Άρθρο 12 – Δικαίωμα να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ θύματος και δράστη

1. Το θύμα δύναται να αιτηθεί εγγράφως τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της επαφής μεταξύ αυτού και, εφόσον απαιτείται, των μελών της οικογένειάς του και του δράστη στους χώρους διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας. Για την παραπάνω αίτηση αποφαίνεται αμετακλήτως το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν αυτή ευρίσκεται, δικάζοντας με την αυτόφωρη διαδικασία.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τους μάρτυρες, στον σχεδιασμό νέων δικαστικών κτηρίων προβλέπονται χωριστοί χώροι αναμονής για τα θύματα.

  • Άρθρο 12, παράγραφος 1: Προτείνουμε, το δικαίωμα να αποφεύγεται η επαφή του θύματος με τον δράστη, να επεκταθεί πλην του ιδίου του θύματος και της οικογενείας του, και στους οικείους του (όπως ορίζονται στο Άρθρο 2).