Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Δείτε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στο επισυναπτόμενο αρχείο εδώ.

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 20:06 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Είμαι πατέρας ενός παιδιού ηλικίας είκοσι ενός (21) ετών με αυτισμό, νοητική στέρηση και κινητικά προβλήματα. Ζώντας λοιπόν επί είκοσι χρόνια -από κοντά- αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση, εκτιμώ ότι είμαι σε θέση να δηλώνω πως η δική μου βιωματική γνώση των προβλημάτων και αναγκών που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ και οι οικογένειές τους, είναι καλύτερη και σαφώς πληρέστερη από αυτήν του οποιουδήποτε Υπουργού και των συμβούλων του.
  Κατά την συνεδρίαση της 13ης-2ου-2018 της συσταθείσας, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, Υποεπιτροπής για θέματα των ατόμων με αναπηρία και Θέμα της ημερήσιας διάταξης «Δια Βίου Εκπαίδευση, φροντίδα, εργασία, μετά το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» παραβρέθηκαν φορείς και εκπρόσωποι – γονείς ατόμων με αναπηρίες. Εκεί συζητήθηκε και αναπτύχθηκε το φλέγον θέμα του θεσμικού και λειτουργικού κενού που υπάρχει αναφορικά με την έλλειψη μίας επίσημης δομής που θα καλύπτει δια βίου την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ΑΜΕΑ και μετά την συμπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους, όταν δηλαδή όλη η προηγηθείσα εκπαιδευτική διαδικασία διακόπτεται απότομα και η σχολική ζωή δεν υφίσταται πλέον και τα παιδιά υποχρεώνονται να επιστρέψουν στα σπίτια τους με όλες τις σε βάρος τουςκαταστροφικές συνέπειες, λειτουργικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και ψυχικές. Κατά την συνάντηση αυτή, οι φορτισμένοι συναισθηματικά γονείς που αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους, ζήτησαν επιτακτικά την δημιουργία μεταγυμνασιακών δομών, στελεχωμένων με επαρκές προσωπικό, οι οποίες δομές θα καλύπτουν τις ανάγκες εκπαίδευσης, θεραπείας, διαβίωσης και σύνδεσης των ΑΜΕΑ με αγορά εργασίας και παράλληλα, βέβαια, με την δημιουργική τους απασχόληση, χωρίς όμως να αναρωτηθούν αν στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, υπάρχει δυνατότητα του Κράτους να ανταποκριθεί και να υλοποιήσει τέτοια κοινωνικά προγράμματα. Βέβαια, οι παριστάμενοι βουλευτές επικρότησαν και υπερθεμάτισαν τις απόψεις και θέσεις των παρευρισκόμενων γονέων, αν και γνώριζαν, εκ των προτέρων, ότι είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.
  Ορμώμενος λοιπόν από το προσωπικό μου πρόβλημα που είναι κοινό πρόβλημα όλων των γονέων παιδιών ΑΜΕΑ, σας εκθέτω τα βιώματά μας, τις ανησυχίες μας, τις απογοητεύσεις μας, τις εκτιμήσεις μας, καθώς και τις γεμάτες αγωνία προτάσεις μας προς εύρεση κάποιας λύσης.
  – Το προσδόκιμο όριο της ζωής μου είναι περίπου τα δέκα έτη και του παιδιού μου τα εξήντα. Η καθημερινή αγωνία μου, όπως και όλων των άλλων γονέων είναι, ποια θα είναι η τύχη αυτών των παιδιών μας μετά την αποχώρησή μας σε τόπους χλοερούς. Τα παιδιά αυτά που δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα ούτε να εργαστούν, θα αναγκάζονται, μετά την συμπλήρωση του εικοστού δεύτερου χρόνου της ηλικίας τους που δεν θα ανήκουν πλέον σε κάποιο οργανωμένο πλαίσιο, να επιστρέφουν στα σπίτια τους, με συνέπεια να χάνουν σταδιακά τις όποιες γνώσεις, την μάθηση και τις δεξιότητες που έχουν κερδίσει, σε λειτουργικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.
  – ΟΙ ανάγκες των παιδιών σε φροντίδα, φύλαξη, σίτιση, απασχόληση υφίστανται σε εικοσιτετράωρη βάση επί 365 ημέρες τον χρόνο, αλλά μέχρι σήμερα μερική κάλυψη αυτών και για περιορισμένο χρόνο προσφέρουν τα ΚΔΑΠ -ΑΜΕΑ μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και άγνωστο μέχρι πότε, καθώς και οι ΚΥΝΣΕΠ που επιδιώκουν να τεθούν κάποιες βάσεις σε νομικό πλαίσιο, για την επαγγελματική αποκατάσταση όσων ΑΜΕΑ έχουν την δυνατότητα εργασίας.
  – Η προοπτική δημιουργίας κρατικών δομών, κτιρίων και ιδρυμάτων, που θα προορίζονται για τους τυφλούς, τετραπληγικούς, νοητικά ‘’φυτά’’, υπερκινητικούς-επιθετικούς, σύνδρομα dawn, κλπ, θα δώσει ευκαιρία και χαρά μόνον στον κάθε ΓΚΡΟΥΕΖΑ αυτού του τόπου (ρόλος του Παπαγιαννόπουλου στην ταινία ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ), που θα αναγείρει κτίριο με τετραπλάσια αξία από την τρέχουσα στην αγορά και που θα το στελεχώσει με τριπλάσιο- του απαιτούμενου- προσωπικό, επιλεγμένο πάντοτε από τους ‘’ημέτερους΄΄.
  – Σήμερα την φροντίδα των παιδιών ΑΜΕΑ μετά την αποφοίτησή τους την αναλαμβάνουν υποχρεωτικά οι γονείς, τα αδέρφια ή και οι στενοί συγγενείς, εφ’ όσον υπάρχουν. Όμως, όταν φύγουν από αυτή την ζωή οι γονείς και δεν υπάρχουν αδέλφια και συγγενείς, ή και αν υπάρχουν είτε δεν δύνανται να ανταποκριθούν σε αυτήν την φροντίδα για διάφορους λόγους, είτε δεν το επιθυμούν, η μόνη επιλογή που απομένει είναι, στην καλύτερη περίπτωση, η διαβίωση σε ΙΔΡΥΜΑ. Όμως στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες για τα παιδιά μας θα είναι δυσβάσταχτες, διότι η αναγκαστική μετάβασή τους σε μία νέα πραγ-ματικότητα που δεν μπορούν –εκ των πραγμάτων- να κατανοήσουν, επιβαρύνει δραματικά τον συναισθηματικό τους κόσμο, με αρνητικές επιπτώσεις πάνω τους, σωματικές και ψυχικές, αφού η μετάβασή τους σε διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που βίωναν μέχρι τα είκοσι δύο χρόνια τους, τους δημιουργεί σύγχυση, αβεβαιότητα, θλίψη και ψυχικές διαταραχές μη διαχειρίσιμες.

  Πρότασή μας λοιπόν είναι: να δημιουργηθεί εκείνο το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει και θα παρέχει την δυνατότητα στους ιδίους τους γονείς παιδιών ΑΜΕΑ, να δημιουργήσουν τον χώρο που θα είναι ο επόμενος κοινωνικός, εκπαιδευτικός και δημιουργικός χώρος για τα παιδιά με βαριά αναπηρία, δηλαδή να τους επιτραπεί με δική τους πρωτοβουλία να δημιουργήσουν Δομή Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, αυτόνομης ή ημιαυτόνομης. Η Δομή αυτή θα καλύπτει τις ανάγκες εκπαίδευσης, θεραπείας, διαβίωσης, δημιουργικής απασχόλησης και ενδεχόμενα σύνδεσης με την αγορά εργασίας και σε αυτή τη Δομή τα παιδιά μας θα συγκροτούνται σε ομάδες πέντε –έξι ή και επτά ατόμων, με τις ίδιες χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες (τυφλοί με τυφλούς , τετραπληγικοί με τετραπληγικούς , κλπ).
  Η προτεινόμενη Δομή η οποία θα πρέπει ασφαλώς να έχει νομική υπόσταση, θα αναλαμβάνει την εξεύρεση των απαραιτήτων χώρων και την στελέχωση αυτών με το κατάλληλο προσωπικό. Το κόστος αυτών θα μπορεί να καλυφθεί αν δοθεί η δυνατότητα στην κάθε Δομή να θεωρηθεί FUND προκειμένου να αγοράσει από τις Τράπεζες κάποια ακίνητα με τους ίδιους όρους (3, 4, 5% της αξίας τους). Κάποια ακίνητα εξ αυτών θα διατεθούν για υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού, δηλαδή: ένα κατάστημα ως χώρος για φύλαξη- εκμάθηση, ένα διαμέρισμα για την διαβίωσή τους, ένας βιοτεχνικός χώρος για την δημιουργική τους απασχόληση και την καλλιέργεια των όποιων δεξιοτήτων τους και κάποια άλλα ακίνητα για εκμετάλλευση, προς κάλυψη όλων των απαιτούμενων εξόδων (προσωπικό, παγίων, κλπ). Η σίτιση των φιλοξενούμενων στην Δομή των ΑΜΕΑ, θα καλύπτεται από το προνοιακό τους επίδομα.
  Η χρήση αυτών των ακινήτων θα εξυπηρετεί αυστηρά τον συγκεκρι-μένο σκοπό, με την δέσμευση πως σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της Δομής, τα ακίνητα επιστρέφονται στο Κράτος.
  Tα θετικά αυτής της πρότασης είναι ότι: 1) δίνεται λύση –σε μεγάλο βαθμό– στο πρόβλημα των γονέων, 2) δημιουργούνται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και 3) μεγάλο μέρος της δεσμευμένης ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού λαού παραμένει σε ελληνικά χέρια και μάλιστα για ιδιαίτερο κοινωνικό σκοπό και όλα τα προαναφερόμενα με μηδενική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
  Για όλα αυτά, το μόνο που απαιτείται είναι μία γενναία Υπουργική απόφαση, όπως με μία γενναία υπογραφή κάποιου άλλου Υπουργού, ο κ. ΚΥMΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ βοηθήθηκε και κατόρθωσε να λάβει το πτυχίο της Ιατρικής και να φθάσει επάξια μέχρι το αξίωμα του ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ.
  Μετά τιμής
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 19:36 | Λαζαρος Σαραφιδης

  Θα σας παραθέσω μία σύνοψη προβλημάτων και προτάσεων όσον αφορά κάποιους στόχους του προγράμματος που πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας.
  Στόχος 5 κάρτα αναπηρίας δυστυχώς στην Ελλάδα πέρα από μία πιλοτική εφαρμογή δεν έχει δημιουργηθεί η κάρτα ΑΜΕΑ με αποτέλεσμα σύμφωνα με το νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων GDPR
  να παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων με αναπηρία που πρέπει να επιδεικνύουν της απόφασης ΚΕΠΑ ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν σε διάφορες υπηρεσίες.
  Στόχος 7 συλλογή δεδομένων.
  θα πρέπει να πάρετε πολύ σοβαρά την πρώτη πανελλήνια επιδημιολογική Μελέτη πού διενεργηθεί από τη μονάδα αναπτυξιακής παιδιατρικής της β παιδιατρικής κλινικής του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και να την αξιοποιήσετε κατάλληλα ώστε να προσαρμοστούν και να κατευθυνθούν τα ανάλογα κονδύλια και οι ενδεδειγμένες θεραπευτικές μέθοδοι
  Για αυτά τα παιδιά που η αναλογία έχει φτάσει στο τρομακτικό αριθμό του 1 προς 57.
  Στόχος 12 εκπαίδευση και κατάρτιση.
  Δυστυχώς εν έτει 2020 τα άτομα με αναπηρία εκπαιδεύονται σε ακατάλληλους χώρους με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού παραδείγματα όπως το ειδικό σχολείο Λέσβου το ειδικό σχολείο Ρεθύμνου το ειδικό σχολείο Κορδελιού Θεσσαλονίκης είναι παραδείγματα της μέγιστης αδιαφορίας και αδράνειας που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς για τα παιδιά ΑΜΕΑ δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός σχεδιασμός και αυτό πρέπει να πάψει να υφίσταται.
  Στόχος 16 ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
  Δυστυχώς τα άτομα με αναπηρία είναι η ομάδα ατόμων που πλήττεται οικονομικά περισσότερο από όλες τις άλλες ομάδες του πληθυσμού. Το όριο εισοδήματος για δωρεάν νομική εκπροσωπηση είναι πολύ μικρό και αυτόματα αποκλείει τη μεγαλύτερη μερίδα των ατόμων με αναπηρία από αυτή την υπηρεσία και θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει άμεσα.
  Στόχος 30 προσβάσιμος τουρισμός.
  Όσον αφορά το στόχο 30 για τον προσβάσιμο τουρισμό θα ήθελα να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας την εργασία της βουλευτή κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνης που Έχει κατατεθεί στο κοινοβούλιο προ δύο μηνών Και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον προγραμματισμό των εργασιών που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί αυτος στόχος.
  ΛΆΖΑΡΟΣ ΣΑΡΑΦΊΔΗΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΉΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ.
  Πατέρας παιδιού ΑμεΑ
  Πρόεδρος 3ο νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου.
  Δημιουργός της ομάδας Ελλάδα προβλήματα στην ειδική αγωγή.
  Διαχειριστής της ομάδος
  Ο συνήγορος των ΑμεΑ.
  Αρθρογράφος.

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 19:14 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΟΒΑ

  Αγαπητοί βουλευτές, αγαπητοί συμπολίτες
  πάσχω από Σκλήρυνση βαριάς μορφής και για το σχέδιο ελπίζω να πραγματωθεί και όντως να διευκολύνει τη δύσκολη ζωή μας.
  Έχω λοιπόν να επισημάνω:
  ΣΤΟΧΟΣ 3
  Θέλουμε βελτίωση και εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας. Θέλουμε εξίσωση με τα βέλτιστα παραδείγματα των ευρωπαϊκών χωρών. Για να πάρεις κάρτα δωρεάν μετακίνησης με τα μμμ πρέπει να έχεις 67%. Για να σου δώσουν 67% πρέπει να μην περπατάς πια. Τι να την κάνεις την κάρτα τότε; Και άλλα πολλά και άλλα χειρότερα …
  ΣΤΟΧΟΣ 4
  Απαράδεκτο η επιτροπή να μην έχει πρόσβαση σε Η/Υ, να μην μπορεί να δει τον ΑΜΚΑ των ασθενών, να μην μπορεί να διαβάσει τα cd των μαγνητικών και να ζητάει φιλμς που έχουν καταργηθεί και βιβλιάρια υγείας που έχουν καταργηθεί. Τους φακέλους τους κοιτάζουν την ώρα της εξέτασης. Καμία προετοιμασία. οι ζωές μας εξαρτώνται από απολιθωμένους γραφειοκράτες με πτυχία. Θα ήταν ενδιαφέρον να μαθαίνουμε για τους γιατρούς εαν στους ασθενείς τους έχουν βάλει κάτω από 67%. Εαν ήμουν γιατρός θα προτιμούσα να αυξήσω την επίσκεψη από να είμαι σε επιτροπή ΚΕΠΑ
  ΣΤΟΧΟΣ 7 & 20
  Βελτιώστε τα νοσοκομεία!!!
  Το Αιγινήτειο, το μεγαλύτερο νευρολογικό ψυχιατρικό Νοσοκομείο στη χώρα δεν έχει καν μπάρα να πιαστούμε να μπούμε μέσα. Όσο κυκλοφορούσα με μπαστούνι έπεσα κάποιες φορές. Θα μπορούσα να έχω μηνύσει τη Διοίκηση. Φτιάξτε τις τουαλέτες να μπορούν να εξυπηρετούνται άτομα με αναπηρίες.
  Προσλάβετε γραμματείς να αρχειοθετούν φακέλους ασθενών και απελευθερώστε καθηγητές, γιατρούς και ειδικευόμενους. Ολοι οι νέοι θα πάνε εξωτερικό. Σιγά μην καθήσουν να βάζουν σφραγίδες και υπογραφές
  ΣΤΟΧΟΣ 10
  Εχετε ξεχάσει τους γονείς ΑΜΕΑ με ανήλικα παιδιά. Κάποιοι δουλεύουν για πολλά χρόνια. Πρόωρη συνταξιοδότηση γι’αυτούς και άλλες διευκολύνσεις στην εργασία τους
  ΣΤΟΧΟΣ 13 & 22
  Προσφέρετε γενναιόδωρα αγαθά και υπηρεσίες. Ούτε καν τα απαραίτητα δεν έχουμε. Πριν από το αμαξίδιο υπάρχει και το μπαστούνι και ο περιπατητής που τα πληρώνουμε από την τσέπη μας και ένα σωρό άλλα βοηθήματα. Να συνταγογραφούνται σημαντικές βιταμίνες για την κάθε πάθηση. Να συνταγογραφούνται ολόκληρες φυσικοθεραπείες και όχι μισές. Μας γράφετε οκτώ και είναι τέσσερεις. Το αποκαταστασιακό να δίνεται πάνω από δυο φορές. Να μπορούμε να έχουμε ένα βοηθό με αμοιβή από το κράτος πριν ακόμα φτάσουμε σε απόλυτη αναπηρία!
  ΣΤΟΧΟΣ 14
  Πρόωρη συνταξιοδότηση σε γονείς που είναι ΑΜΕΑ και έχουν ανήλικα παιδιά

  Πιστέψτε με και έγραψα λίγα…

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 18:56 | Λαζαρος Σαραφιδης

  Δυστυχώς Για ακόμη μία φορά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία δημόσια διαβούλευση με προσχηματικο άρωμα μιας και δεν έχει αναρτηθεί το πόρισμα της επιτροπής για τον προσωπικό βοηθό και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έχει εισηγηθεί αυτή η επιτροπή για να παρέμβουμε και να σχολιάσουμε επί της ουσίας χωρίς γενικολογίες.
  Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να εξαιρεθούν τα παιδιά μας με νοητικές αναπηρίες όπως αυτισμός σύνδρομο down νοητική υστέρηση κ.τ.λ Και πρέπει αυτός ο θεσμός να καλύπτει δημοκρατικά και ισότιμα όλο Το φάσμα των αναπηριών μιας και αν δεν το καλύπτει θα είναι παραβίαση της συνθήκης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ
  ΛΆΖΑΡΟΣ ΣΑΡΑΦΊΔΗΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΉΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ.
  Πατέρας παιδιού ΑμεΑ
  Πρόεδρος 3ο νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου.
  Δημιουργός της ομάδας Ελλάδα προβλήματα στην ειδική αγωγή.
  Διαχειριστής της ομάδος
  Ο συνήγορος των ΑμεΑ.
  Αρθρογράφος.

