Άρθρο 8 – Τροποποίηση στο ά. 45 παρ. 2 ν. 3959/2011 (Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισμού)

Το άρθρο 45 παράγραφος 2 του νόμου 3959/2011

«2. Η προσφυγή, η αίτηση αναίρεσης, η ανακοπή, η αίτηση αναθεώρησης και η παρέμβαση, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου στα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και η αίτηση επανασυζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνοδεύονται, με ποινή το απαράδεκτο αυτών, από γραμμάτιο καταβολής παραβόλου επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ. Ως προς την απόδοση του παραβόλου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 9, 10 και 11 του άρθρου 277 του Κ.Δ.Δ. και της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του π.δ 18/1989. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται το Δημόσιο».

  • 1 Ιουλίου 2016, 00:40 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

    Μπήκα στη διαβούλευση με πρώτη τη περιέργεια να δω εάν θα πειραχθούν τα παράβολα των προσφυγών ανταγωνισμού, όπως ζήτησα στο παρελθόν. Περιττό να πω ότι σοκαρίστηκα! Με ποια λογική τα παράβολα αυτά θα πάνε από τα 500 στα 750 εύρα; Είναι οικονομική ή άλλη η λογική; Εάν όποιοι θέλουν να βάλουν το ποσό στα 750 ξέρουν τι κάνουν τότε το κάνουν για να περιορίσουν το δικαίωμα άσκησης τέτοιων ένδικων μέσων σε μία χώρα, η οποία δεν γνωρίζει τι είναι ελεύθερος ανταγωνισμός, ο οποίος δεν λειτουργεί και η αγορά και οι καταναλωτές είναι έρμαια συμφωνιών καθορισμού τιμών. Πολλοί έλληνες και ξένοι αναρωτιούνται γιατί οι τιμές είναι επίμονα υψηλές και κάνουν συγκρίσεις με άλλες ευρωπαικές χώρες που έχουν χαμηλότερες τιμές σε προιόντα ευρείας κατανάλωσης και δεν μπορούν να καταλάβουν τι φταίει!

    Όσοι σε αυτή τη πτωχή χώρα νομίζουν ότι η επιτροπή ανταγωνισμού είναι μόνο για τις εμφανείς εταιρίες καλούνται να προσγειωθούν. Παρακαλώ σκεφθείτε ότι οι προσφυγές αυτές δεν αφορούν μόνο κεφαλαιουχικές εταιρίες αλλά και προσωπικές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα-επαγγελματίες και καταναλωτικές οργανώσεις. Θα έχουν αυτοί οι τελευταίοι πρόσβαση στα δικαστήρια εάν το παράβολο πάει στα 750 εύρα; Το παράβολο δεν είναι το μόνο έξοδο σε μία νομική διαδικασία ανταγωνισμού.

    Οπότε εάν η διαβούλευση έχει νόημα, ζητώ, προτείνω και παρακαλώ για τα συνήθη-βασικά ένδικα μέσα -προσφυγή, αίτηση αναίρεσης και παρέμβαση- το ποσό να λογικευθεί κάτω από το τωρινό των 500. Ας πούμε 200 εύρα. Για τα άλλα ένδικα μέσα, τα μη συνήθη -ανακοπή, αίτηση αναθεώρησης και αίτηση επανασυζήτησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού- βάλτε το όπου θέλετε. Εάν δεν σας αρέσει η πρόταση, τότε θα πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάλογα με το ποιος είναι ο προσφεύγων: είναι ΑΕ ή είναι ατομικός επαγγελματίας ή καταναλωτική οργάνωση;