Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Εκθεση επί της διαβούλευσης

Για να δείτε την έκθεση επι της διαβούλευσης πατήστε εδώ

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Ευχαριστούμε θερμά τους πολίτες και τους φορείς για την πολύτιμη συμμετοχή τους. Όλες οι παρατηρήσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

H Υφυπουργός ΔΜ&ΗΔ

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Με κεντρικό στόχο την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης του κράτους μέσω της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να γίνει πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, θέτουμε σήμερα, Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Το Σχέδιο Δράσης ενσωματώνει τις βασικές δεσμευτικές αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπως η επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της επικοινωνίας των βασικών δημόσιων μητρώων, η εξοικονόμηση πόρων, η επαναχρησιμοποίηση των υποδομών, τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα.
Αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τα Υπουργεία που διαθέτουν μεγάλο όγκο έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα σημαντικά τομεακά έργα κάθε Υπουργείου θα ενταχθούν σε αυτό καθώς και ότι θα αποφευχθούν οι επικαλύψεις και επαναλήψεις έργων. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις παρατηρήσεις εμπειρογνωμόνων, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και πολιτών, όπως καταγράφηκαν στη διαβούλευση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο, μετά από το στάδιο δημόσιας διαβούλευσης πρόκειται να εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης:
– Ενσωματώνει με κοινά κριτήρια τα οριζόντια και κάθετα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέποντας το συντονισμό, τη συνεχή εποπτεία και την αξιολόγησή τους.
– Καλύπτει την επταετία 2014-2020, αλλά είναι κυλιόμενο και επανεξεταζόμενο ετησίως, ώστε ανά πάσα στιγμή να αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση των έργων τις τρέχουσες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης, την εξέλιξη της τεχνολογίας.
Προσκαλούμε, κάθε πολίτη να σχολιάσει και να συμβάλλει στην εκπόνηση του τελικού περιεχομένου της Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Καλούμε επίσης τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και όλους τους κυβερνητικούς φορείς που προγραμματίζουν δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να συμβάλλουν με τις παρατηρήσεις τους στην εκπόνηση ενός τελικού Σχεδίου Δράσης που να απηχεί ρεαλιστικά τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 10/7 έως τις 28/7/ 2014
Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Σε ανταπόκριση σχετικών αιτημάτων από φορείς και λόγω της θερινής περιόδου διακοπών, η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα παραμείνει ενεργή έως τις 8 Αυγούστου 2014.
Ευχαριστούμε τους ήδη συμμετέχοντες φορείς και πολίτες,
H Υφυπουργός ΔΜ&ΗΔ
Εύη Χριστοφιλοπούλου