Άρθρο 5 – Αρχές της διαδικασίας προσαρμογής

Η διαδικασία προσαρμογής διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

α. Στα κτηματολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου καταχωρίζεται η ενεργός νομική πληροφορία για κάθε ακίνητο κατά μεταφορά από τις κτηματολογικές μερίδες του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, όπως αυτές ενημερώνονται με τις εκκρεμείς προς εγγραφή πράξεις.

β. Σε κάθε ακίνητο και κάθε αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο αντιστοιχεί ένα κτηματολογικό φύλλο, για την τήρηση και ενημέρωση του οποίου εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).

γ. Πληροφορίες που καταχωρίζονταν στις κτηματολογικές μερίδες του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, αλλά δεν αντιστοιχούν στη συλλεγόμενη και καταχωριζόμενη στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου πληροφορία, όπως, ιδίως, οι προβλεπόμενες στο οθωμανικό δίκαιο και διατηρηθείσες στον Κτηματολογικό Κανονισμό διακρίσεις των ακινήτων, δεν μεταφέρονται, αλλά διατηρούνται υπό μορφή αρχείου. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται για την αναγνώριση και καταχώριση των ενεργών δικαιωμάτων, όπως αυτά ισχύουν κατά τον χρόνο της προσαρμογής.

δ. Για τις κοινόχρηστες και λοιπές ειδικές εκτάσεις τηρείται η κωδικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου.

ε. Για τη δημιουργία των κτηματολογικών διαγραμμάτων, λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά διαγράμματα και η προσαρμογή των ορίων σύμφωνα με την υφιστάμενη πραγματική κατάσταση, εφόσον δεν υφίστανται περί αυτών αμφισβητήσεις μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών. Κατά τη διαμόρφωση των διαγραμμάτων διατηρούνται οι έννομες συνέπειες που έχουν παραχθεί, συμπεριλαμβανομένης της αρτιότητας.

στ. Εφαρμόζονται ενιαία κτηματολογική καταγραφή των γηπέδων (γαιών) και των κτισμάτων (οικοδομών) υπό τη μορφή γεωτεμαχίου και σύνδεση αυτών με τις μερίδες οικοδομών του Κτηματολογικού Κανονισμού υπό τη μορφή αρχείου.

 • 7 Απριλίου 2022, 19:35 | Ιωάννης Κουμπιάδηςik

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «5»
  ΣΧΟΛΙΑ στο άρθρο 5 : Αρχές της διαδικασίας προσαρμογής
  ΣΧΟΛΙΟ 1 του άρθρου 5.: Τα τεχνικά θέματα με τα ατομικά κτηματολογικά διαγράμματα., στα οποία τα προβλήματα ταυτοποίησης βάσει γεωγραφικών συντεταγμένων σύμφωνα με το ισχύον στο Εθνικό Κτηματολόγιο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (γνωστό ως ΕΓΣΑ87) και με την δημιουργία αναπόφευκτα σε πολλές περιπτώσεις είτε λόγω διαφορετικού σχήματος ,είτε ακόμη και λόγω διαφορετικού εμβαδού, όπερ σημαίνει αναπόφευκτα και δημιουργία υποχρεωτικά νέας κτηματολογικής μερίδας , πολύ φοβούμαι ότι θα επέλθει αναστάτωση και καθυστερήσεις που θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα από τιτλούχους , οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και δεν θα αποδεχθούν την υφιστάμενη κατάσταση , ηθελημένα ή αθέλητα και γι’ αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Πρώτιστα θα πρέπει να αναλάβει η Πολιτεία στα χέρια της την όλη υπόθεση με δημόσια τεχνική υπηρεσία και να μην αφεθεί στους ιδιώτες μηχανικούς και όπως πολύ σωστά προβλέπεται η υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να γίνει σεβαστή , αλλά να επιβληθεί κιόλας , και γι ‘ αυτό θα χρειαστεί το κύρος της κρατικής υπηρεσίας, ώστε να συνεχίσει ομαλά η υφιστάμενη ειρηνική συνύπαρξη των ομόρων ιδιοκτητών, αφού ορισμένοι κακοπροαίρετοι, την αδυναμία του νόμου , τα κενά του και το όποιο λάθος , που λογικά θα υπάρχει στα απαρχαιωμένα ιταλικά διαγράμματα που συντάχθηκαν πριν ένα αιώνα μπορεί να ανοίξει την όρεξη για παρελκυστική τακτική και διενέξεις. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η άμεση ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Κτηματολογίου με ικανό εξειδικευμένο προσωπικό , ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο πολύ σοβαρό αυτό έργο , αφού οι πάντες έχουμε αντιληφθεί όπως και ο νομοθέτης ότι η επί τόπου πραγματική κατάσταση θα πρέπει να γίνεται σεβαστή σε όσες περιπτώσεις ( και δυστυχώς θα είναι πάρα πολλές) δεν ταυτίζεται το ατομικό συμβατικό διάγραμμα των Ιταλών του 1930 , με την νέα βάσει συντεταγμένων μέτρηση και θα είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι θα είναι μια απλή υπόθεση ρουτίνας.

