Άρθρο 8 – Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Όποιος στο πλαίσιο ευρείας ή συστηματικής επίθεσης κατά άμαχου πληθυσμού, κατ’ εφαρμογή ή προς εξυπηρέτηση της πολιτικής ενός κράτους ή μιας οργάνωσης που ασκεί οιονεί κρατική εξουσία:

1. σκότωσε άλλους τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

2. με σκοπό να καταστρέψει εν όλω ή εν μέρει έναν πληθυσμό επιβάλλει στον πληθυσμό αυτό ή σε τμήμα του συνθήκες διαβίωσης πρόσφορες να προκαλέσουν την εν όλω ή εν μέρει καταστροφή του τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

3. ενεργεί εμπόριο δούλων ή εμπορία ανθρώπων ή υποδουλώνει καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο άλλον τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ευρώ. Η τέλεση των πράξεων αυτών κατά ανηλίκων συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

4. εκτοπίζει πληθυσμό, ο οποίος βρίσκεται νόμιμα σε μια περιοχή, ή τον μετακινεί βίαια μεταφέροντας τον με απέλαση ή με άλλα μέτρα καταναγκασμού σε άλλο κράτος ή άλλη περιοχή, χωρίς αυτό να επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο, τιμωρείται με κάθειρξη.

5. αποστερεί σε σημαντικό βαθμό την σωματική ελευθερία προσώπου κατά παράβαση θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

6. υποβάλλει πρόσωπο, που βρίσκεται υπό την κράτηση ή τον έλεγχο του, σε βασανιστήρια προκαλώντας του σημαντικές σωματικές ή ψυχικές βλάβες ή πόνο που δεν είναι απλώς συνέπεια νόμιμων κυρώσεων τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Αν οι πράξεις αυτές επέφεραν τον θάνατο του θύματος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

7 α) τελεί βιασμό, σωματεμπορία ή άλλη αντίστοιχης βαρύτητας πράξη γενετήσιας βίας τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα με άλλη ποινική διάταξη.

β) υποβάλλει άλλον σε στείρωση τιμωρείται με κάθειρξη.

γ) με σκοπό να επηρεάσει την εθνική σύνθεση ενός πληθυσμού κατακρατεί παράνομα έγκυο γυναίκα, η οποία κατέστη έγκυος δια της βίας ή απειλής τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

8. ενεργεί διώξεις κατά μιας ομάδας ή κοινότητας παραβιάζοντας θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, εθνικούς, εθνοτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς ή λόγους φύλου ή για άλλους λόγους που είναι ανεπίτρεπτοι κατά το διεθνές δίκαιο, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

9. προκαλεί την εξαφάνιση άλλου και, με σκοπό να τον αποστερήσει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα από την προστασία της πολιτείας,

α) τον απάγει κατ’ εντολή ή με την επιδοκιμασία κράτους ή πολιτικής οργάνωσης, ή του στερεί την ελευθερία κίνησης σε σημαντικό βαθμό, χωρίς να παρέχονται στην συνέχεια άμεσες και ακριβείς πληροφορίες για την τύχη του και τον τόπο όπου ευρίσκεται,

β) κατ’ εντολή κράτους ή πολιτικής οργάνωσης ή κατά παράβαση νομικής υποχρέωσης αρνείται να παράσχει αμελλητί πληροφορίες σχετικά με την τύχη και τον τόπο παραμονής του προσώπου κατά του οποίου τελέσθηκε η πράξη του προηγούμενου εδαφίου ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

10. προκαλεί σε άλλον βαριά σωματική ή διανοητική βλάβη, τιμωρείται με κάθειρξη. Αν από την πράξη επήλθε θάνατος, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

11. διαπράττει ένα από τα ανωτέρω εγκλήματα με σκοπό να διατηρήσει ένα θεσμοθετημένο καθεστώς συστηματικής καταπίεσης και κυριάρχησης μιας φυλετικής ομάδας επί κάποιας άλλης, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, εφόσον δεν τιμωρείται αυστηρότερα με άλλη διάταξη.

  • 22 Οκτωβρίου 2010, 11:33 | pavlos

    Οι ποινές  που επιβάλλονται οφείλουν να είναι ανάλογες της ζημίας που υπέστει το θύμα. Κατα συνέπεια η ποινή για βιασμό ή κακοποίηση είναι μικρή .