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 14:51 | Το Εργαστήρι

  Επισημάνσεις επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα
  των Ατόμων με Αναπηρία
  Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τις πρόσφατες σχετικές επισημάνσεις της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. προς τη χώρα μας, θεωρούμε ότι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου (αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης) στη κατεύθυνση επανεξέτασης του ρόλου του δικαστικού συμπαραστάτη είναι επιβεβλημένη Η ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού μηχανισμού (όπως προβλέπει η Σύμβαση) μέσα από τον οποίο ο θεσμός του δικαστικού συμπαραστάτη, της κηδεμονίας θα είναι διακριτός και περισσότερο ουσιαστικός, θα ενισχύσει την ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία. Στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του υποστηρικτικού μηχανισμού, θεωρούμε ότι ο φορέας που υποστηρίζει και εκπαιδεύει τον ωφελούμενο, πρέπει να συμμετέχει, να έχει διακριτό και θεσμικό ρόλο, κατά τη καλή πρακτική άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η μη επικαιροποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει ευρύτερες «θεσμικές συγκρούσεις» και με άλλες δράσεις για την αναπηρία, όπως για παράδειγμα της αποϊδρυματοποίησης, της συμμετοχής στη δημόσια ζωή, της ευρύτερης υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και την με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις επίτευξη της κοινωνικής τους ένταξης.

  Μέσα από την θεσμική αυτή υποχρέωση, και την υιοθέτηση της υποστηριζόμενης δικαιοπρακτικής ικανότητας και όχι της υποκαθιστάμενης, τα άτομα με νοητική, αναπηρία θα ενισχύονται και θα μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο ουσιαστικά στις προσπάθειας που κάνει η ελληνική πολιτεία για την διαβίωση στη κοινότητα, όπως άλλωστε προκρίνει το άρθρο 19 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. αλλά και σε πληθώρα άλλων εκφάνσεων της ιδιωτικής και κοινωνικής σφαίρας.

  Το θεσμικό αυτό πλαίσιο θα μπορέσει να αναδείξει τον ρόλο του δικαστικού συμπαραστάτη, κάνοντας τον περισσότερο λειτουργικό για τα άτομα με αναπηρία ώστε να μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τις όποιες ευκαιρίες (π.χ. εργασία, επιχειρηματικότητα, κ.α.) προκρίνει η ελληνική πολιτεία, που στόχο έχει την επίτευξη της κοινωνικής τους ένταξης.

  Σε ότι αφορά στην ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, άμεσα συνυφασμένο με το άρθρο 13 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, περιμένουμε περισσότερες δράσεις στο κομμάτι της προσβασιμότητας του δικαστικού υλικού και μέσων όπου θα διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια και η ισότιμη μεταχείριση ενός ατόμου με αναπηρία (αισθητηριακή, νοητική, κ.α.), εμπλεκόμενου με τον οιωνδήποτε τρόπο στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

  Επίσης, καλωσορίζουμε τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας που αποτελεί βασικό στοιχείο μεταρρύθμισης στο σχεδιασμό πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες. Θεωρούμε όμως ότι στη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. ,που έχετε αναφέρει ότι θα αποτελείται από άτομα με αναπηρίες, να συμμετέχουν και συμπαραστάτες ατόμων με νοητική υστέρηση, ώστε και αυτή η ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία, να εκπροσωπείται από τους θεσμικά ορισμένους για αυτό, που είναι οι δικαστικοί τους συμπαραστάτες.

  Σημαντική παράμετρος για την υλοποίηση πολλών δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία είναι και η επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ). Τα ΚΔΗΦ συμβάλλουν σημαντικά στην αποθεραπεία των ατόμων με αναπηρία, στην απόκτηση δεξιοτήτων και λειτουργούν ως ανοικτές δομές που ενδυναμώνουν την αυτονομία του ωφελούμενου αλλά και υποστηρίζουν την ίδια την οικογένεια. H απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των ΚΔΗΦ και των σκοπών τους να είναι στη κατεύθυνση εμπλουτισμού τους με προγράμματα και εργαστήρια που θα ενισχύουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Ουσιαστικό στοιχείο για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

  Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι σημαντική εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΚΔΗΦ θα αποτελούσε η θεσμοθέτηση των «Κέντρων Θεραπείας δια των Τεχνών» δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τα άτομα με αναπηρία και ειδικότερα για τα άτομα με νοητική υστέρηση που αποτελούν βραχίονα της ύπαρξης του θεσμού των ΚΔΗΦ.
  Στο επιχείρημα μας για τις θετικές επιπτώσεις των τεχνών στην ψυχοσύνθεση των ατόμων που υποφέρουν από το οποιοδήποτε λειτουργικό έλλειμα μια σειρά πολυετών και εμπεριστατωμένων ερευνών έχει τεκμηριώσει σχετικά. Ειδικότερα οι τέχνες δίνουν τη δυνατότητα σ΄ αυτά τα άτομα να βρουν ένα δίαυλο επικοινωνίας προκειμένου να εκφράσουν τον πλούσιο συναισθηματικό τους κόσμο πράγμα που δεν καταφέρνουν να επικοινωνήσουν μέσα από το λεκτικό τους δυναμικό. Επιπλέον κάθε μορφή τέχνης γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των ειδικών προκειμένου να ενισχύσουν και να βελτιώσουν συμπεριφορές και κοινωνικές δεξιότητες δουλεύοντας παράλληλα με τον ψυχοσυναισθηματικό τους κόσμο και τα λειτουργικά ελλείματα.

  Επιπλέον το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη δημόσια και πολιτική ζωή, δεν ενισχύεται από τις υπάρχουσες δράσεις που αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού ουσιαστικά περιορίζεται στην διευκόλυνση των ΑμεΑ ως προς την προσέγγιση στο εκλογικό τμήμα ενώ δεν υπάρχει κάποια σχετική δράση για την διασφάλιση της μυστικότητας άσκησης του δικαιώματος ψήφου για όλα τα άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένων εκείνων με αισθητηριακή αναπηρία (π.χ. τυφλότητα). Επίσης, απουσιάζει κάποια δράση για την εξασφάλιση της αρχής της ισότητας ως προς την πρόσβαση στην ενημέρωση που αφορά την άσκηση εκλογικού δικαιώματος (προσβάσιμο ενημερωτικό υλικό, easy to read για τα άτομα με νοητική αναπηρία για π.χ. τις εκλογές).
  Ταυτόχρονα, για την επιμέρους κατηγορία, των ατόμων με νοητική αναπηρία, που έχει πολλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η πολιτεία πρέπει να αναπτύξει περισσότερες δράσεις που θα ενισχύουν την προσβασιμότητά τους σε υπηρεσίες και προγράμματα (π.χ. αθλητισμού, ψυχαγωγίας κλπ) και στη πληροφόρηση/επικοινωνία. Επίσης να εφαρμόζεται ο νόμος για καθολική πρόσβαση στη πληροφορία από όλα τα άτομα με αναπηρία και ειδικότερα για τα άτομα με νοητική αναπηρία να υπάρχει η παραγωγή των έντυπων πληροφοριακών υλικών σε τύπου «easy to read”. Σχετικές διατάξεις της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. καλούν και υποχρεώνουν τη πολιτεία να σχεδιάζει, θεσμοθετεί και να υλοποιεί αναλόγως.

  Παράκληση, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, να υπάρξουν περισσότερες ενέργειες επ’ ωφελείας των ατόμων με νοητική αναπηρία.
  Τέλος, θα περιμέναμε περισσότερες συγκριμένες δράσεις και πολιτικές που ικανοποιούν επί της αρχής τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4488/2017 για τον καθολικό σχεδιασμό διοικητικών προϊόντων (άρθρο 63) ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση και να απαγορεύονται οι διακρίσεις σε κάθε επίπεδο κατά των ατόμων με αναπηρία.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Το Εργαστήρι

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 14:39 | Κουστένη Σταυρούλα

  Κατ’ αρχήν, το υπό διαβούλευση εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (στο εξής: το σχέδιο), συνιστά μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία, προκειμένου να αναθεωρηθούν και να συστηματοποιηθούν οι στόχοι της πολιτείας αναφορικά με τη χάραξη εφαρμόσιμων δημοσίων πολιτικών για την αναπηρία. Ωστόσο, το εν λόγω σχέδιο επιδέχεται αρκετές βελτιώσεις, εκ των οποίων τις σπουδαιότερες, κατά τη γνώμη μου, θα σχολιάσω αμέσως κατωτέρω.
  Συγκεκριμένα, ως προς τον 3ο Στόχο: Δεν είναι αρκετά κατανοητό τι περιέχει η έννοια της κωδικοποίησης και της αναμόρφωσης της νομοθεσίας! Θα γίνει ένας κώδικας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή απλά εξορθολογισμός επιμέρους τομέων της νομοθεσίας; Σε κάθε περίπτωση, πάντως, καλό θα ήταν να εναρμονιστούν τα ποσοστά αναπηρίας που απαιτεί κάθε επιμέρους νομοθεσία για την χορήγηση διαφόρων φορολογικών, κοινωνικοασφαλιστικών και άλλων παροχών, ατελειών κλπ (π.χ. να διακρίνονται οι ωφελούμενοι μόνο σε δύο σαφώς διακριτές κατηγορίες δικαιούχων, των 67% και άνω και των 80% και άνω και να μην χρησιμοποιούνται περισσότερες διαφοροποιήσεις ποσοστών, ανά επιμέρους νομοθεσία).
  Ως προς τον 4ο στόχο: Δεδομένου ότι υπάρχει ήδη ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (ν. 3418/2005), θεωρώ περιττή την κατάρτιση ενός διακριτού ειδικού κώδικα δεοντολογίας των ιατρών των ΚΕΠΑ, διότι και οι συμμετέχοντες ιατροί -στις επιτροπές- είναι γιατροί και αυτό φτάνει. Δεν βρίσκω κάποια επαρκή αιτιολογία για την εν λόγω δράση! Αρκεί, νομίζω, η μερική αναμόρφωση του υπάρχοντος κώδικα δεοντολογίας δια της προσθήκης ορισμένων διατάξεων σ’ αυτόν. Εξάλλου, το γενικότερο πνεύμα είναι η ενσωμάτωση της αναπηρίας στις επιμέρους δημόσιες πολιτικές και όχι η δημιουργία ξεχωριστών νομοθετημάτων!
  Ως προς τον 7ο στόχο (δράση 3): Αν και θεωρώ ορθή την επιλογή, η αξιολόγηση της προσβασιμότητας των δημοσίων κτηρίων να αρχίσει από τα κτίρια του Υπ.Οικ. και της ΑΑΔΕ, ιδιαιτέρως χρήσιμο θα ήταν να αρχίσει ταυτόχρονα και η αξιολόγηση των σχολικών κτιρίων ανά την επικράτεια, τα οποία και αφορούν την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών με αναπηρία, καθώς και των δικαστικών μεγάρων που επίσης αφορούν χιλιάδες συμπολίτες μας και που κατ’ ουσία η στέρηση του δικαιώματος σε προσβάσιμα δικαστικά μέγαρα συνεπάγεται και την στέρηση πολλών άλλων εξίσου θεμελιωδών δικαιωμάτων.
  Ως προς το συναφή με τα ανωτέρω 18ο στόχο, περί της ισότιμης πρόσβασης όλων στην δικαιοσύνη, θα ήθελα να επισημάνω το εξής: Με δεδομένο ότι τα δημόσια κτίρια έπρεπε ήδη να είναι προσβάσιμα σε όλα τα εμποδιζόμενα άτομα, οι δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των δικαστικών κτιρίων της Αθήνας έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει και όχι να αναβάλλονται για το 2022.
  Περαιτέρω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις του σχεδίου αναφορικά με τη φορολογία. Ειδικότερα, ως προς τον 8ο Στόχο, δράση 2: Κατά την άποψή μου, χάριν ίσης μεταχείρισης όλων των ατόμων με αναπηρία 80% και άνω, αναγκαία θα ήταν η προσθήκη δράσης σχετικά με την επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου των φοροαπαλλαγών και η επέκταση τους, πέραν του εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις των ΑμεΑ με ποσοστό 80% και άνω, και στο εισόδημα αυτών από κάθε άλλη πηγή εισοδήματος (π.χ. εισόδημα από ακίνητη περιουσία, από κέρδη από ελευθέριο επάγγελμα, ατομική/ οικογενειακή επιχείρηση κλπ). Επιπλέον, ως επιμέρους δράση στον 8ο στόχο δέον να προστεθεί και η εξέταση της δυνατότητας επέκτασης του δικαιώματος προσαυξημένης έκπτωσης των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών που σχετίζονται με το πρόσθετο κόστος της αναπηρίας των ίδιων των ΑμεΑ ως επιτηδευματιών (π.χ. αγορά υποστηριχτικής τεχνολογίας για το χώρο του γραφείου, έξοδα μετακίνησης για επαγγελματικούς λόγους, λήψη υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης γραφείου κλπ). Η τελευταία αυτή δράση δύναται δε να αποτελέσει σοβαρό φορολογικό κίνητρο, ώστε τα ΑμεΑ να ασκούν το επάγγελμα για το οποίο έχουν σπουδάσει (π.χ. δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές κλπ) κι έτσι να συμμετέχουν ισότιμα στην επιχειρηματική ζωή της χώρας.
  Μείζον ζήτημα βέβαια, για τον ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιούμενο κόσμο της δημόσιας διοίκησης και της συνακόλουθης επέκτασης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κάθε τομέα της ζωής των πολιτών, αποτελεί ο βαθμός της προσβασιμότητας των ψηφιακών περιβαλλόντων. Αν και το σχέδιο φαίνεται να λαμβάνει υπόψη το δεδομένο αυτό, εντούτοις, σκόπιμο είναι να διατυπωθούν και στην συγκεκριμένη περίπτωση ορισμένα σχόλια. Τα σχόλια αφορούν κυρίως τον 12ο και 23ο στόχο. Κατ’ αρχήν, το Κράτος οφείλει να θέσει ως πρωταρχικό του στόχο τη διασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε όλοι οι πολίτες, είτε ως ιδιώτες είτε ως εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, να απολαμβάνουν ισότιμα το δικαίωμά ανεμπόδιστης πρόσβασης στο ψηφιακό δημόσιο. Πρακτικά, αυτό προϋποθέτει την διευκόλυνση της πλοήγησης στις επιμέρους σελίδες των ιστοτόπων όλων των δημοσίων φορέων, την παροχή οδηγιών χρήσης πλατφορμών και online εφαρμογών σε προσβάσιμη μορφή και γενικά την μεταφόρτωση ενημερωτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές. Σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί προσβάσιμη μια σελίδα η οποία π.χ. περιέχει οδηγίες υποβολής αιτήσεων σε μορφή παρουσίασης ppt (power point) και μάλιστα σε βιντεοσκοπημένη μορφή που ένας τυφλός δεν μπορεί να έχει καθόλου αυτόνομη πρόσβαση. Επίσης, η παροχή οδηγιών του τύπου (χρησιμοποιήστε το ποντίκι και σύρετε το δείκτη για να βρείτε το κόκκινο κουμπί κλπ!…)
  Εξάλλου, το ζητούμενο είναι ένα προσβάσιμο συνολικά ψηφιακό περιβάλλον και όχι μεμονωμένες προσβάσιμες ιστοσελίδες. Λόγου χάριν, δεν αρκεί να είναι πλήρως προσβάσιμη η αρχική σελίδα της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου (σημ. όπου πλήρως προσβάσιμη βλ. συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου WCAG σε επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑΑ). Τουναντίον, απαιτείται όλοι οι συνδεδεμένοι ιστότοποι να παρέχουν ένα αποδεχτό επίπεδο προσβασιμότητας, ώστε ο πολίτης με αναπηρία να μπορεί να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού, να εκδίδει την κάρτα ανεργίας του, να κάνει διάφορες αιτήσεις για κοινωνικοασφαλιστικές παροχές κλπ.
  Ομοίως, μια ιδιαίτερα σημαντική δράση, την υλοποίηση της οποίας δέον άμεσα να αναλάβει η πολιτεία, είναι η εξασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και βιβλιοθηκών. Θα πρέπει αφενός να καταστήσει προσβάσιμες όλες τις ψηφιακές βιβλιοθήκες στις οποίες έχουν συνδρομή τα πανεπιστήμια, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εμβαθύνουν την έρευνά τους σε ελληνικά ή και ξένα συγγράμματα και επιστημονικά περιοδικά, αφετέρου δε να εξασφαλίσει ότι τα πανεπιστημιακά συγγράμματα παρέχονται εγκαίρως και σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φοιτητή, ώστε να μην χάνονται ασκόπως άλλα εξάμηνα. Προκειμένου όμως τα συγγράμματα να παρέχονται στους φοιτητές με αναπηρία εγκαίρως και σε προσβάσιμη μορφή, η πολιτεία θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει και τους αρμόδιους για την διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι όχι σε λίγες περιπτώσεις προβάλλουν αναιτιολόγητα εμπόδια στους φοιτητές.
  Εξάλλου, η κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων και εν γένει ψηφιακά προσβάσιμων περιβαλλόντων δε θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μια ακόμα δαπανηρή πολυτέλεια, αλλά ως μια ρητά θεσμοθετημένη υποχρέωση της πολιτείας έναντι των πολιτών με αναπηρία (βλ. άρθρα 5, 5Α και 21 παρ. 6 του Συντάγματος). Είναι θέμα δομής και σκέψης και όχι υπέρογκων χρηματικών ποσών, ιδίως όταν η παράμετρος της προσβασιμότητας λαμβάνεται υπόψη στον αρχικό σχεδιασμό ενός έργου! Η υποχρέωση αυτή μάλιστα αποκτά άλλη βαρύτητα, όταν η κατασκευή δημόσιων ιστοτόπων χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, εφόσον η υποχρέωση της ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας στα χρηματοδοτούμενα έργα υφίσταται ήδη από την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Σημειωτέον δε ότι, στην Ελλάδα, το έτος 2012, Κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3979/2011 σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση, εκδόθηκε η ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Μάλιστα, το πρότυπο αυτό αναγνωρίζεται και από την ΕΕ ως το βέλτιστο πρότυπο διεθνώς δοκιμασμένο σε επίπεδο ακαδημαϊκό, σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης και φορέων της αγοράς. Συνεπώς, οι δημόσιοι ιστότοποι όφειλαν ήδη από τότε να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές προσβασιμότητας και για τον λόγο αυτό το υπό διαβούλευση σχέδιο δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει στην πολιτεία νέα προθεσμία προς ενέργεια.
  Επιπροσθέτως, στο σχέδιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητή δράση περί της εξέτασης της δυνατότητας ηχητικής περιγραφής υποχρεωτικά για τα άτομα με αναπηρία όρασης για όλες τις ταινίες που προβάλλει η ΕΡΤ.
  Ως προς τον 12ο στόχο, δράση 8: Πέραν του ότι το χρονοδιάγραμμα που τίθεται είναι εξαιρετικά ευρύ, η κατάρτιση κανονισμού για το δημόσιο ΙΕΚ ειδικής αγωγής δεν αρκεί. Απαιτείται η δημιουργία νέων τμημάτων για ειδικότητες που ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς, αλλά και στις δεξιότητες των σπουδαστών με ταυτόχρονη θέσπιση σύντομων σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού για τους υποψήφιους σπουδαστές και σύνδεση των αποφοίτων με τους παράγοντες της αγοράς και τους φορείς του δημοσίου τομέα, όπου και μπορούν να εργαστούν μετά την επιτυχή περάτωση του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους της εκπαίδευσής τους.
  Επιπροσθέτως, αναφορικά με την δια βίου εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, θα πρότεινα την ένταξη στο υπό συζήτηση σχέδιο δράσης, με περιεχόμενο την Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης ατόμων με αναπηρία (π.χ. τυφλών), ανεξαρτήτως αν πρόκειται για άτομα που γεννήθηκαν με αναπηρία ή για άτομα που η συνθήκη της αναπηρίας εμφανίστηκε μεταγενέστερα στη ζωή τους, στη χρήση Η/Υ και γενικά νέων τεχνολογιών. Τα προγράμματα δε αυτά θα ήταν χρήσιμο να υλοποιούνται περιοδικά κάθε σχολική χρονιά (δράση 18, στόχος 12).
  Ως προς το 14ο στόχο, δράση 7: πέραν της θέσπισης νομοθετικού πλαισίου για το συνοδό δημοσίου λειτουργού ΑμεΑ, χρήσιμη θα ήταν η προσθήκη ακόμα μιας δράσης και συγκεκριμένα η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό βοηθού (τεχνικής ή διοικητικής υποστήριξης) όπου χρειάζεται για τους δημοσίους υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην έδρα της οργανικής μονάδας που υπηρετούν.
  Ως προς την προσβασιμότητα στον τομέα των αστικών μεταφορών, τέλος, αναγκαίος είναι ο προγραμματισμός της τακτικής συντήρησης του συστήματος αναγγελίας στάσεων, εντός και εκτός των οχημάτων, και ενημέρωσης σχετικά με τη θέση του οχήματος, ώστε αυτό να παραμένει αξιόπιστο και εύχρηστο.
  Με την ελπίδα ότι οι ως άνω προτάσεις θα λάβουν τη δέουσα προσοχή και ότι το σχέδιο θα αποτελέσει μια νέα εποχή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, ευχαριστώ για το χρόνο σας!
  Με εκτίμηση
  Σταυρούλα Κουστένη, νομικός Υποψήφια Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 13:58 | Δημήτρης Κ.