 • 6 Απριλίου 2022, 20:56 | Γκούμα Δέσποινα

  Οι κοινόχρηστοι θα καταγραφούν με βάση την ΠΟΑ και θα γίνει κτηματογράφηση των εκτάσεων της παραλιακού μέτωπο ή όπως καταγράφηκαν απο τον κτηματολογικό κανονισμό και θα καταγραφούν ώς έχουν?

 • 6 Απριλίου 2022, 20:02 | Πελλός Αυγέρος

  Σε περίπτωση επανακαθορισμού των ορίων του αιγιαλού μετά την ψήφιση του σχεδίου αυτού, η οριοθέτηση θα γίνεται με τον εθνικό νόμο ή με το ιταλικό όπως πρίν΄?

 • 6 Απριλίου 2022, 20:30 | Παναγιώτης Πατάς

  Ως μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου σας καλούμε να ακούσετε τα δίκαια αιτήματα μας και να προβείτε στην ένταξη άρθρου στον παρόν σχέδιο νόμου για την άμεση κατάργηση του άρθρου 3 του Κτηματολογικου Κανονισμού, την οριστικοποίηση της ΠΟΑ και την κτηματογράφηση του παράκτιου μετώπου των νησιών μας έστω και ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Δώστε μας την ευκαιρία να αποδείξουμε στην ελληνική δικαιοσύνη πως έχουμε εμπράγματα δικαιώματα σε μέρος αυτων των εκτάσεων στις οποίες έχουμε αέναη νομή και κατοχή.

 • 6 Απριλίου 2022, 19:36 | Σαντορινιού Μ

  Μνημείο των πηγών Καλλιθέας εκτός κτηματολογικής μερίδας «κοινόχρηστος χώρος αιγιαλού και παραλίας»
  Ευαγγελισμός εκτός κτηματολογικής μερίδας «κοινόχρηστος χώρος αιγιαλού και παραλίας»
  Μνημείο Ελλη εκτός κτηματολογικής μερίδας κοινόχρηστος χώρος αιγιαλού και παραλίας»
  Μύλοι Μανδρακίου εκτός κτηματολογικής μερίδας κοινόχρηστος χώρος αιγιαλού και παραλίας»
  και τόσα πολλά πολλά άλλα και εσείς θα καταγράψετε τους κοινόχρηστους ώς έχουν
  Μάλλον θα βγάζετε ΦΕΚ και αποχαρακτηρισμούς δημιουργώντας μερίδες για να τα πουλάτε όπως το γκόλφ Αφάντου αφήνοντας τους πολίτες στο έλεος του θεού. Πέρυσι έγινε προσπάθεια μίσθωσης των πηγών και γελούσε μαζί μας όλη η υφήλιος που δεν είχε μερίδα και θεωρείτε ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ…. Αν θέλουμε ανάπτυξη καταγράψτε τα νησιά σωστά και όχι με το άρθρο 3.

 • 6 Απριλίου 2022, 19:23 | Τσέλιου Τσαμπίκα

  Αν δεν καταργηθεί το άρθρο 3 δεν μπορεί να καταγραφεί κανένας κοινόχρηστος γιατί όλη έπειτα θα κάνουμε επανακαθορισμό και οι κοινόχρηστοι θα γίνουν παλαιοί αιγιαλοί. Τι επιμονή είναι αυτή συνεχώς να σφυρίζετε αδιάφορα για αυτό το πρόβλημα δεν καταλαβαίνω

 • 6 Απριλίου 2022, 16:53 | Γεώργιος Μαρής

  Οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων ανέχονται εδώ και πολλά χρόνια ένα κατοχικό και παράνομο κανονισμό, τον Κανονισμό Δωδεκανήσου, ο οποίος είναι αντισυνταγματικός και παράνομος καθώς αυτός παραβιάζει το βασικό άρθρο του συντάγματος περι της μη διάκρισης των Ελλήνων. Είναι αντισυνταγματικός και για άλλους λόγους αλλά κυρίως και γιατί είναι παρωχημένος και αντίθετος με τις σύγχρονες επιταγές του νομοθέτη. Ακόμα και εάν αφήσουμε από έξω την τυραννία που όλα αυτά τα χρόνια υφίστανται νομοταγείς πολίτες γιατί, η ιστορία το έκανε έτσι, οι προπαππούδες τους, Έλληνες, κατείχαν ήδη απο το 19ο αιώνα εκείνα τα κομμάτια γής, θα πρέπει το κράτος δικαίου, στο νέο νόμο να λάβει υπόψιν του αυτή την ιστορική αδικία. Δεν μπορεί ο νέος νόμος να συνεχίζει να διαιωνίζει το διαχωρισμό ανάμεσα στα δικαιώματα των Ελλήνων. Για αυτό το λόγο πρέπει το άρθρο 3 του ΚΔ132 να καταργηθεί άμεσα όπως και το άρθρο 26 του νόμου 2971/2001 καθώς και να ισχύσουν οι διατάξεις πού ισχύουν στην επικράτεια. Θα πρέπει επίσης ο νέος νόμος να προβλέπει νέες εγγραφές ακινήτων τα οποία κατά την κατάρτιση του κτηματολογίου είχαν εξαιρεθεί.

 • 5 Απριλίου 2022, 23:11 | Εστιατόριο Λαδικό

  Το κατάστημα μας λειτουργεί ως ταβερνάκι- εστιατόριο απο το 1966 σε μια ιδιοκτησία που διατηρούσαμε απο πάντα. Οι Ιταλικές Δυνάμεις είπαν πως ήθελαν να φτιάξουν λιμάνι και μας πρότειναν ανταλαγη΄γης την οποία και αρνηθήκαμε. Εκ τοτε καταχωρηθήκαμε ως καταπατητές του κοινόχρηστου χώρου και «παράνομοι». όχι δεν είμαστε, μην προσπαθείτε, και εμείς Ελλάδα είμαστε το ξεχάσατε.

 • 5 Απριλίου 2022, 22:32 | Λαδικός Βασίλης

  Τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού και της παραλίας τον ορίζει ο 2971/2001 στην Ελλάδα και όχι ένα ιταλικό διάταγμα χωρίς ΦΕΚ, χωρίς επίσημη μετάφραση, με ερμηνείες από Σικελία μερια.

 • 5 Απριλίου 2022, 22:18 | Γιαντσίδης Γ

  Το άρθρο 3 ξεχάσατε να καταργήσετε

 • 5 Απριλίου 2022, 22:42 | Σαββιού Σάββας

  Και εσείς σας τους Ιταλούς πάτε να καταγράψετε τις ιδιοκτησίες μας ως κοινόχρηστους; Πρώτα καταργήστε το άρθρο 3 του κανονισμού και μετά καταγράψτε

 • 3 Απριλίου 2022, 22:41 | Μπουρη Μ.

  Πρωτόκολλο κατεδάφισης 9 στρεμμάτων στο ιστορικό ξενοδοχείο Ρόδος Beach το πρώτο ξενοδοχείο της περιόχης του Φαληρακίου με την αιτιολογία της κατάληψης του χώρου της παραλίας. Υπάρχει αλήθεια ζώνη που εξυπηρετεί την πρόσβαση στον αιγιαλό 9 στρέμματα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η παραλία δεν είναι από 30 έως 50 μέτρα στην υπόλοιπη Ελλάδα; Άρα λογικά η πρόσοψη του ξενοδοχειου πρέπει να είναι 6 χιλιόμετρα. Άρα σίγουρα είναι ειδική έκταση καταγράψτε το.

