Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου με τίτλο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σ’ αυτή.
Οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα τύχουν επεξεργασίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του κειμένου.

Με εκτίμηση

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρία – Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενόψει της ανάρτησης σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου νόμου.
Η ευρεία συμμετοχή των πολιτών θα είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική, προκειμένου το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει τις προτάσεις και να προβεί, όπου κριθεί απαραίτητο, σε τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν την προώθησή του προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Η διαβούλευση του παρόντος σχεδίου νόμου αρχίζει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00.

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρία – Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου