Άρθρο 6 – Ευθύνη στρατιωτικών διοικητών και άλλων ιεραρχικά ανωτέρων

1. Στρατιωτικός διοικητής ή πολιτικός προϊστάμενος που παραλείπει να παρεμποδίσει υφιστάμενό του να διαπράξει έγκλημα αυτού του νόμου, μολονότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει, γνωρίζοντας και αποδεχόμενος την τέλεση αυτού, τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης που τελέστηκε από τον υφιστάμενο του.