 • 3 Απριλίου 2022, 21:12 | Απόστολος Ρουβιες

  Μετά από χρόνιες μεμονωμένες αποτυχημένες προσπάθειες, να δώσουμε στην πολιτεία να καταλάβει πως στα νησιά με Κτηματολόγιο από την εποχή της ιταλικής κατοχής υφίσταται μια ιστορική αδικία, δύο χρόνια πριν σταθήκαμε στο πλάι της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου ενώνοντας την φωνή μας όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων και ειδικότερα εμεις που εξαιρέθηκαμε της Ιταλικής κτηματογραφησης στην παράκτια ζώνη. Παραδώσαμε σε όλους τους αρμόδιους μελέτη που τεκμηριώνει την αντισυνταγματικότητα του κανονισμού βασισμένη σε πολλά τεκμήρια, αλλά κυρίως στην μη δημοσίευσης του κανονισμού σε ΦΕΚ αλλά και για την διάκριση που υπάρχει στον τρόπο χάραξης του αιγιαλού και της παραλίας της λοιπής επικρατείας, σε σχέση με αυτήν που ορίζει ο κανονισμός. Όλοι είχαμε την προσδοκία πως η μετάπτωση των Κτηματολογικών γραφείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η κατάργηση του Κανονισμού θα ερχόταν σε αυτό το σχέδιο νόμου για να ορίσει με σαφήνεια τους κοινόχρηστους χώρους και να πραγματοποιούνταν συμπληρωματική κτηματογραφηση στις περιοχές αυτές με χρονικά κριτήρια προ του 73.
  Αντ αυτού βλέπουμε πως πάλι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σχετικά και μάλιστα ορίζεται πως οι κοινόχρηστοι χώροι θα εγγραφούν ως έχουν στο Εθνικό. Τι θα γίνει μετά την διαπιστωτικη πράξη όταν οι ιδιοκτήτες ζητήσουν χάραξη με τον εθνικό νόμο και η ιδιοκτησία τους θα βρείτε εκτός των ορίων του κοινόχρηστου; Τι αποζημίωση θα δικαιούται; Τι θα έλεγε το ΣτΕ για αυτά;;;

 • 3 Απριλίου 2022, 20:24 | Διακονικολαου σ

  Αυτά τα προβλήματα κρατάνε τον τόπο πισω

 • 3 Απριλίου 2022, 20:03 | Παναγιωτης π

  Πρέπει να λυθεί μια αδικία πολλών χρόνων

 • 3 Απριλίου 2022, 19:00 | Λεντιαν Μ

  Πάλι τίποτα, κοινόχρηστοι ως έχουν, θεούληδες οι δικηγόροι.

 • 3 Απριλίου 2022, 19:08 | Καμπούρη Μαρία

  Τυραννιόμαστε με τους ιταλοκοινοχρηστους και τώρα θα προχωρήσει και το εθνικό κτηματολόγιο καταγράφοντας τους κοινόχρηστους ως έχουν, χωρίς ορθή χάραξη των ορίων τους, για να απορροφήσει τις εκτάσεις όπως γίνονταν πάντα, δηλαδή εσφαλμένα. Δεν χόρτασε ακόμα το δημόσιο που με το άρθρο 3 απορρόφησε τα 2/3 τις ιδιωτικής του περιουσίας η οποία βρίσκονται στα νησιά Ρόδο Κω Άμεση παρέμβαση στο παρόν σχέδιο είναι υποχρέωση του κράτους να ενσωματώσει τις περιουσίες μας στο Ελληνικό Δίκαιο.

 • 3 Απριλίου 2022, 16:45 | Ατσας Γεώργιος

  Δηλαδή εξακολουθείτε να θέλετε να απορροφήσετε της ιδιοκτησίες μας ως κοινόχρηστους με τον ιταλικό νόμο της παραλίας. Δηλαδή αυτή είναι η ενσωμάτωση και η ισότητα που όριζει το σύνταγμα; Σε ίδια απόσταση από την θάλασσα ένα ακίνητο στη Νάξο εκτός παραλίας και στη Ρόδο εντός; Μας είπατε ότι έρχεται η ενσωμάτωση των περιουσιών μας με την Ελλάδα μετά το 47,που είναι; Παλεύετε πάλι να μας εγγραψετε στο εθνικό ως κοινόχρηστους; Οριοθέτηση με τον 2971 να οριστούν οι κοινόχρηστοι και συμπληρωματική κτηματογραφηση στις εκτάσεις αυτές αυτό θα έπρεπε να προβλέψει το σχέδιο νόμου αυτό.