  Στόχος 11, Ενότητα 1
  Στις πολύ βαριές αναπηρίες (πολλαπλές αναπηρίες) θα πρέπει να εξεταστεί από τον νομοθέτη η ύπαρξη δεύτερου ή ακόμα και τρίτου σε πολλές περιπτώσεις Προσωπικού Βοηθού. Αυτή η κατηγορία πολιτών με αναπηρία δεν εκφράζεται μέσα από το αναπηρικό κίνημα αυτό καθ’αυτό αλλά έμμεσα από το γονεϊκό κίνημα, και πάλι με αδύναμη όμως φωνή.

 • Σχετικά με την ένταξη των αμεα στην εργασία ,ενώ υπάρχει μεριμνα σ οτι αφορά προσλήψεις σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ πρόνοια για όσους αποφασίζουν να δημιουργήσουν επιχείρηση ως ελευθεροι επαγγελματίες!!! αυτό από μονο του ,πέρα από το οτι συμβάλλει σε κοινωνικές ανισότητες ,αποθαρρύνει όσους θα ήθελαν να ανοίξουν δικιά τους επιχείρηση.
  Στην δικιά μου περίπτωση πχ με ακρωτηριασμό κάτω ακρου κ 67% ποσοστό ήμουν υποχρεωμένος να πληρώνω τις ιδιες εισφορές με αρτιμελή και φυσικά ποτέ ο οαεε δεν καλύπτει το ποσο για ενα αξιόμαχο τεχνητό μέλος, ουτε κ σε συχνότητα που να καλύπτει τις αναγκες που προκύπτουν κ φυσικά ουτε τις εργατοώρες που πιθανότατα θα χαθούν λόγω απουσίας δομών αποκατάστασης.
  Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν εφαρμόζει τετοια ακατανόητη εξίσωση! ακόμη κ η Αλβανία καλύπτει τις εισφορές για τα πρωτα 3 ετη κ επιδοτεί ενοίκιο…
  Η συγκεκριμένη τακτική του οαεε ερχεται σε πλήρη αντίθεση με τους Κανόνες Εξίσωσης Ευκαιριών του ΟΗΕ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω πως εαν δεν αλλάξει κάτι άμεσα θα αναγκαστούμε να συνασπιστούμε και να καταγγείλουμε αυτήν την πρακτική στον Συνήγορο του Πολίτη αλλά και σε ευρωπαϊκό δικαστήριο.
  Κωνσταντίνος Οδυσσέας Σαββόπουλος
  συντονιστής ομάδας Οιδίπους, για τα δικαιώματα των πολιτών με απώλεια μέλους

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 10:15 | Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας I-living

  Ο Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας i-living που διοικείται αποκλειστικά από αναπήρους, εντόπισε τα παρακάτω προβλήματα στο Εθνικό Σχέδιο:


  ΚΕΠΑ στόχος 4 παρ. 5
  Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ (UNCRPD) η επιτροπή πρέπει να εμπλουτιστεί και με ανάπηρους/ες, καθώς γνωμοδότηση πρέπει να δίνει κι ο ίδιος ο αξιολογούμενος.

  Στόχος 10: Παιδιά με Αναπηρία και Στήριξη της Οικογένειας
  Παρ. 3 όχι ενίσχυση των ΚΔΑΠ ΜΕΑ αλλά προώθηση της συγχνώνευσης με τα ΚΔΑΠ για παιδιά χωρίς αναπηρία, προσφέροντας μέσα στα ΚΔΑΠ υπηρεσίες υποστήριξης των ανάπηρων παιδιών. Η σύμβαση απαγορεύει ειδικές δομές για αναπήρους

  Παρ. 4 Η διεθνή εμπειρία απέδειξε πως τα ΚΔΗΦ δεν συντελούν στην κοινωνική ένταξη αλλά στο αντίθετο

  Παρ. 5 γράφετε «β) παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» Είναι ρατσιστικό να ξεχωρίζεις τα παιδιά και διπλά ρατσιστικό να τα ξεχωρίζεις αξιολογώντας το πόσο ελαφριά ή βαριά είναι η βλάβη, δεν μπορεί να το κρίνει κανείς αυτό. Η βλάβη θα καθορίσει μόνο το τι είδους στήριξη θα χρειαστεί το παιδί μέσα στο ΚΔΑΠ κι όχι σε τι είδους ΚΔΑΠ θα πάει.

  Στόχος 11 Ανεξάρτητη Διαβίωση
  Παρ. 2. Οι ΣΥΔ δεν ανήκουν στην Ανεξάρτητη Διαβίωση, δεν την προωθούν, άρα δεν πρέπει να διευκολυνθεί η ίδρυση τους αλλά το αντίθετο. Η UNCRPD και το γενικό της σχόλιο 5 είναι ξεκάθαρα σε αυτό

  Παρ. 6. Σύμφωνα με την UNCRPD δεν επιτρέπεται να καθορίζεται από τρίτους ο τόπος κατοικίας δημιουργώντας προσβάσιμες γειτονιές ή σπίτια αλλά εξασφαλίζοντας μια καθολική προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον άρα και την στέγαση.

  Στόχος 12 Εκπαίδευση
  Παρ. 16. Όχι επιπλέον ειδικά σχολεία αλλά συμπερίληψη. Και πάλι η UNCRPD και το γενικό σχόλιο 4 είναι σαφή

  Στόχος 14 Απασχόληση
  Για κάθε ανάπηρο άνεργο πρέπει να σχεδιάζεται από τον ΟΑΕΔ ένα εξατομικευμένο σχέδιο για την επαγγελματική του αποκατάσταση

  Πυλώνας Προσβασιμότητα
  Στόχος 20
  Δεν υπάρχει πουθενά deadline για να γίνει το δομημένο περιβάλλον προσβάσιμο. Πότε θα γίνει αυτό; απ’ ότι φαίνεται ποτέ. Πρέπει επιτέλους να τηρηθεί ένα deadline και αμέσως μετά να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις

  Στόχος 21. Κι εδώ το ίδιο δεν θα επιτευχθεί προσβασιμότητα χωρίς αυστηρό deadline

  Πυλώνας IV: Συμμετοχή σε κάθε έκφανση της ζωής
  Στόχος 25
  Ο Προσωπικός Βοηθός σε όλες τις δραστηριότητες πρέπει να έχει ελεύθερη είσοδο, αφού θα βρίσκεται εκεί για να υποστηρίζει τον ανάπηρο εργοδότη του. Διαφορετικά είναι διάκριση για τον ανάπηρο και δεν θα απολαμβάνει των ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή στην κοινωνία.

  Στόχος 25 παρ 1. Όχι ειδικοί χώροι, αυτό αποτελεί διάκριση, πρέπει όλοι αυτοί οι χώροι να γίνουν επιτέλους προσβάσιμοι

  Πυλώνας V ΟΧΙ ευαισθητοποίηση, μιλάμε για δικαιώματα, Ενημερώνεται η κοινωνία για τα δικαιώματα των αναπήρων. Δεν θέλουμε ευαισθητοποιημένους πολίτες που μας κάνουν τη χάρη να σέβονται τα ίσα δικαιώματα μας αλλά ενημερωμένους πολίτες που κατανοούν-γνωρίζουν για τα δικαιώματα μας και και δεν έχουν παρά να τα σεβαστούν. Σε αυτό το κλίμα πρέπει να είναι και οι καμπάνιες προώθησης των δικαιωμάτων κι όχι σα φιλανθρωπία

  Πυλώνας VI: Συνέργεια και Ανάπτυξη
  Οι εκπρόσωποι των αναπήρων που θα συμμετέχουν σε όλα αυτά πρέπει να είναι και οι ίδιοι ανάπηροι, διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα

Επιπρόσθετα, δεν γίνεται καμιά αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο στα επιπλέον κόστη διαβίωσης των αναπήρων. Για παράδειγμα τα κόστη αγοράς βοηθημάτων, αμαξιδίων, μετατροπών προσβασιμότητας στις κατοικίες και τα Ι.Χ. μας. Αυτά τα κόστη καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το κράτος στις πολιτισμένες κοινωνίες.

  Ελπίζουμε έστω και τώρα οι προτάσεις μας να ληφθούν υπόψη.
  Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας i-living

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 10:57 | Δ.Λ.

  Πιστεύω, ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δόμες, όπως τα Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. Να συνεχίσουν να βρίσκονται τρόποι χρηματοδότησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους.

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 09:57 | ΚΑΡΜΕΛΛΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ

  θεωρώ, ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συνέχιση των προγραμμάτων και στην εξασφάλιση Ευρωπαϊκών πόρων για τα Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. Η λειτουργία τους είναι υψίστης σημασίας.

 • 2 Οκτωβρίου 2020, 00:42 | Παπαδόπουλος Θεόδωρος

  Είμαι γονέας ενός κωφούς και ενός βαρήκοου παιδιού, επίσης είμαι και μέλος του πανελλήνιου συλλόγου ΑΚΟΥ-ΜΠΩ.
  Πρώτων θεωρώ απαράδεκτο για τα παιδιά που πηγαίνουν σε κανονικά σχολεία και μαθαίνουν να μιλάνε, να θεωρήτε μητρική τους γλώσσα η νοηματική. Αυτό πρέπει να αλλάξει, η μητρική τους γλώσσα είναι η Ελληνική ομιλούμενη. Θεωρώ ότι ο κάθε κωφως ή βαρήκοους θα μπορούσε να επιλέγει.
  Και δεύτερων πλέον η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας,ας την αξιοποιησουμε τελως πάντων για να βοηθήσουμε τους κωφούς και βαρήκοους, μην κολλάμε και προωθούμε μόνο την νοηματική.

 • 1 Οκτωβρίου 2020, 12:57 | Δημοπούλου Μαίρη

  Να υπαρχει ελεγχος με συνεπειες στην τοπικη αυτοδιοικηση . Ζω σε δημο στην αττικη τα πεζοδρομια ή δεν εχουν καθολου προσβαση για αναπηρικο αμαξιδιο ή εχουν μη λειτουργικη. Το σχολειο που φοιτουν τα παιδια μου ειναι μη προσβασιμο . Στις 20/02/19 αιτηθηκα στο Δημο για προσβαση στο πεζοδρομιο του σπιτιου μου & στο σχολειο των παιδιων μου, ακομη περιμενω!!! Οπου υπαρχει θεση παρκινγκ ΑμεΑ σχεδον παντα ειναι κατειλημμενη απο ασχετους .Οι υπαρχουσες ραμπες εχουν καποιο αυτοκινητο (για μισο λεπτο!!!) να τις κλεινει. Εχω καλεσει αστυνομια δυο φορες δεν ηρθε ποτε ουτε καν ενημερωσε γιατι, εν τω μεταξυ εγω αποκλεισμενη!!!
  Αυτα τα καθημερινα για αρχη!
  Συγχαρητηρια για το σχεδιο & ευχαριστω που με ακουσατε

 • 1 Οκτωβρίου 2020, 08:38 | ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ

  Καθώς τα ΑμεΑ αποτελούν νευραλγικό κομμάτι της κοινωνίας και καθορίζουν το κοινωνικό προφίλ ενός κράτους, θεωρώ αυτονόητο να δοθεί προτεραιότητα σε Δομές που εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό, όπως τα Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. Δομές οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στα ΑμεΑ ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερου χρόνου στις οικογένειες. Τα Κέντρα αυτά, εδώ και πολλά χρόνια, προσφέρουν υπηρεσίες μέσα από εξειδικευμένο προσωπικό στα άτομα, που περισσότερο απ’ όλους μας, έχουν την ανάγκη να ενσωματωθούν, να απασχοληθούν, να αποτελέσουν υπόδειγμα της κοινωνίας μας.

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
  ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΩΝ. ΧΟΡΤΗ

  Στο πλαίσιο και σε συνέχεια της γόνιμης διαβούλευσης σχετικά με το εθνικό σχέδιο για την αναπηρία και σε αντιστοιχία προς τον ΠΥΛΩΝΑ ΙΙ, ΣΤΟΧΟΣ 8, άρθρο 4, ΣΤΟΧΟΣ 10, άρθρο 3, ΣΤΟΧΟΣ 14, άρθρο 4 και με αναφορά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ (προφανέστατα και των καρδιοπαθών), σας παραθέτουμε την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία η οποία διέπει το εργασιακό καθεστώς και την υπηρεσιακή κατάσταση και μάλιστα εν μέσω υγειονομικής κρίσεως των καρδιοπαθών όλων των κατηγοριών οι οποίοι εργάζονται τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Εκπαίδευση. Η πλήρης απουσία των συμπασχόντων μου από οποιαδήποτε προστατευτική διάταξη, ακόμη και εάν πρόκειται για βαρύητατα περιστατικά, αποτελεί μία θλιβερή πραγματικότητα διαχρονικά.
  Ζητούμε στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασία να δρομολογηθεί ο εξορθολογισμός και η προσαρμογή στην πραγματικότητα της σχετικής νομοθείσας εν τω συνόλω αυτή. Δεν αντιλαμβανόμαστε την άνιση μεταχείρισή μας και ζητούμε ως χρονίως πάσχοντες με ποσοστό 67% τουλάχιστον από την κύρια πάθηση και τις επιπλοκές αυτής να εξισωθούμε ΠΛΗΡΩΣ νομοθετικά με ό,τι ισχύει για πολυάριθμες άλλες χρόνιες και ανίατες παθήσεις – αναπηρίες και ορθώς ισχύει. Σας απευθύνουμε έκκληση να μην αγνοήσετε μία τόσο μεγάλη ομάδα χρονίως πασχόντων -την πολυπληθέστερη στην Ελλάδα- και να αποκαταστήσετε αδικίες ετών για τις οποίες κανείς από εσάς δεν ευθύνεται.
  Το κριτήριο ή ο πήχυς αν θέλετε πρέπει να τοποθετηθεί στο 67%, ώστε να καλυφθούν όσοι έχουν ουσιαστικό πρόβλημα υγείας.
  Με την παράκληση να δημοσιευθεί ως απολύτως σχετικό με το υπό διαβούλευση σχέδιο.
  Σας ευχαριστώ θερμά

  Η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:
  «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.» (άρθρο 42 του ν. 4722/2020, ΦΕΚ Β΄ 177/15-09-2020).

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 56/2001

  Μεταθέσεις Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ).
  Άρθρο 8
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
  Κατά τις μεταθέσεις του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού μετατίθενται κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.
  α) Τα μέλη του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn.
  Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.
  β) Τα μέλη του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
  γ) Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που τα ίδια ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνου σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn.
  Γ ια την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

  ΦΕΚ Α’45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 50
  Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας
  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Άρθρο 13
  Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης
  1 . Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών
  μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ
  τους.
  • α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική
  θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα,
  αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει
  μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
  σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά
  πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό
  στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται
  βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το
  ιστορικό της ασθένειας.
  • β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία
  δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των
  παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες
  σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν
  υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο
  ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή
  μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους
  της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο
  πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
  • γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή
  αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια
  νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά
  πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό
  στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται
  βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το
  ιστορικό της ασθένειας.
  2. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για
  τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2020, 17:47 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Καλούμαστε να σχολιάσουμε και να συμμετέχουμε δημοκρατικά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία όταν θέτονται αόριστοι στόχοι;
  Στον Στόχο 11 ο οποίος αφορά την Ανεξάρτητη Διαβίωση γίνεται αναφορά στη θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού και του πλαισίου επεξεργασίας του δίχως να επισημαίνονται οι όροι ή συγκεκριμένες προτάσεις επί του θέματος κ.ά.
  Δεν υπάρχουν στοιχεία που να καθορίζουν τον «τρόπο πλεύσης», τις σταθερές κατευθύνσεις προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Πρόκειται για ένα ελλιπές και αόριστο κείμενο το οποίο επιβεβαιώνει την ανεπάρκεια των ιθυνόντων.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2020, 11:26 | Ελευθερία Ευθυμίου

  Η δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία λαμβάνει χώρα την ίδια χρονική στιγμή που η χώρα μας έχει ξεκινήσει ήδη να σχεδιάζει το ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ προετοιμάζεται για την εκπόνηση των επιμέρους τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 της Πολιτικής Συνοχής.
  Η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας απέναντι στα ΑμεΑ καθίσταται αναγκαία και υποχρεωτική συνθήκη για την εκταμίευση του συνόλου των πόρων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίζει αποδεδειγμένα την Εφαρμογή και Υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου 2010/48/ΕΕ (Implementation and application of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities (UNCRPD) in accordance with Council Decision 2010/48/EC).

