Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 01: Διακήρυξη

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