 • 2 Απριλίου 2022, 19:41 | Τσακίρογλου Λευτέρης

  Οι ειδικές εκτάσεις είναι οι παραλίες που δεν προβλέφθηκε πάλι τίποτα και παραμένουμε αλά ιταλικά…

 • 2 Απριλίου 2022, 15:06 | Σαββάκη Δέσποινα

  Και πάλι έμεινε εκτός το πρόβλημα των παραλιών. Ως πότε θα ισχύει αυτο το πράγμα; 240 μέτρα μακριά απο την αμμουδιά το κτήμα μας και είναι παραλία. Είπατε οτι καταργούνται οι ιταλικοί νόμοι λάθος καταλάβαμε?

 • 2 Απριλίου 2022, 14:38 | Εστίαση Ρόδου

  Μικρά ταβερνάκια προσέφεραν τα μέγιστα για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Απο την εποχή της ιταλικής κατοχής δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των ντόπιων και των επισκεπτών. Οι ιταλικές δυνάμεις αρνήθηκαν στο 98% περίπου των ιδιοκτητών της παράκτιας ζώνης με σκοπό την απορόφηση των εκτάσεων αυτών υπέρ του ιταλικού δημοσίου καθώς θεωρούνταν στα πλαίσια της τουριστικής ιταλικής βιομηχανίας υψηλής στρατηγικής σημασίας. Οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν εγκατέλειψαν τις ιδιοκτησίες τους. Το μετέπειτα ελληνικό δημόσια λαμβάνοντας υπόψη ΜΟΝΟ τα ιταλικά δεδομένα δεν ολοκλήρωσε ποτέ την κτηματογράφηση εξαιρώντας και αυτό με τη σειρά του την καταγραφή των ιδιοκτησιών αυτών με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κτηματολογικού κανονισμού. Η εσφαλμένη και περιβαλλοντικά ανεπαρκής χάραξη των ορίων των κοινόχρηστων οι οποίοι δέν είναι προϊόν οριοθέτησης αλλά κτηματογράφησης και μάλιστα Ιταλικής τοποθετεί εσφαλμένα χιλιάδες Ιδιοκτήτες στους κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού απειλώντας τους με πρωτόκολλά διοικητικής αποβολής και κατεδάφισης αγνοώντας την νομή και κατοχή τους αλλά κυρίως την συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του τουρισμού. Είναι Λαϊκή Βούληση η κατάργηση του ΄΄άρθρου 3 του Κτηματολογικού κανονισμού ΄ώστε να οριστούν με σαφήνεια και περιβαλλοντική ευαισθησία τα όρια του αιγιαλού και τις παραλίας να εγγραφούν υπέρ αγνώστου οι εκτάσεις που θα προκύψουν και να δοθεί η δυνατότητα να παλέψουν στα δικαστήρια την απόδειξη των εμπράγματων δικαιωμάτων τους ή Έστω να μπορέσουν να εξαγοράσουν την ίδια τους την περιουσία με το επικείμενο νομοσχέδιο των δημοσίων κτημάτων. Με την υφιστάμενη κατάσταση και το άρθρο 3 ενεργό δεν δίδεται καμία δυνατότητα υπαγωγής των ιδιοκτητών της παράκτιας ζώνης που βρίσκονται ΕΚΤΟΣ του αιγιαλού και της παραλίας με το εθνικό νόμο. Είναι απαραίτητη η πρόβλεψή του ζητήματος σε αυτό το νομοσχέδιο καθώς σε όλο το μήκος της παράκτιας ζώνης του νησιού πλήττονται απο το καθεστώς ΟΛΕΣ οι ιδιοκτησίες με μεγάλη ασάφεια ως προς τα όρια των κοινόχρηστων. Σε περίπτωση εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ των εκτάσεων αυτών ως κοινόχρηστών θα εξακολουθεί να υφίσταται μια αδικία και η διοικητική αδράνεια που υπάρχει απο την ενσωμάτωση των νησιών μας εως σήμερα. Σε ένα σχέδιο νόμου που έρχεται να εκσυγχρονίσει το κτηματολογικό καθεστώς των νησιών μας πρέπει να προβλεφθούν ΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ

 • 2 Απριλίου 2022, 14:37 | Καλούδης Γ.