  Συνεπώς, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Εθνικό Σχέδιο Δράσης να λάβει υπόψη του, να συμπεριλάβει ή/και να αναδιατυπώσει στο κείμενο, στους επιμέρους Πυλώνες, ενέργειες και στόχους του τις απαιτήσεις που εκπορεύονται από την εν λόγω υποχρεωτική συνθήκη, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο.
  Σύμφωνα με την πορεία των διαπραγματεύσεων των κοινοτικών οργάνων επί του κανονιστικού πλαισίου της ΠΠ 2021-2027, στο σχέδιο του Κοινού Κανονισμού Διατάξεων (ΚΚΔ) αναφέρεται (από το Provisional common understanding στο Block 2: Annex III and IV, 13.12.2019, 14962/19 ADD 2), η εν λόγω συνθήκη αναφέρεται ως Horizontal Εnabling condition και περιγράφεται ως ακολούθως:

  «ANNEX III
  Horizontal enabling conditions – Article 11(1)
  Applicable to all specific objectives

  «Implementation and application of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities (UNCRPD) in accordance with Council Decision 2010/48/EC».

  A national framework for implementing to ensure implementation of the UNCRPD is in place that includes:
  1. Objectives with measurable goals, data collection and monitoring mechanisms.
  2. Arrangements to ensure that the accessibility policy, legislation and standards are properly reflected in the preparation and implementation of the programmes.
  2a. Reporting arrangements to the monitoring committee regarding cases of non-compliance of operations supported by the Funds with the UNCRPD and complaints regarding the UNCRPD submitted in accordance with the arrangements made pursuant to Article 63(6)CPR.
  … »

  Ειδικότερα, για να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο που διέπει τα Enabling Conditions, που μεταφράζονται προσωρινά ως Αναγκαίοι Πρόσφοροι Όροι – εν συντομία ΑΟ – ακολουθεί σύντομη περιγραφή.

  Το πλαίσιο που διέπει τους Αναγκαίους Όρους :
  Στο σχέδιο του ΚΚΔ 2021-2027 περιλαμβάνονται 16 Θεματικοί και 4 Οριζόντιοι Αναγκαίοι Όροι (ΑΟ). Οι ΑΟ αποτυπώνονται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV του σχεδίου του ΚΚΔ. Οι Αναγκαίοι Όροι αποτελούν ως επί το πλείστον συνέχεια των αιρεσιμοτήτων της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2014-2020, για τις οποίες με βάση τις απαιτήσεις των κριτηρίων των ΑΟ απαιτείται η περαιτέρω εφαρμογή και η εξέλιξή τους. Στο άρθρο 11 του σχεδίου του ΚΚΔ αναφέρεται το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των ΑΟ.
  Οι Οριζόντιοι ΑΟ αφορούν τις Δημόσιες Συμβάσεις, τις Κρατικές Ενισχύσεις, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες, και θα έχουν εφαρμογή σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και αφορούν όλους τους Ειδικούς Στόχους. Οι Θεματικοί ΑΟ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των κύριων επιλογών συγχρηματοδότησης της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς:
  • έρευνα & καινοτομία,
  • ανάπτυξη & ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ,
  • ενέργεια
  • προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή & την πρόληψη των κινδύνων
  • διαχείριση των νερών και των σκουπιδιών
  • ψηφιακή διασύνδεση & ψηφιοποίηση
  • μεταφορές
  • αγορά εργασίας
  • δράσεις για την προαγωγή της ισότητας των φύλων
  • εκπαίδευση, κατάρτιση & δια βίου μάθηση
  • κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
  • υγεία
  Σύμφωνα με το άρθρο 17 του σχεδίου του ΚΚΔ και τη συμβιβαστική πρόταση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των Κανονισμών, κατά την υποβολή κάθε Προγράμματος θα πρέπει να συμπληρωθεί πίνακας εκτίμησης της εκπλήρωσης των επιμέρους κριτηρίων των ΑΟ που εμπίπτουν στο πεδίο των ειδικών στόχων που θα έχουν επιλεγεί. Οι Οριζόντιοι ΑΟ – και εν προκειμένω ο ΑΟ για τα ΑμεΑ – θα συμπληρωθούν για όλα τα προγράμματα.
  Για τη συμπλήρωση του πίνακα θα σταλούν ενιαία κείμενα από την ΕΥΣΣΑ (Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων) ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών που πραγματοποιούνται από το 2018 για την εκπλήρωση όλων των Αναγκαίων Όρων.
  Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 11 του σχεδίου του ΚΚΔ, η εκπλήρωση των ΑΟ συνδέεται με την εισροή των κοινοτικών πόρων στη χώρα. Στο σχέδιο του ΚΚΔ (άρθρο 11, παρ.5), η μη εκπλήρωση των ΑΟ συνδέεται με τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πληρωμής των Κρατών Μελών προς την Επιτροπή για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η προϋπόθεση αυτή, με βάση την πρόοδο της διαπραγμάτευσης των Κανονισμών διαμορφώθηκε ως «δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις που συνδέονται με ειδικό στόχο δεν θα αποδοθούν από την Επιτροπή στο Κράτος Μέλος μέχρι να ενημερωθεί η Επιτροπή από το Κράτος Μέλος για την εκπλήρωση του αναγκαίου όρου». Η διατύπωση αυτή, μεταφράζεται στο ότι τα έργα που σχετίζονται με ένα ΑΟ με βάση τον ειδικό στόχο που συνδέεται με το συγκεκριμένο ΑΟ, μπορούν να υλοποιούνται αλλά θα πληρώνονται με εθνικούς πόρους μέχρι να ικανοποιηθούν επίσημα οι απαιτήσεις που περιγράφονται στα κριτήρια εκπλήρωσης του συγκεκριμένου ΑΟ.
  Οι απαιτήσεις για την εκπλήρωση των κριτηρίων εστιάζουν στην:
  • Επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό υφιστάμενων στρατηγικών και σχεδίων πολιτικής.
  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τη χαρτογράφηση των υποδομών (π.χ. ευρυζωνικά, μεταφορές, κοινωνική ένταξη, υγεία).
  • Διαμόρφωση των συστημάτων διακυβέρνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης.
  • Εκτίμηση των χρηματοδοτικών πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση στρατηγικών.
  • Ιεράρχηση έργων (π.χ. διαχείριση υδάτων και λυμάτων).
  Τα στρατηγικά και τα τομεακά σχέδια, τα οποία αποτελούν τη βάση για το πλαίσιο των απαιτήσεων που αναλύονται στα επιμέρους κριτήρια ανά ΑΟ, θα πρέπει να καλύπτουν το χρονικό ορίζοντα όλης της ΠΠ 2021-2027 (έως και 2029 στη λογική του ν+2).
  Στην ΠΠ 2021-2027, δεν υπάρχει η έννοια της μερικής εκπλήρωσης όπως ισχύει στην ΠΠ 2014-2020. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που ένα κριτήριο δεν εκπληρώνεται κατά την επίσημη υποβολή ενός προγράμματος στην ΕΕ, δεν απαιτείται η κατάρτιση και η αποστολή στην ΕΕ ενός σχεδίου δράσης, όπου θα περιγράφονται οι ενέργειες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων. Ένας ΑΟ αξιολογείται ότι εκπληρώνεται πλήρως όταν όλα τα κριτήριά του εκπληρώνονται σε συνέχεια σχετικής αξιολόγησης από τις υπηρεσίες της ΕΕ.
  Οι ΑΟ θα αξιολογούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ΠΠ ως προς την εκπλήρωση και την τήρηση των απαιτήσεων των επιμέρους κριτηρίων, σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές προβλέψεις, ενώ επισημαίνεται πως θα συνδέονται και με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Την τελική ευθύνη για την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των αναγκαίων όρων θα έχουν η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και η ΓΔ Απασχόλησης της ΕΕ (γεωγραφικές μονάδες) αναλόγως του πεδίου αρμοδιότητας. Για τον ΑΟ των ΑμεΑ την ευθύνη έχει η η ΓΔ Απασχόλησης.
  Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στην ΠΠ 2021-2027 θα περιέχουν αξιολόγηση συμμόρφωσης των προτεινόμενων δράσεων με τα σχετικά εθνικά στρατηγικά σχέδια που προκύπτουν από τα κριτήρια των ΑΟ και αποτελούν την αφετηρία αξιολόγησης της εκπλήρωσης των ΑΟ.
  Για την εκπλήρωση των ΑΟ και προκειμένου τα Προγράμματα 2021-2027 να ξεκινήσουν έγκαιρα και απρόσκοπτα την υλοποίησή τους, η ΕΥΣΣΑ/Μονάδα Β΄ ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2018 εργασίες συντονισμού με την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων των επιμέρους κριτηρίων και υποκριτηρίων και δημιουργήθηκαν άτυπες τεχνικές ομάδες για όλους τους Θεματικούς και τους οριζόντιους ΑΟ με τα αρμόδια στελέχη από τις εμπλεκόμενες Γενικές Γραμματείες και τις Επιτελικές Δομές.
  Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων έχει εδραιωθεί η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με όλους τους αρμόδιους φορείς μέσω τεχνικών συναντήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίστηκε και στάλθηκε από την ΕΥΣΣΑ/Μονάδα Β΄, η πρώτη έκδοση κειμένου κατευθύνσεων και οδηγιών για τους θεματικούς ΑΟ στις εμπλεκόμενες ομάδες. Το κείμενο θα επικαιροποιείται με βάση τα επόμενα βήματα που αφορούν την εκπλήρωση των ΑΟ συμπεριλαμβανομένων και των οριζόντιων.

  Σημεία προς διερεύνηση ενόψει της οριστικοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για τα ΑμεΑ
  Σε συνέχεια των ανωτέρω συστήνεται να ληφθούν υπόψη προς περαιτέρω επεξεργασία κατ’ελάχιστο τα κάτωθι:
  • Η επέκταση της περιόδου εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου από το 2020-2023 έως το 2029 ώστε να καλύπτει ολόκληρη την προγραμματική περίοδο 2021-2027 (έως και 2029 στη λογική του ν+2).
  • Η υιοθέτηση μετρήσιμων στόχων (δείκτες) που θα παρακολουθούνται και θα συνδέονται με την εφαρμογή των επιμέρους Πυλώνων του Σχεδίου.
  • Η αναγκαιότητα αποδεδειγμένης λειτουργίας ενός Μηχανισμού που θα ευθύνεται για το συντονισμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση των δεδομένων του Σχεδίου.
  • Η σαφής οριοθέτηση αρμοδιοτήτων.
  • Ο σχεδιασμός (αν δεν προβλέπεται) μηχανισμού καταγραφής παραπόνων και μη συμμόρφωσης με τη Σύμβαση των ΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

  Όλες οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τα κριτήρια πρέπει να εκπληρώνονται αποδεδειγμένα και κάθε ρύθμιση / πρόβλεψη να είναι λειτουργούσα. Για παράδειγμα, δεν αρκεί να περιγράφεται η πρόθεση για τη σύσταση μιας εθνικής επιτροπής για την προσβασιμότητα, αλλά αυτή πρέπει να συσταθεί και να λειτουργεί. Έως τότε, θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόβλεψη προσωρινού υποκατάστατου.

  Από την πλευρά μας εκτιμάται απαραίτητη η συνέχιση της συνεργασίας μας τόσο σε αυτήν τη φάση, όσο και καθόλη της διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των απαιτήσεων του αναγκαίου όρου και η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων που θα υλοποιούνται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-227.

  Είμαστε στη διάθεση σας για ότι περαιτέρω

  Ελευθερία Ευθυμίου

  Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
  Εθνική Αρχή Συντονισμού

  Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
  Μονάδα Β’ ”Σχεδιασμού & Αξιολόγησης”

  Μητροπόλεως 3, 10557, Αθήνα
  Τηλ. 210 3726015
  Fax 210 3726028
  e-mail: elefthimiou@mou.gr, elefthimiou@mnec.gr

