύχαμε να πείσουμε τους αρμοδίους, οι οποίοι τότε υποχρεώθησαν και έτειναν «ευήκοον ους», λόγω των πολυπληθέστερων τότε εκκρεμών κτηματολογικών πράξεων με τον εξωφρενικό αριθμό των 100.000 , στις οποίες , όπως προανέφερα κατορθώθηκε με σύμπνοια και σωστές διαδικασίες και με την πολύτιμη συμβολή του δ/ντη Νικολάου Ματσάκη να μειωθούν στις 20.000 και θα εμηδενίζοντο, αφού αλλιώς θα ήταν ασυγχώρητο σφάλμα να γίνεται συζήτηση για ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, αλλά εν τω μεταξύ μεσολάβησαν τότε τα γνωστά εξάλλου στους παλαιότερους προβλήματα και περιδινήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου και οι τότε αρμόδιοι απέσυραν το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος και απλά επναλαμβάνετο η πρόβλεψη της έκδοσης Π.Δ σ΄όλα τα μεταγενέστερα για το Εθνικό Κτηματολόγιο νομοθετήματα , μέχρι που και αυτή η πρόβλεψη καταργήθηκε στον τελευταίο νόμο του 2018 επί της προηγούμενης Κυβέρνησης για τη σύσταση του Ελληνικού Κτηματολογίου , ενώ στη συνέχεια για μια 2ετία τοπικά και κεντρικά αναλώθηκαν κάποιες επιτροπές σε ατέρμονες και ατελέσφορες συζητήσεις και συσκέψεις επί συσκέψεων , για να μας εντάξουν «σώνει και καλά» με μια απλή απόφαση του ΔΣ και μάλιστα με σχετική πλειοψηφία , σύμφωνα με το νόμο του 2018..
  Ευτυχώς η νέα κυβερνητική ηγεσία έκρινε λογικά και ορθά την ένταξη μας μόνο με θέσπιση νέας νομοθετικής ρύθμισης και θα πρέπει με τον ίδιο ορθό τρόπο σκέψης να αποφευχθούν ξανά τα λάθη του παρελθόντος και μια απερίγραπτη αναστάτωση, θα χαρώ δε πρώτος αν διαψευστώ, αν και αμφιβάλλω σφόδρα ότι θα διαψευστώ..

 • 7 Απριλίου 2022, 18:33 | Ζέπος & Γιαννόπουλος

  Άρθρο 8.παρ. 2
  Σχόλιο επί της προτεινόμενης διάταξης:
  Η προβλεπόμενη προθεσμία είναι σύντομη και δεν διαφοροποιείται για τους κατοίκους εξωτερικού.

  Προτεινόμενη τροποποίηση – προσθήκη:
  Διαφοροποίηση στην γενική κατηγορία των προδήλων, ώστε μετά από αίτηση να προβαίνει το Κτηματολόγιο σε οίκοθεν διόρθωση με οίκοθεν αναζήτηση των στοιχείων (π.χ. συμβόλαια, μεταγραφές κ.λπ.) χωρίς να επιβαρύνεται ο πολίτης να συνυποβάλλει έγγραφα και σε κάθε περίπτωση ατελώς.

 • 6 Απριλίου 2022, 20:43 | Πατελλάκης Αναστάσιος

  Κατάργηση του άρθρου 3 του κανονισμού οριστικοποίηση της ΠΟΑ κτηματογράφηση των περιοχών που θα προκύψουν ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
  Αυτή είναι η σωστή σειρά, άλλα αγνώστου η Ρόδος και η Κως δεν έχουν

 • 6 Απριλίου 2022, 20:18 | Γκόυμα Ειρήνη

  Κατάργηση του άρθρου 3 του κανονισμού οριστικοποίηση της ΠΟΑ κτηματογράφηση των περιοχών που θα προκύψουν ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
  Αυτή είναι η σωστή σειρά, άλλα αγνώστου η Ρόδος και η Κως δεν έχουν

 • 6 Απριλίου 2022, 20:57 | Στυλιανός Ελευθερίου

  Ποιά ακίνητα θα είναι αγνώστου ιδιοκτήτη; Μιλαμε για μικρά κομμάτια που θα προκύψουν απο αποκλίσεις στις μετρήσεις μεταξύ των μερίδων¨και αφού ξέρω το γείτονα μου πριν έρθει το εθνικό κτηματολόγιο τι θα γίνει θα έρθω σε ρίξη με το γείτονα; Κύριοι του Υπ Δικαιοσύνης οι μόνες αποκλίσεις και αμφισβητούμενες εκτάσεις που υπάρχουν στα νησιά είναι στις παραλίες καταργήστε το ιταλικό άρθρο και εγγράψτε αυτές ως αγνώστου, η ΠΟΑ έχει ήδη χαραχθεί στα νησιά, οριστικοποιήστε την.

 • 6 Απριλίου 2022, 20:15 | Αναστάσιος Δημητραδιού

  Αγνώστου ιδιοκτήτη διάβασα… την ΠΟΑ δεν είδα να αναφέρεται, την κατάργηση του άρθρου 3 δεν είδα να αναφέρεται και την κτηματογράφηση των περιοχών που αμφισβητείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους επίσης δεν είδα να αναφέρεται, χωρίς αυτα για ποιά μετάπτωση μιλάμε

 • 6 Απριλίου 2022, 18:22 | Τσαβαρή Κατ.

