Άρθρο 2 – Μεταρρύθμιση δικαστικού ενσήμου στις καταψηφιστικές αγωγές των εργατικών διαφορών

1. Στο άρθρο 71 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών για τις οποίες καταβάλλεται δικαστικό ένσημο αυτό καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4%ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις».
2. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για τις αγωγές ή άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 • 5 Ιουλίου 2016, 09:21 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

  Δεν πρέπει να καταβάλλεται δικαστικό ένσημο στις εργατικές διαφορές παρά μόνο τέλος απογράφου όταν πρόκειται να εκτελεστούν οι σχετικώς εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις. Διαφωνώ με την συγκεκριμένη πρόταση.

 • 3 Ιουλίου 2016, 11:58 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ

  Ορθότατες οι παρατηρήσεις των κκ Λουκά Δημόπουλου, Δημητρίου Κωνσταντόπουλου και Αθανασίου Πιτσιόρλα.

 • 1 Ιουλίου 2016, 00:04 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  Δεν ξέρω σε ποιο άλλο άρθρο θα πρέπει να μπει το σχόλιο. Είναι ενδεικτικό ότι κι αυτό το νομοσχέδιο κάτι ξεχνά: Με λίγα λόγια:
  Η έκδοσης δικαστικής απόφασης σε καταψηφιστική αγωγή ζητά δικαστικό ένσημο. Κατόπιν, η καταψηφιστική απόφαση σε πολλές περιπτώσεις πρέπει και να εκτελεστεί. Οπότε πρέπει ξανά να καταβληθεί ισόποσο? δικαστικό ένσημο με άλλο όνομα: τέλος απογράφου. Γιατί θα πρέπει να καταβάλλεται διπλό ποσό τέτοιου ύψους στην ίδια δικαστική διαδικασία; Από το 2010 έχω τελεσίδικη καταψηφιστική απόφαση επιχείρησης και δεν μπορούμε να την εκτελέσουμε διότι η επιχείρηση δεν μπορεί να καταβάλει το τέλος απογράφου. Οπότε εάν κατανοείτε το πρόβλημα θα πρέπει εσείς που κρατάτε το μαχαίρι να γίνετε ολίγο γενναίοι και να βρείτε τμηματικές λογικές λύσεις ή ενιαία οικονομική λογική λύση για τέτοια ενιαία δικαστική διαδικασία.

 • 30 Ιουνίου 2016, 19:01 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  γιατί προβλέπεται δικαστικό ένσημο στις εργατικές αγωγές για όλο το ποσό;
  εδώ θα μπορούσε να προβλεφθεί το εξής:

  η πλήρης κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις εργατικές αγωγές, όπως επίσης και στις αγωγές που αναφέρονται στις αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων κλπ.

 • 30 Ιουνίου 2016, 15:26 | Παντελης Γαγανης

  Νομίζω ειναι ορθή η προταση του συναδελφου κ. Δημόπουλου

 • 30 Ιουνίου 2016, 10:47 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

  Κατάργηση δικαστικού ενσήμου και τέλους απογράφου για τις αγωγές διατροφής ανηλίκων τέκνων ασκούμενες απο τον γονέα που έχει την επιμέλεια. Είναι αντικοινωνικό και ανάλγητο όλα αυτά τα χρόνια να ζητούνται δικαστικά ένσημα από γυναικες που αξιώνουν διατροφή για τέκνα που έχουν την επιμέλεια και που αδυνατούν να διατρέφουν μονες τους τα παιδιοά τους να ζητάμε δικαστικό ένσημο και μκάλιστα τέλος απογράφου 3% σε κεφάλαιο και τόκους και σε απαίτηση που εκ του νόμου τρέχει πάντα για το μέλλον και που έτσι και αλλιώς δεν μπορεί να την εισπράξει άμεσα (διατροφή για το παρελθόν ως γνωστόν δεν προβλέπεται για να έχει άμεση εισπραξιμότητα παλαιών οφειλομένων).