  Ξανά δέσμιοι των κοινόχρηστων. Τελικά η αντίσταση των προγόνων μας δεν αναγνωρίζονται απο την Ελλάδα. Μας αρνηθηκαν την κτηματογράφηση και τώρα είμαστε στον κοινόχρηστο και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε. Δεν μπορουμε ούτε άδεια επισκευών να βγάλουμε στα σπίτια που μας μεγάλωσαν οι παππούδες μας. Διαβάζαμε ότι έρχεται οριστική λύση αλλά μάλλον δεν διαβάσαμε καλα. Τώρα που διαβάσαμε το σχέδιο της «ισότητας» το εμπεδώσαμε.

 • 2 Απριλίου 2022, 14:50 | Μπεκυράς Σ.

  Εχουν βάλει σκοπό να πάρουν τις περιουσίες μας με τους ιταλικού κοινόχρηστους. Πάλι το άρθρο 3 θα ζεί και βασιλεύει και θα μας σέρνει στα δικαστήρια. Έλεος πια φτάνει, οι παππούδες μας οι γονείς μας και τώρα εμείς να χάνουμε τον ύπνο μας. Δεν πήρατε αρκετά με τόσες χιλιάδες αγωγές που έχουν γίνει και πάλι αγνοείτε το ζήτημα των κοινόχρηστων.

 • 2 Απριλίου 2022, 14:25 | Αναστασας Γ.

  Me tis paralies kai tous pseftokoinoxristous tipota pali?

 • 2 Απριλίου 2022, 13:49 | Διαμαντής Β

  ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ;

 • 2 Απριλίου 2022, 13:00 | Καραδημήτρης Β.

  ΜΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟ 2005 ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΜΕΝΕ ΕΚΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΤΟΥ, ΜΕΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΟΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝΤΟΣ. ΠΟΣΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΤΕ ΑΔΙΚΑ? ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΕ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ? ΠΑΛΙ ΟΛΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ. ΠΕΣ ΤΕ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ Η ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΝΤΡΟΠΗ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΡΟΙΔΙΑ.

 • 2 Απριλίου 2022, 13:44 | Λαμπρούση Π.

  Ena spiti exoume poy mas proikise i giagia mas kai mas lene oti einai stin paralia. Paralia emeis pantos den vlepoyme. pos ginetai afoy to spiti mas einai 600 metra makria apo tin paralia na mas lene paralia den xero. Mas eipane pos tha ftiaxoun me ayton ton nomo na einai ta oria sosta kai ktimatografithoume alla den vlepo tipota. Tha allaxei kati i pali tha eimaste xenoi sti gi mas?

 • 2 Απριλίου 2022, 13:45 | Παπανικολάου Μ.

  Καμία πρόβλεψη για τα ακίνητα μας που δεν πήραν κτηματολογική μερίδα απο τους Ιταλούς. Πληρώνουμε χρυσάφι με πρόστιμα ότι είμαστε στην παραλία ενώ το σπίτι μας βρίσκεται εκτός των ορίων της. Πάλι τα ίδια, πάλι πέρασε το δικό τους, πάλι θα παλεύουμε να σώσουμε την ιστορία μας. Δόξα το θεό απο δικαστήρια όμως θα είμαστε φούλ.

 • 2 Απριλίου 2022, 13:24 | Δημήτριος Κ.

  Απο το 1932 ιδιοκτησία μας με γνωστό εστιατόριο εστίασης και ξαφνικά βρισκόμαστε καταπατητές μιας παραλίας που δεν υπάρχει. Ζήτήσαμε οριοθέτηση με τον Εθνικό νόμου και μας λένε ότι εμείς ανήκουμε στο Ιταλικό και μάλλον εκεί θα παραμείνουμε. Η προσπάθεια υφαρπαγής και απορόφησης των περιουσιών μας στα πρότυπα των κατακτητών συνεχίζεται, αφού καμία πρόβλεψη για το μεγαλύτερο πρόβλημα των διασημότερων ακτογραμμών της χώρας δεν γίνεται στο σχέδιο. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΧΑΡΗ ΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΟΥΜΕ.

