Άρθρο 3 – Παραγραφή

Τα κακουργήματα των άρθρων 7 έως 13 δεν υπόκεινται σε παραγραφή.