Άρθρο 05 – Κατά τόπον αρμοδιότητα του Τμήματος Ελλήνων/ίδων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων

Η κατά τόπον αποκλειστική αρμοδιότητα του «Τμήματος» εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, οι δε ποινικές υποθέσεις παραπέμπονται και εισάγονται στα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά συμβούλια και δικαστήρια πρώτου και δεύτερου βαθμού της Αθήνας και στον Άρειο Πάγο.