 • 30 Σεπτεμβρίου 2020, 10:24 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ¨ΑΚΟΥΜΠΩ ¨.
  Από τον Αύγουστο του 2019 , λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης το ΔΣ του συλλόγου μας επιδόθηκε στην αποστολή υπομνημάτων και αιτημάτων συνάντησης προς όλα τα αρμόδια υπουργεία και το Μαξίμου . Έτσι τον Σεπτέμβριο του 2019 συναντηθήκαμε με το γενικό γραμματέα Πρόνοιας και τον Γενικό διευθυντή του υφυπουργού Υγείας , αναλύοντας τους τα αιτήματα μας για προσβασιμότητα και αξιοπρεπή διαβίωση που είναι υποχρέωση του κράτους με βάση τη διεθνή συνθήκη του ΟΗΕ για τα ΑμεΑ που έγινε νόμος του κράτους το 2017 . Τον Οκτώβρη του 2019 συναντηθήκαμε με την διευθύντρια της υφυπουργού παιδείας και τους υπεύθυνους ειδικής αγωγής και ΕΣΠΑ για την παιδεία καθώς και με τον υπουργό ψηφιακής πολιτικής . Αργότερα συναντηθήκαμε και με τους συνεργάτες του υφυπουργού ψηφιακης πολιτικής για τους ίδιους λόγους , τη διεκδίκηση της προσβασιμότητας για τους κωφούς και βαρήκοους στη χώρα μας . Παράλληλα συνεχίσαμε την αποστολή υπομνημάτων προς όλες τις κατευθύνσεις , το Μέγαρο Μαξίμου , το υπουργείο Πολιτισμού , το υπουργείο Αθλητισμού , τις Περιφέρειες , τους Δήμους ,αλλά και σε Βουλευτές της Κυβέρνησης. Σε όλους τους αρμόδιους δηλώσαμε πως ΔΕΝ μας εκπροσωπεί κανένα Δευτεροβάθμιο ή Τριτοβάθμιο σωματείο . Έτσι λοιπόν είναι δεδομένο καταρχάς πως δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην ΕΣΑμεΑ ως θεματοφύλακα της εφαρμογής οποιουδήποτε νόμου σχετικά με τα δικαιώματά μας . Η έλειψη ενημέρωσης του συλλόγου μας σχετικά με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την προσβασιμότητα και τα δικαιώματα μας μας εξανάγκασε να στραφούμε στο συνήγορο του Πολίτη με σχετικές αναφορές .
  Ας έρθουμε τώρα στο σχέδιο νόμου. * Αναφέρεται η παρουσία διερμηνέα νοηματικής στα ΚΕΠΑ για την εξέταση κωφών και βαρηκόων με δεδομένο πως μόνο ενα ελάχιστο ποσοστό αυτών γνωρίζουν και χρησιμοποιούν ΕΝΓ. Δεν αναφέρεται όμως πουθενά η μέριμνα για όσους ΔΕΝ γνωρίζουν νοηματική ή και χειλεοανάγνωση . Αυτούς τους βαρήκοους θα τους αγνοήσετε? Θα συνεχίσετε να τους καλείτε τηλεφωνικά ενώ δεν ακούν? Θα συνεχίσετε να φωνάζετε το όνομά τους για να προσέλθουν ενώ δεν ακούν? Θα συνεχίσετε να θεωρείτε την υπολοιπόμενη ακοή άξια του ποσοστού των 40% και λιγότερο με βάση τον προσδιορισμό του ΦΕΚ , ενώ είναι σχεδόν κωφοί ? Θα συνεχίσετε να δίνετε το περιθώριο στις επιτροπές να μην εφαρμόζουν το νόμο , στερώντας το εφ όρου ζωής στις αξιολογήσεις τους , οδηγώντας τους κωφούς να κάνουν ενστάσεις ? Θα συνεχίσετε να διακόπτετε το επίδομα κώφωσης απο τα 18 έως τα 65 αυθαίρετα και χωρίς καμία λογική εξήγηση ? *Αναφέρεται η αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με την εκπαίδευση των βαρηκόων παιδιών και η ¨συμπερίληψη¨! Αόριστα . Συγκεκριμένα ο νόμος 2817 του 2000 πρέπει να αλλάξει το άρθρο 1 παράγραφος 4 ¨α) Γλώσσα των κωφών και βαρηκόων μαθητών είναι η ελληνική νοηματική ¨. Αυτό συνιστά επιβολή μίας ξένης γλώσσας προς τα παιδιά μας που σε καιρό Ειρήνης είναι πρωτοφανές παγκοσμίως και είναι αντίθετο στην εφαρμογή της προσβασιμότητας που συζητά το παρόν νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα λοιπόν θα βάλετε τους εκπροσώπους της ΕΣΑμεΑ να το ρυθμίσουν κι αυτό ? Τους διοργανωτές ακόμη και avaaz ψηφίσματος ώστε η νοηματική να γίνει με νόμο γλώσσα όλων των κωφών και βαρηκόων ? Ή μήπως προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογείται η νομοθετική αλλαγή? * Αναφέρεται η χρήση κειμένου στα ΚΕΠ ως μέτρο προσβασιμότητας , χωρίς να αναφέρεται το όνομα της εφαρμογής και αποσιωπόντας την ανάγκη της πλειοψηφίας για τη χρήση βρόγχων telecoil . Σε άλλο άρθρο αναφέρεται η χρήση λογισμικού αποτύπωσης ομιλίας σε κέιμενο ως voice to text . To συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιείται για υπαγόρευση κειμένων κι όχι για την απόδοση ομιλιών σε κείμενο , όπως το SPEECH TO TEXT. Γίνεται ευρέως αντιληπτή μία προσπάθεια να παρουσιαστούν τα θέματα κώφωσης -βαρηκοιας ως να είμαστε στην εποχή του 19ου αιώνα , χωρίς τα ακουστικά βοηθήματα , τα κοχλιακά εμφυτεύματα , τα εμφυτεύματα εγκεφαλικού στελέχους κι άλλα βοηθήματα ή επεμβάσεις που αποκαθιστούν την αναπηρία της ακοής για ένα μεγάλο ποσοστό . Όμως η κύρωση της συνθήκης του ΟΗΕ αυτό ακριβώς γράφει κι έτσι καθοδηγεί τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν. Την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης προς όφελος των αναπήρων ώστε να απολαμβάνουν ισονομία , ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση παντού. Αντ αυτού είδαμε τον γενικό γραμματέα Πρόνοιας να συσκέπτεται με τους διερμηνείς νοηματικής για τα εργασιακά τους δικαιώματα , οι προσλήψεις που εξαγγέλονται λοιπόν δεν μας εκπλήσουν . Είδαμε τον υπουργό ψηφιακής πολιτικής να μας υπόσχεται βρόγχους σε όλα τα ΚΕΠ άμεσα , αλλά να το ξεχνάει , τον γενικό διευθυντή του υφυπουργού υγείας να μας αγνοεί συστηματικά και αγενώς κ.ο.κ. Τώρα διαβάζουμε πως η βασική συνομιλήτρια ηταν η ΕΣΑμεΑ ! Εμείς λοιπόν ως πρωτοβάθμιο πανελλήνιο σωματείο , που δεν εκπροσωπείται από την ΕΣΑμεΑ , ΔΕΝ ευεργετείται όπως θα έπρεπε απο το ΕΙΚ γνωρίζοντας τα τεράστια οικονομικά ποσά που τους έχουν δοθεί για την προστασία των ΑμεΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΌΜΑΣΤΕ σε όλους τους τόνους και ΑΡΝΟΎΜΑΣΤΕ να είναι εκπρόσωποί μας στις επιτροπές του ΕΣΔ . Όπως φαίνεται από τον μέχρι τώρα σχολιασμό ούτε τα μέλη της ΔΕΝ εκπροσωπεί , όχι συλλόγους σαν το δικό μας που τον έχουν αποκλείσει με το καταστατικό τους. Άραγε το πρόγραμμα Ήφαιστος που χρηματοδοτήθηκε το 2007 δεν έδωσε επαρκή στοιχεία στο παρατηρητήριο στατιστικής της ΕΣΑμεΑ προς κοινοποίηση στα ευρωπαικά φόρουμ που συμμετέχει ? Γιατί μόνο η χώρα μας δεν έχει καμία στατιστική σχετικά με τους κωφους και τους βαρήκοους και τις ανάγκες τους? Ελπίζουμε πραγματικά να αλλάξει και να νοικοκυρευθεί αυτή η ασυδοσία και η σπατάλη εις βάρος των ΑμεΑ .
  Με κίνδυνο να κουράσουμε , το οφείλουμε όμως στα μέλη μας να τα γράψουμε αναλυτικά , αναφέρουμε τα αιτήματά μας που τέθηκαν υπόψιν των αρμοδίων υπουργείων -περιφερειών και Δήμων το 2019-2020 . Συνεχίζουμε να τα διεκδικούμε χωρίς εκπτώσεις , με πάθος παρά τις αντιξοότητες .
  1)Διενέργεια καταγραφής από την ΕΛΣΤΑΤ όλων των κωφών και βαρηκόων της χώρας μας , των ιδιαιτεροτήτων τους και των αναγκών τους . (τρόπος επικοινωνίας , βοηθήματα που χρησιμοποιούν , επίπεδο εκπαίδευσης , εργασία κλπ) και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων καθώς και των αντίστοιχων συλλόγων , όπως ο ΑΚΟΥΜΠΩ .
  2)Υποτιτλισμός όλων των προραμμάτων στην τηλεόραση , δημόσια και ιδιωτική ,σε όλες τις ζώνες τηλεθέασης .
  3)Ευρεία χρήση βρόγχων telecoil παντού , στις δημόσιες υπηρεσίες , Δήμους , ΜΜΜ , αεροδρόμια , λιμάνια ΚΤΕΛ , νοσοκομεία , δημόσια θεραπευτήρια , Μουσεία και αρχαιολογικούς τόπους . Εδώ αξίζει να αναφέρουμε την προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων που χρησιμοποιεί βρόγχους και speech to text στο Δημαρχείο μαζι με το RELAY SERVICE (που εξυπηρετεί μόνο τους νοηματιστές- τυχαία? ) , καθιστώντας το Δημαρχείο πραγματικά καθολικά προσβάσιμο .
  4)Χρήση προγραμμάτων speech to text στη Βουλή και στους Δήμους για τις διοργανώσεις προεκλογικών ομιλιών όλων των κομμάτων προσβάσιμα για όλους . ΌΛΑ τα διαγγέλματα του ΠΘ αλλά και του υπουργού ΠΠ και των λοιμωξιολόγων να υποτιτλίζονται αυτόματα είτε με χρήση υποτίτλων είτε με αυτόματο STT.
  5)Καμπάνια ενημέρωσης του πληθυσμού για τη χρήση της τεχνολογίας και τα οφέλη της για κωφούς και βαρηκόους και σε συνεργασία με το υπουργείο πολιτισμού και Τουρισμού διαφήμιση της προσβασιμότητας και προσέλκυση τουριστών με προβλήματα ακοής .
  6)Ενημέρωση ή και μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας των παιδιών με πρόβλημα ακοής , αλλά και όλων των εκπαιδευτικών , όλων των βαθμίδων αφού με τη βοήθεια της τεχνολογίας τα παιδιά με ακουστικά και κοχλιακά δεν χρειάζονται παράλληλη στήριξη αλλά συστήματα βρόγχων . Έδώ να επισημάνουμε πως αν εγκαίρως είχαν εφοδιαστεί οι τάξεις με τα συστήματα αυτά δεν θα χρειαζόταν το ημίμετρο της διάφανης ή ημιδιάφανης μάσκας . Ως γνωστό η απλή μάσκα πέρα από φυσικό εμπόδιο στη μετάδοση του ήχου καλύπτει και τα χείλη και για όσους επικοινωνούν με χειλεοανάγνωση ή και με αυτή , η ευρεία χρήση της επί πανδημίας δημιουργεί εναν επιπλέον αποκλεισμό.
  7)Αλλαγή του νομικού πλαισίου σχετικά με τη μέθοδο διδασκαλίας στα κωφά και βαρήκοα παιδιά και συγκεκριμένα νόμοι 2328/1995, 2817/2000 και 3699/2008. Προτείνουμε κατάργηση της επιβολής της νοηματικής ως γλώσσας εκπαίδευσης με σεβασμό στις ανάγκες των μαθητών αλλά και στα έξοδα των γονιών τους και του δημοσίου για τις κοχλιακές εμφυτεύσεις κι ακουστικά βοηθήματα ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν τη μέγιστη ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την ισότιμη ενταξή τους στον κοινωνικό ιστό .
  8)Τοποθέτηση από την αρχή του έτους και για όλο το ωράριο , όλες τις μέρες παράλληλης στήριξης σε παιδιά με προβλήματα ακοής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και στο νηπιαγωγείο -προνήπιο .
  9)Διευθέτηση προβλημάτων αποπληρωμής ακουστικών βοηθημάτων και απλοποίηση κατάθεσης φακέλων στις πρωτοβάθμιες δευτεροβάθμιες διευθύνσεις εκπαίδευσης .
  10)Διενέργια στατιστικής μελέτης χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα 3 προηγούμενων προγραμμάτων δημιουργίας μητρώου παιδιών με αναπηρία , περιλαμβανομένων των κωφών και βαρηκόων , του 2004 (900.000 ευρω κόστος ) του 2007(Πρόγραμμα Ήφαιστος ) και του 2014 -2017 που συγχρηματοδοτούνται απο την Ε.Ε και το υπουργείο Παιδείας , με σκοπό τον εντοπισμό των ελείψεων , την επίλυση των προβλημάτων και τη χάραξη μίας πολιτικής εκπαίδευσης προσβάσιμης για όλους , σε όλες τις βαθμίδες .
  11)Δημιουργία Κέντρου οργάνωσης και παρακολούθησης προβλημάτων ΑΚΟΗΣ και κοχλιακών εμφυτεύσεων , υπό την εποπτία του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ. Θα έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των γονιών αλλα και των ενηλίκων με προβλήματα ακοής , για τις επιλογές που έχουν αλλά και τα βήματα που πρέπει ν ακολουθήσουν για την αποκατάσταση /παρακολούθηση της αναπηρίας τους. Παράλληλα θα γίνεται η οργάνωση της παραγγελίας κοχλιακών χονδρικά (φθηνότερα) και η διανομή τους στα νοσοκομεία αναφοράς. Παρακολούθηση της τήρησης της λίστας χειρουργείων και της μετεκπαίδευσης των απαραιτήτων ειδικών ώστε να μην κλείνουν κλινικές λόγω συνταξιοδότησης ή αποχώρησης των ειδικων χειρουργών . Η πιστοποίηση εμφύτευσης θα δίνεται στην κλινική κι όχι σε ένα χειρουργό, η οποία θα φροντίζει την επάρκεια των χειρουργών της και την γρήγορη τέλεση του χειρουργείου – αποκατάσταση. Θα πρέπει επιτέλους να μηδενιστούν οι περιπτώσεις αναμονής για εμφύτευση πάνω απο τρία έτη . Είναι ντροπή .Από το κέντρο αυτό θα γίνεται ενημέρωση για τις επόμενες λογοθεραπείες και η σύναψη συμβάσεων με τους λογοθεραπευτές . Αλλά και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων . Επίσης σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ και τους συλλόγους κωφών και βαρηκόων θα γίνεται σε τακτά διαστήματα μελέτη αναδιαμόρφωσης και εξορθολογισμού των εξόδων και των παροχών , διορθώνοντας αστοχίες και αδικίες .
  12)Διευκρινιστικές ρυθμίσεις -υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή του νέου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ προς το δικαιότερο που θα περιλαμβάνει και τα αναλώσιμα ακουστικών βοηθημάτων και το 100% των αναλωσίμων των κοχλιακών ακόμη και για όσους έχουναπωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω κρίσης . Τιμές και παροχές που θα αναπροσαρμόζονται ανά έτος σύμφωνα με την αύξηση των πραγματικών τιμών πώλησης .
  13)Καθιέρωση ως υποχρεωτικής της εξέτασης ακοής των νεογνών με ωτακουστικές εκπομπές ή και προκλητά δυναμικά όπου χρειάζεται για την έγκαιρη διαπίστωση προβλημάτων ακοής , σε όλα τα μαιευτήρια δημόσια και ιδιωτικά. Όχι το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης που ως γνωστό υπάλληλοι του ΕΙΚ προπαγανδίζουν υπέρ της χρήσης νοηματικής γλώσσας και της μη ιατρικής παρέμβασης . Αυτός είναι και ο λόγος που ζητούμε εξ αρχής ένα νέο δημόσιο φορέα – κέντρο ΑΚΟΗΣ και αποκατάστασης γιατί η εξυγείανση του ΕΙΚ θεωρείται χαμένη υπόθεση . Σε περιπτώσεις διάγνωσης βαρηκοϊας άμεση ενημέρωση του Κέντρου Ακοής για τις περαιτέρω ενέργειες .
  14)Κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ στο 100% της διενέργειας καρυοτυπικού -γονιδιακού ελέγχου( κονεξίνη) προγεννητικά , όπου υπάρχει ένδειξη για την έγκαιρη διάγνωση πιθανής κώφωσης του νεογνού , ενημέρωση και προετοιμασία των γονιών από το Κέντρο Ακοής .
  15)Δημοσίευση των αποτελεσμάτων νέων ερευνητικών προγραμμάτων για την αποκατάσταση της ακοής όπως το πρόγραμμα Regain που λαμβάνει χώρα σε Αγγλία , Γερμανία και Ελλάδα και ιδίως ενημέρωση όλων των συλλόγων αναπήρων που τους αφορά .
  16)Δημιουργία ξενώνα για παιδιά και ενήλικες που χειρουργούνται με ωτολογικά προβλήματα στις μεγάλες πόλεις και χρειάζονται παρακολούθηση στα κέντρα αυτά αναφοράς , ενώ μένουν στην επαρχία .
  17)Αλλαγή του πλαισίου εκπαίδευσης νέων οδηγών για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης και χρήση βρόγχου telecoil ή ότι είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση του βαρήκοου , αλλά και για τη διενέργεια της εξέτασης .
  18)Διόρθωση της αδικίας διακοπής του επιδόματος κώφωσης από τα 18 έως τα 65 έτη . Το μοναδικό αναπηρικό επιδομα που διακόπτεται !!!
  19)ΚΕΠΑ: Διόρθωση των ποσοστών αναπηρίας προς τις παθήσεις των κωφών και βαρηκόων , με απότοκες ή προϊούσες παθήσεις και σύνδρομα της αναπηρίας της κώφωσης αλλά και την εμπεριστατωμένη απόδοση ποσοστού στην ίδια την αναπηρία . Σεβασμός στη νομοθεσία και πειθαρχικές ποινές σε όσους εξαναγκάζουν απο αμέλεια , έστω , τους αναπήρους σε δαπανηρες και χρονοβόρες ενστάσεις . Στις περιπτώσεις αυτές, (ένσταση) τα ονόματα των μελών της επιτροπής , θα πρέπει να κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο . Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου είναι αδιαπραγμάτευτη και φαινόμενα προσβολής , ειρωνίας κλπ πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά . Η ενημέρωση των εξεταζομένων στην περίπτωση των κωφών και βαρηκόων ΔΕΝ μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά για ευνόητους λόγους, ούτε με τη χρήση sms στο κινητο τους τηλέφωνο. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται επίσημα με e-mail ή επιστολή ταχυδρομείου -courier . Τέλος είναι απαράδεκτο να φωνάζει κάποιος τα ονόματα κωφών και βαρηκόων έξω από τις αίθουσες των επιτροπών , περιμένοντας από τον βαρήκοο να ακούσει τ όνομα του και να προσέλθει . Γι αυτό απαιτούμε και στις αίθουσες ΚΕΠΑ χρήση βρόγχων , αριθμητική φωτεινή σήμανση αναμονής που δεν καταστρατηγεί τα προσωπικά δεδομένα .
  20)Διαφοροποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας περί συστάσεων σωματείων και των απαραίτητων δικαιολογητικών , που απαιτούν παντού αριθμό τηλεφώνου για κωφούς και βαρήκοους από το πρωτοδικείο που θα εγκρίνει το καταστατικό και το σύλλογο έως την Εφορία για την έγκριση ΑΦΜ κι από την Περιφέρεια για την έγκριση μπλοκ αποδείξεων έως το Εθνικό μητρώο που θα πρέπει όλοι οι σύλλογοι να γραφτούν . Ελάχιστη λογική χρειάζεται .
  21)Προσβασιμότητα στις δικαστικές αίθουσες για κωφούς και βαρήκοους με χρήση βρόγχων telecoil ή συστήματος speech to text ( ώστε ο βαρήκοος διάδικος να παρακολουθεί απρόσκοπτα την εξέλιξη στη συνεδρίαση που μιλούν δύο ή και τρείς συγχρόνως και διακόπτουν ενδιάμεσα κι όχι voice to text που χρησιμοποιείται για υπαγόρευση κειμένων από μόνο ένα ομιλητή- κατάλληλο για παρουσιάζεις συνεδρίων ) .
  22)Η κρατική χρηματοδότηση για τη δημιουργία κοινής έδρας συλλόγων και πρωτοβάθμιων σωματείων που ΔΕΝ εκπροσωπούνται απο την ΕΣΑμεΑ , με προσβασιμότητα για όλων των ειδών τις αναπηρίες στην πρωτεύουσα , ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία των αρμοδίων φορέων με τα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες που θα αναλάβουν την λεπτομερή χάραξη , την εφαρμογή και τις διορθώσεις στο Εθνικό σχέδιο δράσεις για τα δικαιώματα των ΑμεΑ . Η ενημέρωση του συλλόγου μας σχετικά με τις εξελίξεις αλλά και άλλων σωματείων θεωρείται ουσιαστικής σημασίας για ένα τέτοιο σχέδιο νόμου , ενώ ο αποκλεισμός μας αναιρεί τις ειλικρινείς προθέσεις για την προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ .
  Το ΔΣ του συλλόγου ΑΚΟΥΜΠΩ
  πρόεδρος Γκαμπλιά Πολυξένη
  αντιπρόεδρος Ιωαννίδου Ροδή
  γραμματέας Κολοβός Σεραφείμ
  ταμίας Παπαδόπουλος Θεόδωρος
  μέλη Παπαμιτσάκη Ειρήνη
  Πρατικάκης Γεώργιος
  Χριστοδούλου Ευαγγελία .

 • 29 Σεπτεμβρίου 2020, 11:35 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΤΖΕΤ

  Εγώ θα ήθελα να επισημάνω το εξής και πιο σημαντικό για μένα:
  • Σε περίπτωση έλλειψης κονδυλίων που θα οδηγούσε στο κλείσιµο όλων των
  ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, θεωρώ αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στα
  Άτοµα µε Αναπηρία, καθώς αποτελούν ευαίσθητο κοµµάτι της κοινωνικής
  πρόνοιας του κράτους.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2020, 11:11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ

  Θα ήθελα να επισηµάνω ότι, τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, καλύπτουν πάγιες και
  διαρκείς ανάγκες καθώς, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους στην Ελλάδα και
  κυρίως στην επαρχία, αποτελούν τις µοναδικές Δοµές που παρέχουν
  υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ενήλικες ΑΜΕΑ, µετά το πέρας της
  υποχρεωτικής Ειδικής Εκπαίδευσης.
  Εν κατακλείδι, οι Δοµές αυτές αποτελούν τη µοναδική διέξοδο για Άτοµα µε
  Αναπηρία που, χωρίς την ύπαρξή τους, θα παρέµεναν εγκλωβισµένοι στο
  σπίτι.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2020, 10:26 | ΜΟΣΧΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ

  Τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των ΟΤΑ, είναι δοµές που από το 2002 παρέχουν τη
  δυνατότητα δηµιουργικής απασχόλησης µέσω οµαδικών εξειδικευµένων
  δραστηριοτήτων, συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
  ΑµΕΑ, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην αυτόνοµη και οµαλή τους διαβίωση,
  στις σύγχρονες κοινωνίες των συνεχόµενα αυξανόµενων αναγκών.
  18 ολόκληρα χρόνια τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ παρέχουν σηµαντικό και ποιοτικό έργο
  καθώς αποτελούν πυλώνα κοινωνικής πολιτικής για τα άτοµα µε Αναπηρία και
  τις οικογένειές τους. Παρέχουν δυνατότητες δηµιουργικής αξιοποίησης και
  ενασχόλησης µε δραστηριότητες από έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό,
  σε άτοµα ΑµΕΑ που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα είχαν αυτή τη δυνατότητα,
  ειδικά σήµερα, λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών.
  Η αποϊδρυµατοποίηση των περισσοτέρων ΑµΕΑ εξασφαλίζεται µε την
  απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Με τον τρόπο αυτό, συµβάλλουν
  εµπράκτως σε έργο υψίστης σηµασίας, γεγονός που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες
  των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του 21ου αιώνα, επιζητούν και επιτάσσουν. Η
  αυξανόµενη ανάγκη, η προτίµηση και η επιθυµία εκατοντάδων γονέων µε
  ΑµΕΑ επιβεβαιώνουν εµπράκτως, τόσο την χρησιµότητα και ποιότητα, όσο και
  την επιτυχία του θεσµού αυτού.
  Είναι λοιπόν απαραίτητη η διασφάλιση πόρων για την συνέχιση της οµαλής
  λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, στο κράτος κοινωνικής πρόνοιας, που προασπίζει
  τα δικαιώµατα των αδύναµων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2020, 08:23 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  καρτα αναπηριας ΜΕΡΟΣ 1