 • 1 Απριλίου 2022, 21:34 | Γκίνος Θωμάς

  Η οικογένεια μου έχει ιδιοκτησία με ακίνητο που χρονολογείτε απο το 1924 στα όρια του Λακκίου Λέρου πάνω στην θάλασσα. Στην οριοθέτηση του αιγιαλού το μισό χαράχθηκε με τον 2971/01 και το άλλο μισό με το άρθρο 3 του Κανονισμού με αποτέλεσμα να θεωρούμαστε αυθαίρετοι. Περιμέναμε με ανυπομονησία την κατάργηση του κανονισμού και του άρθρου αυτού και δεν προβλέπεται τίποτα, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

 • 1 Απριλίου 2022, 21:12 | Σαββιού Μιχαήλ

  Κληρονόμησα το σπίτι στο οποίο μένω και είναι το μοναδικό μου περιουσιακό στοιχείο απο τον παππού μου το οποίο και υφίστανται απο το 1917. Βρίσκεται εκτός κτηματολογικής μερίδας λόγω του άρθρου 3 του κτηματολογικού κανονισμού. Με τοπογράφο μηχανικό προχωρήσαμε σε μετρήσεις και διαπιστώσαμε πως η ιδιοκτησία μου βρίσκεται εκτός αιγιαλού κα παραλίας βάση του νόμου του Αιγιαλού της Ελλάδας, Θα έχω δικαίωμα κτηματογράφησης στο Εθνικό κτηματολόγιο ή πάλι δεν αλλάζει τίποτα και θα πληρώνουμε πρόστιμα και θα απειλούμαστε με κατεδαφίσεις; Επιτέλους και εμείς Ελλάδα είμαστε όχι Ιταλία

 • Μια ιστορική στιγμή για τα νησιά μας. Στο παρόν σχέδιο νόμου προστατεύονται τα δικαιώματα των νησιωτών τα οποία έχουν καταγραφεί από τις ιταλικές δυνάμεις…όμως. Επειδή το σχέδιο δεν προβλέπει άμεση κατάργηση του ΚΔ132/1929 (Κτηματολογικός Κανονισμός) και καμία αναφορά δεν γίνεται στο παρόν σχέδιο αναφορικά με τις αντιφάσεις που δημιουργεί το άρθρο 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού το οποίο και εξαιρεί απο την όποια πρόσβαση στην άσκηση ων εμπράγματων δικαιωμάτων σε πάνω απο 20.000 νόμιμους ιδιοκτήτες της παράκτιας ζώνης αξίζει να προβλεφθούν συγκεκριμένες διατάξεις λαμβάνοντας υπόψιν πως… Με ακαδημαϊκή μελέτη παραθέσαμε στοιχεία που μαρτυρούν την αντισυνταγματικότητα του Κανονισμού με πολλά και αδιάσειστα τεκμήρια αλλά το κυριότερο είναι η διαφορετική οριοθέτηση του Αιγιαλού και της Παραλίας των νησιών μας, συγκριτικά με τον τρόπο που ορίζει ο Εθνικός και περιβαλλοντικά άρτιος νόμος 2971/2001. Στο άρθρο 26 του ν 2971/2001 δίδεται ισχύς στον κτηματολογικό κανονισμό και στο άρθρο 3 αυτού διαφοροποιώντας τα όρια των κοινόχρηστων εκτάσεων της παράκτιας ζώνης. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να διώκονται με δυσβάσταχτα πρόστιμα, εσφαλμένα πρωτόκολλα κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα αυτού είναι ότι χάνουν κάθε δικαίωμα υπεράσπισης των εμπράγματων δικαιωμάτων, καθώς οι ιδιοκτησίες τους που δεν αναγνωρίστηκαν απο τους Ιταλούς κατακτητές (αλλά ούτε μετέπειτα απο το Ελληνικό Δημόσιο) αφού τους εξαίρεσαν με έκνομα κριτήρια απο την κτηματογράφηση και θεωρούνται ως σήμερα εσφαλμένα καταπατητές δημόσιας γης. Για την εξάλειψη κάθε νομικής αντίφασης και πρόσκρουσης στα σχετικά άρθρα του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ θα πρέπει με σαφήνεια να χαραχθούν τα όρια του Αιγιαλού και τις παραλίας βάση των διατάξεων του νόμου 2971/2001. Για την επίτευξη του σκοπού απαιτείτε: α) η οριστικοποίηση των ορίων με την μέθοδο της Προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού β) οριοθέτηση των νησιών μας εφεξής με της διατάξεις του εθνικού νόμου 2971/2001 γ)σαφής κατάργηση του άρθρου 3 του κτηματολογικού κανονισμού δ)όλες οι εκτάσεις απο την οριογραμμή της παραλίας όπως αυτή ορίζεται στον νόμο 2971/2001 και τα όρια των ιδιοκτησιών όπως προκύπτει στο άρθρο 3 του ΚΔ132/1929 να καταγραφούν υπέρ της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου εξαιρουμένων δημόσιων ή ιδιωτικών ακινήτων που προϋφίσταντο του έτους 1973 (όπου έγιναν και οι καταγραφές απο τις τότε εφορίες δημοσίων κτημάτων αλλά και όπως προβλέπει ο νόμος 3127/2003 ο οποίος θα πρέπει να έχει ισχύ στα νησιά μας και στις εκτός σχεδίου περιοχές) και τέλος ε) θεραπεία όλων των διοικητικών πράξεων που επιβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες της παραγράφου δ. Με εκτίμηση το ΔΣ και τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου.