  Κατάργηση του άρθρου 3 του κτηματολογικού κανονισμού στο σχέδιο της μετάπτωσης και το εθνικό κτηματολόγιο ΑΕ να ορίσει την Προκαταρκτική Οριογραμμή του Αιγιαλού και να κάνει την δουλειά του δηλαδή να εγγράψει τις εκτάσεις ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Ας γίνει επιτέλους μια αρχή.

 • 6 Απριλίου 2022, 18:51 | Αμπελιώτη Εύα

  Η αναφορά σε ακίνητα Αγνώστου Ιδιοκτήτη σε αυτό το σχέδιο νόμου παραπέμπει στις διατάξεις του Εθνικού κτηματολογίου και σηματοδοτούν μια συμπληρωματική κτηματογράφηση σε αμφισβητούμενα ακίνητα. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία να οριστούν τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου επι της ιδιωτικής του περιουσίας και ταυτόχρονα να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες που δύναται να αποδείξουν εμπράγματα δικαιώματα στα χρονικά πλαίσια που ο νόμος ορίζει και να καταγραφούν. Προφανώς για την επίτευξη του σκοπού απαιτείται η άμεση κατάργηση του άρθρου 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού που θα φέρει την ισότητα στον τρόπο χάραξης των ορίων του Αιγιαλού και της παραλίας. Η κατάργηση θα πρέπει να γίνει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για να μην δημιουργηθούν αντιφάσεις που δεν είναι συνταγματικώς ανεκτές. Η κατάργηση του συνόλου των διατάξεων του κανονισμού με διαπιστωτική πράξη στο τέλος της διαδικασίας της μετάπτωσης χωρίς την κατάργηση του άρθρου 3 απο την έναρξη των διαδικασιών θα δημιουργήσει χιλιάδες προσφυγές στο ΣτΕ καθώς μιλάμε για ένα μεταβατικό διάταγμα που εμπίπτει στο Ενετικό δίκαιο, οι διατάξεις του δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ σε ΦΕΚ και το άρθρο 3 προσκρούει ήδη στο ελληνικό σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ. Είναι ευκαιρία να διορθωθεί μια χρόνια διοικητική αδράνεια που κατέληξε σε μια εμφανή αδικία εις βάρος ανθρώπων που κράτησαν ζωντανή την ελληνικότητα των ακριτικών νησιών του Αιγαίου.

 • 3 Απριλίου 2022, 18:31 | Γεώργιος Σαράντης

  Αγνώστου ιδιοκτήτη; Από την εμπειρία μου σαν πολιτικός μηχανικός να σημειώσω πως αγνώστου ιδιοκτήτη στα νησιά με Κτηματολόγιο δεν υπάρχουν.
  Οι μόνες περιοχές που εν μέρει υπάρχουν αγνώστου ιδιοκτήτη είναι στην παράκτια ζώνη από τις περιοχές που θα προκύψουν σε περίπτωση που είχε προβλεφθεί η ενιαία οριοθέτηση της πκάτι που δεν έχει προβλεφθεί.Κακως.
  Αντιμετωπίζουμε συνεχώς προβλήματα σε ιδιωτικά και δημόσια έργα εξαιτίας της διαφορετικής οριοθέτησης, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί η κατάργηση του άρθρου 3 του Κανονισμού και αφενός μεγάλες εκτάσεις να περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο και αφετέρου να οριστικοποιηθούν κτηθεντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ενώ ταυτόχρονα θα σταματήσουν και οι εκατοντάδες καταπατήσεις που λαμβάνουν χώρα στον αιγιαλό των νησιών μας. Με

 • 31 Μαρτίου 2022, 10:41 | Χρυσοβαλάντης

  Ο νομοθέτης θα πρέπει να εξετάσει το έννομο συμφέρον για τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα που καταλαμβάνουν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες από συγγενικά πρόσωπα όπου έγινε ανταλλαγή με λόγια. Προτείνω λόγω προδήλως σφαλμάτων του παρελθόντος και από το δημόσιο όπου δόθηκαν από γενιά σε γενιά να δοθεί προς έννομο συμφέρον εκμετάλλευσης για αγροτική εκμετάλλευση τα αγροτεμάχια ή οικόπεδα .να παραχωρηθούν στους αιτούντες προς ιδιοκτησία με ένα νόμο και ένα άρθρο διότι εκτός του ότι θα τα εκμεταλλευτούν οι πολίτες είτε σε αγροτικές καλλιέργειες που έχουμε ανάγκη είτε σε εκμετάλλευση ανοικοδόμησης κτισμάτων , με αυτό το τροπό θα ενεργοποιήσουμε την οικονομία μας,να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία λόγω επενδύσεων με την ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας και την ενεργοποίηση προς όλα τα επαγγέλματα κινώντας την αγορά σε φόρους ,ΦΠΑ ,εμπόριο ανάπτυξη.

 • 29 Μαρτίου 2022, 13:22 | Pan…

  Ο νομοθέτης θα πρέπει να δείξει μία κατανόηση διότι μπορεί η Ρόδος να έχει κτηματολόγιο επί Ιταλίας αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και ούτε έγγραφα απλά το κατέχουν με λόγια.
  Το δικό μου ακίνητο από το συγχωρεμένο τον παππού μου παραχωρώντας το σε μένα με λόγια και το διαχειρίζομαι και εκμεταλλεύομαι εγώ το αγροτεμάχιο. Αυτό το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είναι αγνώστου ιδιοκτήτη;; Νομίζω ότι να δώσετε μία κατανόηση να τακτοποιήσουμε όσοι κατέχουμε αγροτεμάχια οικόπεδα τα οποία να μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε νόμιμα.