  Μετά τις πολλές αρνητικές κριτικές που δημοσιεύτηκαν στην διαβούλευση για την κάρτα του πολίτη http://www.opengov.gr/ypes/?p=2559&cpage=1#comments τώρα θέλετε να την επιβάλετε επαίσχυντα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και δεν έχουν ιδιαίτερη αντίσταση κάτι που συνιστά δυσμενή διάκριση
  Άρθρο 1. Σκοπός
  Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι να προάγει, προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, από όλα τα άτομα με αναπηρίες και να προάγει το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους.
  Άρθρο 5. Ισότητα και μη διάκριση
  1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι όλα τα άτομα είναι ίσα ενώπιον και σύμφωνα με το νόμο και δικαιούνται, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, ίση προστασία και ίσα οφέλη
  από το νόμο.
  2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη απαγορεύουν όλες τις διακρίσει βάσει της αναπηρίας και εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες ίση και αποτελεσματική νομική προστασία κατά των
  διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο.
  3. Προκειμένου να προάγουν την ισότητα και να εξαλείψουν τις διακρίσεις, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι
  παρέχεται εύλογη προσαρμογή.
  4. Τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να επιταχυνθεί ή να επιτευχθεί μία πραγματική ισότητα των ατόμων με αναπηρίες, δεν θεωρούνται διακρίσεις, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

  Με την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, ο ανάπηρος, θα γίνει κομμιστης μιας κάρτας που δεν μπορεί ποτέ να γνωρίζει το πραγματικό και ακριβές περιεχόμενο της καθώς και ποιοι θα είναι οι πραγματικοί αποδέκτες των ευαίσθητων προσωπικόν δεδομένων του,τι πληροφορίες αναγιγνώσκονται σε κάθε τοποθέτηση της σε κατάλληλο μηχάνημα,σε ποιους καταλήγουν ,τι πληροφορίες εισάγονται στην κάρτα και τι πληροφορίες αλλοιώνονται. δηλαδή κάθε βήμα του ανάπηρου θα παρακολουθείται στενά. Για παράδειγμα αν πάει ένας ανάπηρος σε μια ιδιωτική τράπεζα για μια συναλλαγή, δεν μπορεί ποτέ να γνωρίζει τι διάβασε από την κάρτα του το ιδιωτικό προσωπικό της τραπέζης ,τι άλλάχτηκε και τι γράφτηκε σε αυτήν καθώς και ποιοι είναι οι πραγματικοί αποδέκτες αυτών των πληροφοριών και που ευρίσκονται ανά την υφήλιο. Ολο το σύστημα βασίζεται σε μια απεριόριστη -κυριολεκτικά- βλακώδη εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο ανάπηρος και να πιστεύει ότι ζει τάχα σε έναν αγγελικό κόσμο που στην προκειμένη περίπτωση γίνεται συνώνυμο της ηλιθιότητας, καθιερώνοντας έτσι την υποχρέωση στην βλακεία και καταργώντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα στις κινήσεις και τις συναλλαγές του , θέλουν να τον πείσουν ότι για το “καλό” του πρέπει να αλλάξει ακόμα και την προσωπικότητα του,το ίδιο του το “είναι”.
  Embedded inside the plastic, however, is a computer chip that contains an additional digital record of all of these details, together with a copy of Albert’s fingerprints.
  This is called a Radio Frequency Identification (RFID) chip. It features a tiny antenna that allows the card to bounce back information when contacted by a special electronic ‘reader’ device.
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-1204641/New-ID-cards-supposed-unforgeable–took-expert-12-minutes-clone-programme-false-data.html

  Ετσι, η κάρτα αναπηρίας ακυρώνει την ιδιωτική μου ζωή και την προσωπική μου αυτονομία, επειδή με κάνει σκλάβο σε μια κάρτα που δεν μπορώ να ελέγξω. Δεν αποδέχομαι καμία επιστημονική έρευνα για το πρόσωπό μου χωρίς τη γραπτή και ρητή συγκατάθεσή μου, καθώς θα ένιωθα ότι έχω καταντήσει ένα πραγ ματικό πειραματόζωο για κέθε είδους πειράματα και μελέτες.
  Αυτονόητο είναι επίσης ότι αυτή η ηλεκτρονική κάρτα αποτελεί επίσης μια ακραία μορφή κακομεταχείρισης.

  Άρθρο 3. Γενικές αρχές
  Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι:
  α. ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομική αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων,
  β. η μη διάκριση,…

  Άρθρο 15. Απαλλαγή από βασανιστήρια ή σκληρή,απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία
  1. Κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή. Ειδικότερα,
  κανένας δεν υποβάλλεται, χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή του/της, σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα.
  2 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν ότα αποτελεσματικά νομοθετικά, διοικητικά, δικαστικά ή άλλα μέτρα, προκειμένου να αποτρέπουν τα άτομα με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, να υφίστανται βασανιστήρια ή ή σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή.

  Άρθρο 16. Απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση
  1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και λοιπά μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τα άτομα με αναπηρίες, τόσο εντός όσο και εκτός της κατοικίας, από όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης,συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών τους που βασίζονται στο φύλο.
  2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν επίσης όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης,διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, τις κατάλλες μορφές
  βοήθειας και υποστήριξης, για το φύλο και την ηλικία, για τα άτομα με αναπηρίες, τις οικογένειες και όσους τους παρέχουν φροντίδα, συμπεριλαμβανόμενης και της παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης για το πώς να αποφεύγουν, να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τις περιπτώσεις εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες προστασίας είναι
  προσαρμοσμένες στην ηλικία, το φύλο και τις αναπηρίες.
  3. Προκειμένου να αποτρέπονται περιστατικά όλων των
  μορφών εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης, τα
  Άρθρο 21. Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία
  Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίε μπορούν να ασκούν το δικαίωμα τους στην ελευθερία έκφρασης και της γνώμης,
  Άρθρο 22. Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής
  1. Κανένα άτομο με αναπηρίες, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή τις διευθετήσεις διαβίωσης, δεν υπόκειται σε αυθαίρετη ή παράνομη παρενόχληση στην ιδιωτική του/τη ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας σε παράνομες επιθέσεις κατά της τιμής και της υπόληψής του/της. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα προστασίας από το νόμο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή προσβολών.

  έχουμε τεκμηριώσει τα πολύ σοβαρά μειονεκτήματα αυτής της ηλεκτρονικής κάρτας που είναι παρόμοια με την ηλεκτρονική ταυτότητα και το ηλεκτρονικό διαβατήριο.η κάρτα αναπηρίας έχει επίσης το μειονέκτημα ότι τα προσωπικά μου δεδομένα μπορούν εύκολα να κλαπούν ή να τροποποιηθούν από έναν πρωτάρη χάκερ.
  » New ID cards are supposed to be ‘unforgeable’ – but it took our expert 12 minutes to clone one, and programme it with false data
  By Steve Boggan
  Updated: 09:42 GMT, 6 August 2009
  Adam Laurie is no ordinary hacker. In the world of computing, he is considered a genius – a man whose talents are used by government departments and blue-chip companies to guard against terrorists and cyber-criminals.
  But even by his standards, what he is about to demonstrate is mind-boggling – and deeply disturbing.
  Laurie is holding one of 51,000 ID cards issued by the Home Office to foreign nationals currently working or studying in Britain.
  It is similar to the ID card for British citizens unveiled last week by Alan Johnson, the Home Secretary, as part of the Government’s ongoing National Identity Scheme.
  Embedded inside the card for foreigners is a microchip with the details of its bearer held in electronic form: name, date of birth, physical characteristics, fingerprints and so on, together with other information such as immigration status and whether the holder is entitled to State benefits.
  This chip is the vital security measure that, so the Government believes, will make identity cards ‘unforgeable’.
  But as I watch, Laurie picks up a mobile phone and, using just the handset and a laptop computer, electronically copies the ID card microchip and all its information in a matter of minutes.
  He then creates a cloned card, and with a little help from another technology expert, he changes all the information the card contains – the physical details of the bearer, name, fingerprints and so on. And he doesn’t stop there.
  With a few more keystrokes on his computer, Laurie changes the cloned card so that whereas the original card holder was not entitled to benefits, the cloned chip now reads ‘Entitled to benefits’.
  As a chilling twist, he adds a message that would be visible to any police officer or security official who scanned the card: ‘I am a terrorist – shoot on sight.’
  And all of this has been done in such a way as to fool the electronic readers intended to check the ID card’s authenticity. It is, quite simply, a terrifying achievement.
  For the implications of what he has demonstrated could scarcely be more serious. Laurie’s fake card could be used to fool banks, commit fraud and maybe even illegally claim benefits or free NHS care.
  More disturbing still, it could be used to cover the tracks of terrorists planning atrocities on British or foreign soil. By any sensible measure, his demonstration, as part of a special Mail investigation, should be the final nail in the coffin of the Government’s £5.4-billion ID scheme.
  …………………
  Labour hopes the public will feel it has little option other than to ‘opt in’ to carrying a card, if only to make life simpler. …
  To create his ‘clone’, Adam Laurie studied the card to locate a particular set of numbers that are printed on it. (These provide a key to cracking the encryption on the chip but, for security reasons, we will not reveal where they are).
  Laurie then inputted these numbers into a standard Nokia mobile phone, which comes pre-equipped with chip-scanning software.
  In seconds, the phone was able to read and copy the readable digital information contained in the chip.
  Laurie then held the phone against a blank plastic smart card, of the sort routinely used in office buildings for electronic entry systems or for Transport for London’s Oyster cards, all of which contain similar RFID chips.
  He was then able to download Albert’s ID chip details on to the blank smart card, creating a perfect copy or ‘clone’. So far, so extraordinary. But there is more. …
  Drawing on the work of renowned New Zealand computer scientist Peter Gutmann, our team was able to alter the contents of each datagroup and then ‘relock’ them, so that the card would be accepted as genuine.
  We had created a perfect fake chip. The Government’s ‘fail-safe’ security had failed. …..
  So would our ‘fake’ card pass this test? Incredibly, even though more than 51,000 ID cards have already been issued, there are no official electronic readers to check them against, except at UK borders, where foreigners’ ID cards have replaced old-style paper visas.
  There, the readers must comply with standards set down by the International Civil Aviation Organization, a branch of the United Nations.
  Its card and passport-checking software, called Golden Reader Tool, is designed to spot faked chips and will almost certainly be the system implemented in the next phase of the ID card scheme.
  So we downloaded the latest version of Golden Reader and used it to test our cloned card. The card passed. We had created a perfect electronic forgery – one that could be used for any number of illegal activities.
  …….. ‘The Daily Mail’s investigation has blown such a huge hole in the Government’s ill-fated ID card scheme that it is now sinking beneath the waves,’ he said.
  ‘Surely it can only be a matter of time before Home Secretary Alan Johnson recognises the folly of continuing with this expensive and misguided intrusion into our privacy.’
  How much more proof does the Government need before it bows to the inevitable and scraps this useless and nonsensical enterprise – and saves us £5 billion into the bargain? »
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-1204641/New-ID-cards-supposed-unforgeable–took-expert-12-minutes-clone-programme-false-data.html

  » By Daily Mail Reporter
  Updated: 15:40 GMT, 6 August 2008
  New biometric passports are not so fakeproof after all, according to the tests
  Microchipped passports – designed to be proof against all identity theft – have been cloned in tests which expose ‘a serious safety flaw’.
  A computer researcher is reported to have cloned the chips on two passports and implanted digital images of Osama bin Laden and a suicide bomber.
  The faked chips were then accepted as genuine by the passport reader software used at airports.
  E-passports containing biometric data were introduced by Britain in March 2006 to combat terrorism and organised crime. Tens of millions have been issued by 45 countries, with the U.S. insisting that all visitors carry them.
  Jeroen van Beek, the security researcher who conducted the tests, said: ‘We’re not claiming that terrorists are able to do this to all passports today or that they will be able to do it tomorrow.
  ‘But it does raise concerns over security that need to be addressed in a more public and open way.’
  Mr Van Beek, from the University of Amsterdam, has worked out how to read, clone and alter microchips to fool the recognition software used by the International Civil Aviation Organisation and recommended for use at airports.
  He took less than an hour – using a computer and £50 worth of other equipment – to copy and alter two passport microchips.
  It is feared that back-office fraudsters could read and clone the chips on passports surrendered by travellers at hotels or car rental companies. The original holder’s name and date of birth would be left intact but new pictures, fingerprints and other biometric data would be added so a criminal could travel using the stolen identity.
  The tests could have implications for the Government’s £4 billion identity card scheme, which relies on the same biometric technology.
  The Times, which commissioned the tests, says they could also undermine claims that 3,000 blank passports stolen last week were worthless because they could not be forged……»
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-1042024/New-secure-microchip-passport-cloned-altered-just-minutes.html

  » ID cards scheme to be scrapped within 100 days
  Bill abolishing ID cards and national identity register will be first piece of legislation introduced to parliament by the new government, says Theresa May
  …. The £4.5bn national identity card scheme is to be scrapped within 100 days, the home secretary, Theresa May, announced today.
  …. May said: «This bill is the first step of many that this government is taking to reduce the control of the state over decent, law-abiding people and hand power back to them.
  «With swift parliamentary approval, we aim to consign identity cards and the intrusive ID card scheme to history within 100 days.»
  The deputy prime minister, Nick Clegg, said: «The wasteful, bureaucratic and intrusive ID card system represents everything that has been wrong with government in recent years.»
  ………….. The Labour government spent £257m developing the scheme and signed four key contracts to produce the cards and introduce the next generation of biometric passports. The difficulty facing officials in the Identity and Passport Service – a specially set up Home Office agency – will be how to disentangle the ID card scheme from the system for issuing passports.
  The compensation arrangements for cancelling the four contracts, worth more than £1bn, will be complex because they included the design and production of the combined ID/passports from this October. One of the four contracts, which was awarded to IBM, is for the establishment of a national biometric identity service to store and match biometric information (such as fingerprints) in passports and identity cards.
  The decision was welcomed by privacy campaigners. Phil Booth, the national coordinator of the NO2ID group, said: «That the very first bill to be presented by the coalition government will repeal the Identity Cards Act 2006 is a sign that the tide has turned.
  «NO2ID will not be going away just yet: there is work to be done against a deeply entrenched database state. But we hope that, as it has listened to our case against the national identity register, the new administration will also be persuaded in the name of privacy and liberty to tackle other mass-surveillance schemes.»
  Brendan Barber of the TUC also welcomed the decision: «Scrapping identity cards is an important sign that the new government is committed to safeguarding civil liberties.
  «With public spending under close scrutiny, identity cards were a costly folly that would have done nothing in reality to assist the fight against terrorism and would have been an unwelcome intrusion into people’s personal liberty, with a likely disproportionate impact on black and ethnic minority citizens,» he said.
  Since you’re here……» https://www.theguardian.com/politics/2010/may/27/theresa-may-scrapping-id-cards

  Mar 7, 2011 – hacker Adam Laurie για Αγγλική Κάρτα του Πολίτη https://www.youtube.com/watch?v=zvbKn5GWWJg

 • 28 Σεπτεμβρίου 2020, 23:04 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ

  Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, ασφαλισμένοι που είναι σύζυγοι ἡ γονείς ατόμων με αναπηρία από 67% δικαιούνται να αποχωρήσουν από την εργασία τους με πλήρη σύνταξη, έχοντας λιγότερα χρόνια ασφάλισης.
  Το δικαίωμα αυτό παρέχεται στον ασφαλισμένο για να ασχοληθεί πιο ενεργά με το άτομο που έχει την αναπηρία και στην ουσία είναι δικαίωμα του ατόμου με την αναπηρία και όχι του ασφαλισμένου.
  Οι κληρικοί που έχουν σύζυγο η τέκνα με αναπηρία κατά παράβαση του νόμου περί ισότητας το στερούνται, τα τέκνα των κληρικών με αναπηρία, ανήκουν σε άλλη κατηγορία ΑμεΑ; δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα;
  Να προβλεφθεί διάταξη που να ισχύει και σε αυτούς ότι προβλέπει η νομοθεσία για όλους τους ασφαλισμένους που έχουν τέκνα ἡ σύζυγο με αναπηρία

 • 28 Σεπτεμβρίου 2020, 22:45 | Αθανάσιος Γκαμπλιάς

  Είμαι μέλος του «Πανελλήνιου συλλόγου κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την Ελληνική Άκου.μπώ». Οπως συμβαίνει με την όραση, έτσι και με την ακοή, από μια ηλικία και περα οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και η πρεσβυωπία αντιμετωπίζεται με τα κατάλληλα γυαλιά, που ενα μερος της αξιας τους δικαιολογεί το δημόσιο, όμως η βαρυκοία χρειάζεται πανάκρηβα ακουστικά, που μονο δαπάνη για το ενα εγκρινεται, και σε πολυ μικρο μερος της αξιας του. Αλλά ακομη και η χρήση ακουστικού και η εμφύτευση κοχλιακού, δεν αρκούν για πλήρη αποκατάσταση της ακοής. Οι κωφοί λοιπον και βαρήκοοι χρειάζονται την βοήθεια της τεχνολογιας, για να κατανοήσουν πληρως τον προφορικό λόγο. Λέμε πλήρως και οχι στοιχειωδώς όπως γίνεται με την βοήθεια της νοηματικης γλώσσας. Είναι λοιπον απαραιτητο, να υπάρχουν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ΚΕΠ, εφοριες κλπ., βρογχοι telecoil και speech to text, κάτι που γινεται πολυ απλα με την βοήθεια ενος tablet . Στο Δήμο Αθηναίων έχει γινει καλή προσπάθεια, αλλά πουθενά αλλού. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος κωφών και βαρηκόων ΑΚΟΥ-ΜΠΩ αγωνίζεται δυο χρόνια, και εχει υποβαλλει υπομνηματα προς όλους τους αρμόδιους φορείς, χωρις ουσιαστικη ανταπόκριση. Το μέγεθος του προβλήματος φάνηκε τωρα με την πανδημία. Οι κωφοί και βαρήκοοι βλέπουμε τους αρμόδιους να μας “ενημερωνουν” αλλά εξακολουθούμε να μενουμε στο σκοτάδι. Η πληροφορία δεν ειναι προσβάσιμη σε μας. Ειδήσεις, διαγγέλματα, ενημερωση για προβλήματα υγείας, εκπομπές λόγου και πολιτισμού, ελληνικες ταινιες, τίποτα απ ολα αυτα δεν ειναι για μας. Ειναι λοιπον ανθρωπινο δικαίωμα να μπαίνουν παντού υπότιτλοι. Και ενω είναι κάτι αυτονόητο, και γίνεται σε όλη την Ευρωπη, στη χώρα μας αγνοούνται οι εκκλήσεις μας εδω και δυο χρόνια, απ την ίδρυση του Συλλόγου ΑΚΟΥΜΠΩ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2020, 21:44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

  Είμαι άτομο με σοβαρό πρόβλημα ακοής από την ηλικία των 5 ετών , μέλος του πανελληνίου συλλόγου κωφών και βαρήκοων με μητρική γλώσσα την Ελληνική ΑΚΟΥΜΠΩ.
  Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία θα πρέπει να δώσει ισότιμη πρόσβαση στην επικοινωνία σε όλους τους ανάπηρους σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
  Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός των κωφών βαρήκοων είναι ιδιαίτερα ανομοιογενής αφού υπάρχουν προγλωσσικοι – μεταγλωσσικοί κωφοί, βαρήκοοι ,βαρήκοοι χρήστες ακουστικών , κωφοί με κοχλιακά εμφυτεύματα κλπ και αυτοί έχουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας με τους συνομιλητές τους ( προφορικό λόγο , νοηματική γλώσσα , χειλεαναγνωση , χρήση γραπτού κείμενου κ.α)
  Δεν είναι η νοηματική η γλώσσα όλων των κωφών και βαρήκοων άλλα η προσωπική επιλογή και ο τρόπος επικοινωνίας ενός μέρους του πληθυσμού των κωφών.
  Παρατηρούμε όμως πως για την προσβασιμοτητα στην ενημέρωση και για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των κωφών βαρήκοων συμπολιτών μας ( αν εξαιρέσουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια που υπάρχουν υπότιτλοι σε 10λεπτα δελτία ειδήσεων και σε μερικές ελληνικές ταινίες και σίριαλ στην τηλεόραση) προωθείται αποκλειστικά η νοηματική γλώσσα.
  Το ΕΙΚ πχ έχει το πρόγραμμα relay service το οποίο εξυπηρετεί αυτούς που γνωρίζουν την νοηματική, δεν έχει όμως και το σκέλος της μεταφοράς της ομιλίας και σε υποτίτλους που θα εξυπηρετεί και τους άλλους κωφούς – βαρήκοους.
  Το κανάλι της Βουλής μεταδίδει ομιλίες με ταυτόχρονη ερμηνεία στη νοηματική γιατί δεν έχει και υποτίτλους?
  Στις ανακοινώσεις για την πανδημία της πολιτικής προστασίας και του υπουργείου υγείας που αφορούν όλους , στα έκτακτα διαγγέλματα του πρωθυπουργού υπάρχει διερμηνέας στη νοηματική αλλά δεν υπάρχουν και υπότιτλοι.
  Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους κωφούς βαρήκοους που χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο στην επικοινωνία τους . Υπάρχουν συστήματα μετατροπής προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο ( speech to text) που χρησιμοποιείται σε όλα τα συνέδρια που μετέχουν κωφοί, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μπορεί το σύστημα αυτό να χρησιμοποιηθεί και εδώ και πχ στα αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας για την βοήθεια κωφών φοιτητών μαθητών.
  Υπάρχουν τα συστήματα βρόγχου (telecoil) που βοηθούν τα άτομα με ακουστικά βοηθήματα να ακούν τις ανακοινώσεις των μεγάφωνων, τέτοια συστήματα υπάρχουν παντού στο εξωτερικό νοσοκομεία ,αεροδρόμια ,σταθμούς κα
  Στις ευρωπαϊκές χώρες όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές έχουν και υποτίτλους. Εδώ μόλις πριν 2-3 χρόνια έχουμε 10λεπτα δελτία ειδήσεων και 4 ώρες την εβδομάδα ψυχαγωγικές εκπομπές με υποτίτλους.
  Πρέπει να γίνει μια πιο αντιπροσωπευτικη κατανομή των κονδυλίων που διατίθενται για τους κωφούς -βαρήκοους για την διευκόλυνση της προσβασιμοτητας στην ενημέρωση ανάλογη με τον αριθμό αυτών που χρησιμοποιούν τη νοηματική και αυτών που χρησιμοποιούν το προφορικό λόγο.
  Στην χώρα μας δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία με τον αριθμό των κωφών – βαρήκοων και για τον τρόπο επικοινωνίας τους
  Η επόμενη απογραφή απο την ΕΛΣΤΑΤ που θα γίνει το 2021 θα πρέπει να προβλεπτει μια καταγραφή του πληθυσμού των κωφών βαρήκοων και να καταγραφεί ο τρόπος επικοινωνίας τους ( νοηματική – προφορικός λόγος- χειλεαναγνωση).

 • 28 Σεπτεμβρίου 2020, 19:41 | Αθηνά Κυριακού Σαρακενίδου

  Οπως συμβαίνει με την όραση, έτσι και με την ακοή, από μια ηλικία και περα οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και η πρεσβυωπία αντιμετωπίζεται με τα κατάλληλα γυαλιά, που ενα μερος της αξιας τους δικαιολογεί το δημόσιο, όμως η βαρυκοία χρειάζεται πανάκρηβα ακουστικά, που μονο δαπάνη για το ενα εγκρινεται, και σε πολυ μικρο μερος της αξιας του. Αλλά ακομη και η χρήση ακουστικού και η εμφύτευση κοχλιακού, δεν αρκούν για πλήρη αποκατάσταση της ακοής. Οι κωφοί λοιπον και βαρήκοοι χρειάζονται την βοήθεια της τεχνολογιας, για να κατανοήσουν πληρως τον προφορικό λόγο. Λέμε πλήρως και οχι στοιχειωδώς όπως γίνεται με την βοήθεια της νοηματικης γλώσσας. Είναι λοιπον απαραιτητο, να υπάρχουν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ΚΕΠ, εφοριες κλπ., βρογχοι telecoil και speech to text, κάτι που γινεται πολυ απλα με την βοήθεια ενος tablet . Στο Δήμο Αθηναίων έχει γινει καλή προσπάθεια, αλλά πουθενά αλλού. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος κωφών και βαρηκόων ΑΚΟΥ-ΜΠΩ αγωνίζεται δυο χρόνια, και εχει υποβαλλει υπομνηματα προς όλους τους αρμόδιους φορείς, χωρις ουσιαστικη ανταπόκριση. Το μέγεθος του προβλήματος φάνηκε τωρα με την πανδημία. Οι κωφοί και βαρήκοοι βλέπουμε τους αρμόδιους να μας “ενημερωνουν” αλλά εξακολουθούμε να μενουμε στο σκοτάδι. Η πληροφορία δεν ειναι προσβάσιμη σε μας. Ειδήσεις, διαγγέλματα, ενημερωση για προβλήματα υγείας, εκπομπές λόγου και πολιτισμού, ελληνικες ταινιες, τίποτα απ ολα αυτα δεν ειναι για μας. Ειναι λοιπον ανθρωπινο δικαίωμα να μπαίνουν παντού υπότιτλοι. Και ενω είναι κάτι αυτονόητο, και γίνεται σε όλη την Ευρωπη, εδώ αγνοούνται οι εκκλήσεις μας εδω και δυο χρόνια, απ την ίδρυση του Συλλόγου μας.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2020, 17:46 | Βασιλικη Παπαδοπουλου

  Ως μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου «ΑΚΟΥ-ΜΠΩ», για άτομα κωφά ή βαρήκοα με μητρική γλώσσα την ελληνική και κατέχοντας την ομιλία χωρίς να γνωρίζουν την νοηματική γλώσσα έχουν δηλαδή την δυνατότητα να επικοινωνούν με την χειλαναγνωση αρκεί να βλέπουν το στόμα του ομιλητή τους. Όποτε δεν τίθεται λόγος για διερμηνείς νοηματικής. Θα πρέπει να δίνεται το επίδομα και μετά τα 18 γιατί η αναπηρία συνεχίζει να υφίσταται. Επίσης τα παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν άμεση ανάγκη του επιδόματος, διότι τα αναλώσιμα και τα ακουστικά βαρυκοηας είναι πανάκριβα.
  Ένα άλλο άλυτο θέμα θα πρέπει να λυθεί άμεσα και αφορά την πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, σχολεία κ.α., θα πρέπει όλες οι υπηρεσίες να διαθέτουν βρόγχους telecoil και speech to text, ώστε να παρέχεται ίση εκπαίδευση και εξυπηρέτηση προς όλους τους πολίτες της χώρας.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2020, 14:55 | Αγγελα Κος

  Είμαι μέλος του συλλόγου «ακου.μπώ», στον οποίον ανήκουν άτομα κουφά η βαρήκοα, τα οποία μιλούν και καταλαβαίνουν την ελληνική, αλλά δεν ακούν (κατεστησαν βαρηκοοι στην πορεία της ζωής τους). Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την επιμονή και αυτό το πασάρισμά της νοηματικής στους κουφό -βαρήκοους (ή Μάλλον καταλαβαίνω: διορισμός νόηματιστων- ειδική αγωγή κλπ). Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν άτομα που δεν γνωρίζουν την νοηματική γιατί πολύ απλά δεν τους χρειάζονται;;;. Κάνουν χειλεοανάγνωση και συνεννοούνται μια χαρά όταν βλέπουν το πρόσωπο του άλλου, η όταν διαβάζουν κάτι (κείμενο, υπότιτλοι).
  Σε άλλες χώρες υπάρχει ειδική μέριμνα για άτομα που δε γνωρίζουν νοηματική. Είμαστε έτη πίσω…
  Επίσης, στην Ελλάδα, το επίδομα της βαρηκοΐας είναι το μοναδικό το οποίο διακόπτεται απο 18 ως 64. Αυτό είναι εντελώς παράλογο. Δηλαδή, σε αυτήν την παραγωγική ηλικία, δεν χρειάζεται μέριμνα ο κουφό-βαρηκοο? Ή μήπως ακούει; . Τα αναλώσιμα και τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι πανάκριβα. Οι αποζημιώσεις από τον εοππυ είναι μηδαμινές….
  Που είναι λοιπόν η πρόνοια και η Εύκολη πρόσβαση;
  Μέλος Πανελληνίου συλλόγου «Άκου.μπω»

 • 28 Σεπτεμβρίου 2020, 10:33 | Κλωνάρης Γρηγόριος

  Αναφορικά με την εξαγορά στρατιωτικής θητείας προκειμένου να συνταξιοδοτηθει γονέας με ανάπηρο τέκνο, με το παρόν καθεστώς, δεν μπορεί γονέας να εξαγοράσει την στρατιωτική του θητεία, αν δεν συμπλήρωση το 58°έτος της ηλικίας του. Αυτό δυσκολεύει πολλούς γονείς να συνταξιοδοτηθουν και να αφιερωθουν στα παιδιά τους. Θεωρώ εύλογο και δίκαιο να απαλειφθει το ανωτέρω ηλικιακο όριο των 58 ετών, αναφορικά με την εξαγορά της θητείας πάντοτε, προς διευκόλυνση των γονέων που πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια του νόμου, να συνταξιοδοτηθουν.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2020, 09:52 | ELENI

  να μπορούν και οι κωφοί-βαρήκοοι να βγουν στη σύνταξη με 15 χρόνια εργασίας, όπως ισχύει σε μερικές άλλες κατηγορίες αμεα. επίσης να μην κόβεται το επίδομα κώφωσης

 • Aγαπητοί φίλοι/ες, ελάβατε τα όντως εκτεταμένα σχόλιά μας, και εάν ναι ειδκοπιήστε μας εάν θα δημοσιευθούν ή όχι και γιατί.
  Με ειλικρινή εκτίμηση
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΟΡΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΑΠΘΕΙΕΣ
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΑΜΕΑ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

 • Αριθ. Πρωτ. 38/2020
  Ημερ.: 27/9/2020

  ΠΡΟΣ : ΕΣΑΜΕΑ
  ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες,
  Κατόπιν συνεννοήσεως ημών με όλους τους ενδιαφερόμενους προσωπικά αλλά και τους λοιπούς θεσμικούς φορείς του χώρου μας, καθώς και γραπτής ενημερώσεως αυτών, σας καταθέτουμε αναλυτικά από μέρους του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και μην επιζητούντες αποκλειστικότητες, δάφνες δόξας ή θέσφατα, τη διεκδικητική μας ατζέντα, ελπίζοντας στην υιοθέτηση και προώθησή της.
  ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΣΤΌΧΟΣ 4
  α. Με δεδομένο ότι οι συγγενείς καρδιοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες συνιστούν μία ευδιάκριτη και με αναμφίβολα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποομάδα στο σύνολο των καρδιοπαθειών, είναι απολύτως επιβεβλημένο όταν κρίνεται πάσχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, η περίπτωση να εξετάζεται από παιδοκαρδιολόγο ή από καρδιολόγο εξειδικευμένο στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Τούτο δεν συμβαίνει σήμερα, παρά τις οχλήσεις μας και κατά το παρελθόν, με αποτέλεσμα αλλοπρόσαλλες ερωτήσεις και κρίσεις οι οποίες απέχουν παρασάγγας της πραγματικότητας. Οι καρδιολόγοι με πεδίο ενασχόλησης τους ενήλικες πολύ απλά δεν γνωρίζουν τα σχετιζόμενα με τις συγγενείς καρδιοπάθειες.
  β. Ουσιαστική και όχι τυπική επιμόρφωση και πιστή τήρηση του ισχύοντος Κανονισμού, κυρίως όσον αφορά τις κρινόμενες επ’ αόριστον παθήσεις, όπου παρατηρείται από την πείρα μας σωρεία παρατυπιών.
  γ. Τα ονόματα όλων των μελών της Επιτροπής, οι ιδιότητες και οι υπογραφές τους πρέπει να συνοδεύουν την όποια απόφαση και να είναι γνωστά σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε αφορά πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια κρίση. Η γνωμάτευση σε όποιον βαθμό πρέπει να είανι λεπτομερώς και όχι αορίστως τεκμηριωμένη.
  δ. Σε περίπτωση επανειλημμένων παραπόνων ή καταγγελιών για απρεπή ή αγενή συμπεριφορά ιατρού, τούτος θα πρέπει άμεσα να αποκλείεται από τις επιτροπές αξιολόγησης.
  ε. Στρογγυλοποίηση του ποσοστού αναπηρίας στην ανώτερη δεκάδα π.χ. ένα ποσοστό 69% δεν σημαίνει απολύτως τίποτε.
  στ. Οριστική κατάργηση του αναχρονιστικού και μη ρεαλιστικού όρου «ανίκανος προς εργασία» ο οποίος χωρίς να αντανακλά την πραγματικότητα έχει σειρά αρνητικών και μονο συνεπειών για τους φέροντες αυτόν, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα απασχόλησής των, ενώ παραπέμπει σε εποχές σκοτεινές για το χώρο μας.
  ζ. Έχουμε κατ’ επανάληψη ζητήσει στο παρελθόν την κατάργηση της όποιας οικονομικής επιβάρυνσης συνεπάγεται η όλη διαδικασία, για οποιονδήποτε λόγο και εάν λαμβάνει χώρα, ακόμη και όταν πρόκειται για δευτεροβάθμια κρίση. Η πιστοποίηση της αναπηρίας αποτελεί σε όλες τις πολιτισμένες χώρες κοινωνικό δικαίωμα – αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Ήδη γνωρίζετε ότι η συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου, η οποία φυσικά συνοδεύεται από σειρά εξετάσεων, επιβαρύνει τον εξεταζόμενο. Η επιπλέον επιβάρυνση κρίνεται απαράδεκτη και ανήθικη, και μάλιστα εις διπλούν, σε περίπτωση ένστασης.
  η. Επιστημονικά, η διετής κρίση, η οποία αποτελεί και τον κανόνα όσον αφορά τις συγγενείς καρδιοπάθειες, είναι αντιπαραγωγική και σε μεγάλο βαθμό αβάσιμη. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τις συγγενείς καρδιοπάθειες γνωρίζουμε άριστα ότι η εξέλιξη αυτών κατά κανόνα πάντα είναι εξαιρετικά βραδεία κυρίως στους ενήλικες. Προφανώς η επανάληψη της όλης διαδικασίας ανά διετία συνεπάγεται άσκοπη και ψυχοφθόρα ταλαιπωρία και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για όλους μας. Ζητούμε στην περίπτωση που η κύρια πάθηση χαρακτηρίζεται ως «συγγενείς καρδιοπάθεια ή μυοκαρδιοπάθεια», ασχέτως της ηλικίας εκδήλωσής της (διότι συγκεκριμένες μορφές εκδηλώνονται με καθυστέρηση ετών ακόμη και μετά την ενηλικίωση), το κατώτατο όριο κρίσης να ορισθεί τουλάχιστον στην τριετία και όχι συντομότερα.
  ΣΤΟΧΟΣ 5: ΝΑΙ στην ηλεκτρονική κάρτα για όλους – καμία σύνδεση με τη λειτουργικότητα. Η αυτή προϋπόθεση ισχύει για την ένταξή μας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αναπηρίας.
  Αιτιολόγηση: Η όλη φιλοσοφία, ο ίδιος ο πυρήνας, η μονοδιάστατη σύνδεση της αναπηρίας κάποιου από μας με τη λεγόμενη λειτουργικότητα, αγνοώντας όλους μα όλους κυριολεκτικά τους λοιπούς παράγοντες και τις πραγματικές επιπτώσεις της χρόνιας και οξείας καρδιοπάθειας, τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις ακόμη και στο ψυχολογικό πεδίο και όχι απλά στο σωματικό και όλες οι λοιπές παράμετροι που τίθενται υπό των περισπούδαστων εμπνευστών αυτής, θα επιφέρει την εξαφάνιση από τον χάρτη της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης όσον αφορά κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά τους πάσης φύσεως καρδιοπαθείς. Επισημαίνουμε προς κάθε υπεύθυνο, πάνω από όλα όμως με ανακοινώσεις και δελτία τύπου στους χιλιάδες συμπάσχοντές μας, ότι η όποια αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτής του τρόπου πιστοποίησης της αναπηρίας θα μας στερήσει σε μεγάλο βαθμό και τα ελάχιστα, σχεδόν ανύπαρκτα ευεργετήματα της Πολιτείας προς εμάς, καθώς η «λειτουργικότητα» σημαίνει στην περίπτωσή μας και εξαφάνιση όλων ημών από τον χάρτη της πρόνοιας οριστικά και αμετάκλητα. Δεδομένων των προαναφερθέντων, καλούμε άπαντες τους κυβερνητικούς παράγοντες να ακούσουν τη φωνή μας, να μη συνδέσουν το όνομά τους με ένα μελλοντικό ανοσιούργημα το οποίο δεν είναι εφαρμόσιμο ούτως ή άλλως, και να μην πλήξουν ανθρώπους, όλων των ηλικιών, συχνά ακόμη και παιδιά, τα οποία αγωνίζονται για την ίδια τους τη ζωή, με καθαρά οικονομικίστικα και όχι ανθρωπιστικά ελατήρια. Δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας προς αυτή την κατεύθυνση, συντασσόμαστε απολύτως και ανεπιφύλακτα με τη γραμμή που ακολουθεί το πάλαι ποτέ η ΕΣΑμεΑ και ο εκπρόσωπός της στην εν λόγω επιτροπή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου.
  Στόχος 7: Συμπερίληψη πολύ συγκεκριμένων κατηγοριών όλων των ομάδων των συμπασχόντων μας στο θεσμό του προσωπικού βοηθού.
  Αιτιολογία: Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των καρδιοπαθών ο οποίος εμπίπτει στη φιλοσοφία και την πρακτική του προσωπικού βοηθού είναι σχετικά μικρός, είναι όμως υπαρκτός και θα ήταν τραγικό να αγνοηθεί. Δεν χρήζει τούτο εκτεταμένης αναλύσεως. Απερίφραστα δηλώνουμε ότι όλοι οι καρδιοπαθείς και οι πάσχοντες από μυοκαρδιοπάθειες, καθώς και όλοι οι ευρισκόμενοι σε προμεταμοσχευτικό στάδιο ή και πρώιμο ενίοτε μεταμοσχευτικό, με ή χωρίς μηχανική υποστήριξη, σε περίπτωση κατά την οποία όλες οι προαναφερόμενες ομάδες βρίσκονται τεκμηριωμένα με τρόπο αδιαμφισβήτητο, σε φάση καρδιακής ανεπάρκειας βαρέως ή τελικού σταδίου, με δεδομένο ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς βοήθεια λόγω της καταστάσεώς τους, με δεδομένο ότι η οικονομική στήριξη εκ μέρους της Πολιτείας είναι ασήμαντη και συνήθως ανύπαρκτη, θα πρέπει, κατόπιν γνωματεύσεως ad hoc επιτροπής, η οποία προτείνουμε να συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας ή σε όποια δομή κριθεί σκόπιμο, να θεωρούνται ως δικαιούχοι της συγκεκριμένης παροχής, όπως και ο οιοσδήποτε άλλος ανάπηρος/χρονίως πάσχων το έχει ανάγκη, με το αυτό ακριβώς σκεπτικό, χωρίς αποκλεισμούς, εκπτώσεις ή μικρόψυχους υπολογισμούς. Εν κατακλείδι : προσωπικός βοηθός για όλους όσοι αντικειμενικά τον χρειάζονται.
  ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ
  ΣΤΟΧΟΣ 8
  1. Πλήρης αποδέσμευση της προνοιακής πολιτικής από το εργασιακό στάτους του καρδιοπαθούς ή από την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι πρόωρες συντάξεις αναπηρίας για τους καρδιοπαθείς συνεπάγονται εξευτελιστικά ποσά των λίγων εκατοντάδων ευρώ. Το γλίσχρο επίδομα βαριάς αναπηρίας παραχωρείται για την αντιμετώπιση των οικιονομικοκοινωνικών συνεπειών της βαριάς αναπηρίας μας και ως εκ τούτου ζητάμε το αυτονόητο για άλλες κατηγορίες χρονίως πασχόντων – αναπήρων εδώ και δεκαετίες. Το αναπηρικό κίνημα της χώρας επιδιώκει ισότητα και δικαιοσύνη προς αυτό αλλά και ίση μεταχείριση εντός αυτού ασχέτως παθήσεως.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Σύμφωνα με τις αριθ. Γ3-Γ4γ/Φ.32/3722/1-10-1992, 4Πγ/Φ32/1201/1995/27-11-1996 και Π3α/Φ.32/3226/13-9-2001 εγκυκλίους του τότε Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δικαιούχοι του επιδόματος βαριάς αναπηρίας είναι όσοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι και δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό τους φορέα (σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας).
  Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται η έλλειψη αριθμού ενσήμων, χρόνων ασφάλισης, ορίου ηλικίας και όχι η έλλειψη των προϋποθέσεων αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας) όπως ορίζεται αυτό κάθε φορά από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

