Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για την Διακήρυξη «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), έως την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο σχεδιάστηκε από την ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί μέρος του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.

Κωνσταντίνος Τζοάννης

Διευθύνων Σύμβουλος ΚτΠ Α.Ε.