Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου περί της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων φορέων του δημόσιου τομέα, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σ’ αυτή.
Οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα τύχουν επεξεργασίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του κειμένου.

Με εκτίμηση

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μαρία – Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενόψει της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα στην ελληνική έννομη τάξη, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου νόμου.
Η ευρεία συμμετοχή των πολιτών θα είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική, προκειμένου το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει τις προτάσεις και να προβεί, όπου κριθεί απαραίτητο, σε τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν την προώθησή του προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Η διαβούλευση του παρόντος σχεδίου νόμου αρχίζει την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 14.00.

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρία – Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου