Άρθρο 16 – Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιο για την εκδίκαση των εγκλημάτων  του παρόντος νόμου  είναι το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του υπαιτίου.

  • 27 Οκτωβρίου 2010, 14:47 | Ευαγγελία Κωνσταντάρα

    Εφόσον ο δράστης των πράξεων του παρόντος νόμου είναι στρατιωτικός, θεωρώ ότι είναι ορθότερο να υπάγεται στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων. Άλλωστε και η συλλογή των αποδείξεων και η διενέργεια των ανακριτικών πράξεων σε αυτές τις περιπτώσεις  διενεργείται ευχερέστερα από τις στρατιωτικές αρχές.