 • 1 Απριλίου 2022, 19:23 | Βαγιανός Σωτήριος

  Σχόλιο στο άρθρο 5 : Στα νησιά της Ρόδου Κω τα όρια των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας βάση των διατάξεων του άρθρου 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού είναι εσφαλμένα οριοθετημένα συγκριτικά με τις διατάξεις του εθνικού νόμου 2971/2001 με αποτέλεσμα να τοποθετούνται σε αυτούς τους χώρους εσφαλμένα νόμιμοι ιδιοκτήτες που εξαιρέθηκαν της Ιταλικής Κτηματογράφησης. Η διατήρηση του Κανονισμού είχε ως αποτέλεσμα με την ενσωμάτωση των νησιών με την Ελλάδα χιλιάδες νόμιμοι ιδιοκτήτες ακόμα και απο την Εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να θεωρηθούν απο το ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΔΗΜΟΣΙΟ ως καταπατητές. Σέ ένα σχέδιο νόμου που εναρμονίζει τα νησιά στους εθνικούς κανόνες παραμένει η ισχύς του Κανονισμού στο άρθρο 26 του νόμου 2971/2001. Έτσι οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός Αιγιαλού και παραλίας με τον Ισχύοντα σε όλη την Επικράτεια νόμο να καταγραφούν στο Εθνικό κτηματολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι, αίροντας όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα στα πρότυπα των κατακτητών και πάλι. Σε ένα σχέδιο νόμου οπου σκοπό έχει την κατάργηση του Κτηματολογικού κανονισμού θεωρείτε αδιανόητο να παραμένει σε ισχύ σε έναν άλλο νόμο του οποίου μάλιστα κατισχύει.
  Είναι επιβεβλημένο να κατατεθεί εντός του σχεδίου, άρθρο που θα προβλέπει την τροπολογία του άρθρου 26 του νόμου 2971/2001, που θα προβλέπει την Άμεση κατάργηση του άρθρου 3 του ΚΔ132/1929, την ενιαία οριοθέτηση των νησιών μας βάση των διατάξεων του Εθνικού νόμου, με πρόβλεψη για τα δημόσια και ιδιωτικά ακίνητα που βρίσκονται εκτός των ορίων των κοινόχρηστων χώρων βάση του εθνικού νόμου 2971/2001 ως προς την κτηματογράφηση τους στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο ν 3127/2003, άμεση χάραξη των κοινόχρηστων χώρων στα νησιά με την μέθοδο της ΠΟΑ, και διαγραφή όλων των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν στου ιδιοκτήτες που εξαιρέθηκαν της ιταλικής κτηματογράφησης από τους κατακτητές απο τις διατάξεις του αντισυνταγματικού άρθου 3 του Κτηματολογικού κανονισμού αφού προσκρούει στα άρθρα 4 παρ 1 του Συντάγματος και του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.