Άρθρο 09 – Αρχή αρμόδια για τους σκοπούς της εφαρμογής του Κανονισμού 2017/1939

Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 ορίζεται ο/η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.