  Χρονίζον και πάγιο αίτημα του Συνδέσμου μας, ο οποίος εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα, συνιστά η πλήρης αποδέσμευση του καταβαλλομένου προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας από οποιοδήποτε μισθό ή σύνταξη (όχι άλλου είδους ενίσχυση ή βοήθημα προφανώς) που καταβάλλεται στους πάσχοντες.

  Το υπάρχον καθεστώς πρακτικά σημαίνει ότι ο άμεσα ασφαλισμένος – εργαζόμενος, διότι περί αυτού πρόκειται, παύει να λαμβάνει το γλίσχρο έστω βοήθημα των 313 ευρώ το μήνα, εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης, είτε τούτο αφορά σύνταξη γήρατος είτε αναπηρική. Δεν θα αναφερθούμε στο ότι ειδικά οι αναπηρικές συντάξεις, στις οποίες ουσιαστικά μας κατευθύνει η υφιστάμενη νομοθεσία, αγγίζουν για μας τα όρια της γελοιότητας ή μάλλον τις αθλιότητας (maximum 500 – 600 ευρώ και εάν πρόκειται για αναπηρικές με βάση τα 1.500 ημερομίσθια το ποσό δεν ξεπερνά τα 350 ευρώ).

  Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί από την Πολιτεία υπόψη, ότι παρά την προστασία μας από το Σύνταγμα της Ελλάδας, από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες οι οποίες έχουν υπερψηφισθεί και από το ελληνικό Κοινοβούλιο κλπ., ως ατόμων με αναπηρία και μάλιστα βαριάς μορφής (τούτο διασφαλίζεται πρακτικά από το όριο του 67% που τίθεται ως ελάχιστη προϋπόθεση) ο συγκεκριμένος χώρος δεν τυγχάνει απολύτως καμίας προστασίας ή στήριξης από την Πολιτεία, ενώ όσο και εάν ερευνήσετε δεν θα βρείτε ούτε μία διάταξη οπουδήποτε η οποία να μας περιλαμβάνει. Το λεγόμενο «κοινωνικό κράτος» μέχρι σήμερα μας θεωρεί προφανώς ανύπαρκτους και αυτή η κατακριτέα νοοτροπία επεκτείνεται στο σύνολο των καρδιοπαθών.

  2. Οι προτάσεις μας επί της φορολογικής πολιτικής της αφορώσας στους καρδιοπαθείς όλων των κατηγοριών.
  α. Αύξηση του εκπίπτοντος ποσού επί του υπολογιζόμενου φόρου από 200 ευρώ το οποίο είναι σήμερα σε 400 ευρώ. Είναι προφανές, ότι με βάση τις σημερινές δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι εξαιρετικά αυξημένες, συνυπολογίζοντας προδήλως και το δυσβάστακτο κόστος που συνεπάγεται η χρόνια πάθηση και μάλιστα βαριάς μορφής με δεδομένο ότι το κριτήριο χορήγησης της έκπτωσης είναι η πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας τουλάχιστον 67%, το προαναφερθέν ποσό δεν αποτελεί ουσιαστική αλλά μάλλον συμβολική ενίσχυση για τους καρδιοπαθείς.
  β. Ζητούμε την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία του πάσχοντος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% καθώς και στην περίπτωση προσώπου το οποίο τον επιβαρύνει φορολογικά με το αυτό ακριβώς ποσοστό και μάλιστα άνευ εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων, τα οποία, στην Ελλάδα, πολύ συχνά όπως γνωρίζετε, υποκρύπτουν απίστευτες στρεβλώσεις και προκαλούν κατάφωρες αδικίες. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό από την κύρια –καρδιολογική- πάθηση φθάνει το 80%, πλήρη απαλλαγή για την α’ κατοικία και έκπτωση 50% για τα λοιπά –αν υφίστανται- ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, επίσης άνευ εισοδηματικών ή περιουσιακών στοιχείων.
  γ. Επέκταση της ισχύουσας σήμερα απαλλαγής από τη φοροδοτική υποχρέωση ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, όχι μόνο για τα έσοδα από μισθούς, συντάξεις και πάγεις αντιμισθίες αλλά από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. ενοίκια). Το ποσοστό αυτό στην περίπτωσή μας συνεπάγεται, όπως άπαντες γνωρίζουν, όταν η κύρια πάθηση και οι επιπλοκές αυτής είναι καρδιολογικής φύσεως, οξύτατα προβλήματα και πολύ μεγάλο βαθμό πραγματικής αναπηρίας, καθώς και ακραία χαμηλό προσδόκιμο ζωής.
  δ. Απαλλαγή από το άδικο, επαχθές και αντιπαραγωγικό τέλος επιτηδεύματος για τους καρδιοπαθείς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πάντοτε από την κύρια νόσο και τις επιπλοκές αυτής.
  ε. Μείωση φόρου από ιατρικοφαρμακευτικές δαπάνες. Επαναφορά του άρθρου 18 του ν. 4172/2013 που προέβλεπε μείωση φόρου από ιατροφαρμακευτικές δαπάνες για τους συμπάσχοντες και τα μέλη των οικογενειών τους με ποσοστό αναπηρίας 67%. Η κατάργησή του δεν αποτέλεσε απλώς μία σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για εμάς και τις οικογένειές μας, καθώς οι αντίστοιχες δαπάνες, για λόγους προφανείς και μη χρήζοντες περαιτέρω ανάλυσης, είναι εξαιρετικά υψηλές, αλλά κατ’ ουσίαν μείωσε σημαντικά τα κρατικά έξοδα, από τη στιγμή, που είναι ευνόητο και αυτονόητο, ότι συνέβαλε στην αύξηση της φοροαποφυγής από συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών, καθώς εξέλιπε το κίνητρο για την παροχή απόδειξης. Για να φέρει αποτέλεσμα το εν λόγω μέτρο, ζητούμε η έκπτωση για το φορολογητέο εισόδημα του ασθενούς να αυξηθεί από το 10% στο 20%.

  ΣΤΟΧΟΣ 10:
  Η «Κάρτα Πολιτισμού» πρέπει να τεθεί σε εκτενή διαβούλευση, να επεκταθεί ως θεσμός και να μην αποκλείσει σιωπηρά ή de facto κανέναν καρδιοπαθή πολίτη.
  ΣΤΟΧΟΣ 11: Τις θέσεις που ήδη διατυπώσαμε και το αυτό σκεπτικό τις επεκτείνουμε στο 5. «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Πρόληψη στο σπίτι» θεωρώντας ότι π.χ. καρδιοπαθής με τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας ή ευρισκόμενος σε μεγάλη ηλικία, σαφώς εμπίπτει στην έννοια της ιδρυματοποίησης και της πρόληψης αυτής.
  ΣΤΟΧΟΣ 14: Αναγνωρίζουμε τα θετικά βήματα τα οποία έχουν γίνει στο συγκεκριμένο τομέα. Ζητούμε μετ’ επιτάσεως την προσθήκη στις ωφελούμενες επιχειρήσεις και των μη κερδοσκοπικών σωματείων, ομοσπονδιών κτλ. τα οποία βάσει του καταστατικού τους εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία – χρονίως πάσχοντες των κατηγοριών καθώς και κηδεμόνες αυτών.
  5. Συμπερίληψη με τρόπο ρητό και σαφή στην «κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα» καρδιοπαθών όλων των κατηγοριών με ποσοστό αναπηρίας κατ’ ελάχιστον 67% καθώς σε περίπτωση ανηλικότητας ενός εκ των κηδεμόνων/γονέων αυτών.
  6. Απαρέγκλιτη και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή του ν. 4440/16, προσαρμογή λειτουργίας αυτού επί τη βάσει των κριτηρίων του 2643/98, και άμεση προκήρυξη με διαδικασίες πλέον fast track του πολυθρύλητου 2643/98, χωρίς την προϋπόθεση της ύπαρξης κάρτας ανεργίας εν ισχύι.
  ΣΤΟΧΟΣ 15:
  2. Ζητούμε την ένταξη των πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% από την πρωτογενή πάθηση η οποία υφίσταται εκ γενετής ανεξάρτητα εάν εκδηλώνεται αμέσως μετά τη γέννηση ή κατά την ενήλικη ζωή, καθώς και από τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες και επιπλοκές αυτής και μόνο, στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 612/77, που αφορούν τη συνταξιοδότηση ειδικών κοινωνικών ομάδων και με το αυτό ακριβώς σκεπτικό που λαμβάνεται υπόψη νια αυτές.
  (Χαμηλό προσδόκιμο ζωής, αντικειμενικά δύσκολη και δαπανηρή διαβίωση).
  Το αίτημά μας είναι δίκαιο, ρεαλιστικό, δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία κοινωνική αντίδραση, το δημοσιονομικό κόστος είναι περιορισμένο και πρωτίστως αποκαθίσταται μία τεράστια, εξόφθαλμη και διαχρονική αδικία.

  ΣΤΟΧΟΣ 21: Η προσβασιμότητα στα ΜΜΜ δεν έχει μόνο εργομετρική διάσταση αλλά και καθαρά οικονομική. Με δεδομένη την ανυπαρξία προνοιακών μέτρων για τους καρδιοπαθείς (αδασμολόγητα αυτοκίνητα, επίδομα βενζίνης, διόδια, θέσεις στάθμευσης, επιχορήγηση μετακινήσεων για λόγους θεραπείας κτλ – ζητήματα στα οποία θα επανέλθουμε εμπεριστατωμένα εν ευθέτω χρόνω) πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ελάχιστο που δύναται να πράξει η Πολιτεία είναι η επέκταση της κάρτας απεριορίστων διαδρομών για εμάς με τα ισχύοντα κριτήρια πάντα στις σιδηροδρομικές, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες, καθώς και στα ΚΤΕΛ ή κατ’ ελάχιστον γενναίες εκπτώσεις άνω του 50% ΠΑΝΤΟΥ.
  Αγαπητέ Πρόεδρε
  Αγαπητοί συνάδελφοι όλων των κατηγοριών
  Φίλοι/ες στελέχη της ΕΣΑΜΕΑ
  Ο χώρος μας εκτιμά –όχι μόνον οι υπογράφοντες- ότι σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό και τους συνεργάτες του παρουσιάσατε ένα εξαιρετικά χρήσιμο και για εμάς εργαλείο – οδηγό, με πρωτεργάτη τον Πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ. Η προσπάθεια συνεχίζεται ώστε σε σύντομο και εύλογο χρονικό διάστημα οι θετικές προβλέψεις του σχεδίου να συμπληρωθούν και να τελεσφορήσουν. Υπάρχουν τομείς που δεν είναι δυνατόν να θιγούν σε ένα απλό υπόμνημα. Θα επανέλθουμε ωστόσο σύντομα και συντονισμένα.

  Με ειλικρινή εκτίμηση

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΩΝ. ΧΟΡΤΗΣ ΑΝΝΑ ΔΗΜΑΡΑ

 • Mε την παράκληση κάποιο ηρωικό στέλεχος να το διαβάσει ολόκληρο διότι στην πράξη αφορά την πολυπληθέστερη ομάδα χρονίως πασχόντων – αναπήρων της Ελλάδας.

  Αριθ. Πρωτ. 38/2020
  Ημερ.: 27/9/2020

  ΠΡΟΣ : ΕΣΑΜΕΑ
  ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες,
  Κατόπιν συνεννοήσεως ημών με όλους τους ενδιαφερόμενους προσωπικά αλλά και τους λοιπούς θεσμικούς φορείς του χώρου μας, καθώς και γραπτής ενημερώσεως αυτών, σας καταθέτουμε αναλυτικά από μέρους του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και μην επιζητούντες αποκλειστικότητες, δάφνες δόξας ή θέσφατα, τη διεκδικητική μας ατζέντα, ελπίζοντας στην υιοθέτηση και προώθησή της.
  ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΣΤΌΧΟΣ 4
  α. Με δεδομένο ότι οι συγγενείς καρδιοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες συνιστούν μία ευδιάκριτη και με αναμφίβολα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποομάδα στο σύνολο των καρδιοπαθειών, είναι απολύτως επιβεβλημένο όταν κρίνεται πάσχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, η περίπτωση να εξετάζεται από παιδοκαρδιολόγο ή από καρδιολόγο εξειδικευμένο στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Τούτο δεν συμβαίνει σήμερα, παρά τις οχλήσεις μας και κατά το παρελθόν, με αποτέλεσμα αλλοπρόσαλλες ερωτήσεις και κρίσεις οι οποίες απέχουν παρασάγγας της πραγματικότητας. Οι καρδιολόγοι με πεδίο ενασχόλησης τους ενήλικες πολύ απλά δεν γνωρίζουν τα σχετιζόμενα με τις συγγενείς καρδιοπάθειες.
  β. Ουσιαστική και όχι τυπική επιμόρφωση και πιστή τήρηση του ισχύοντος Κανονισμού, κυρίως όσον αφορά τις κρινόμενες επ’ αόριστον παθήσεις, όπου παρατηρείται από την πείρα μας σωρεία παρατυπιών.
  γ. Τα ονόματα όλων των μελών της Επιτροπής, οι ιδιότητες και οι υπογραφές τους πρέπει να συνοδεύουν την όποια απόφαση και να είναι γνωστά σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε αφορά πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια κρίση. Η γνωμάτευση σε όποιον βαθμό πρέπει να είανι λεπτομερώς και όχι αορίστως τεκμηριωμένη.
  δ. Σε περίπτωση επανειλημμένων παραπόνων ή καταγγελιών για απρεπή ή αγενή συμπεριφορά ιατρού, τούτος θα πρέπει άμεσα να αποκλείεται από τις επιτροπές αξιολόγησης.
  ε. Στρογγυλοποίηση του ποσοστού αναπηρίας στην ανώτερη δεκάδα π.χ. ένα ποσοστό 69% δεν σημαίνει απολύτως τίποτε.
  στ. Οριστική κατάργηση του αναχρονιστικού και μη ρεαλιστικού όρου «ανίκανος προς εργασία» ο οποίος χωρίς να αντανακλά την πραγματικότητα έχει σειρά αρνητικών και μονο συνεπειών για τους φέροντες αυτόν, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα απασχόλησής των, ενώ παραπέμπει σε εποχές σκοτεινές για το χώρο μας.
  ζ. Έχουμε κατ’ επανάληψη ζητήσει στο παρελθόν την κατάργηση της όποιας οικονομικής επιβάρυνσης συνεπάγεται η όλη διαδικασία, για οποιονδήποτε λόγο και εάν λαμβάνει χώρα, ακόμη και όταν πρόκειται για δευτεροβάθμια κρίση. Η πιστοποίηση της αναπηρίας αποτελεί σε όλες τις πολιτισμένες χώρες κοινωνικό δικαίωμα – αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Ήδη γνωρίζετε ότι η συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου, η οποία φυσικά συνοδεύεται από σειρά εξετάσεων, επιβαρύνει τον εξεταζόμενο. Η επιπλέον επιβάρυνση κρίνεται απαράδεκτη και ανήθικη, και μάλιστα εις διπλούν, σε περίπτωση ένστασης.
  η. Επιστημονικά, η διετής κρίση, η οποία αποτελεί και τον κανόνα όσον αφορά τις συγγενείς καρδιοπάθειες, είναι αντιπαραγωγική και σε μεγάλο βαθμό αβάσιμη. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τις συγγενείς καρδιοπάθειες γνωρίζουμε άριστα ότι η εξέλιξη αυτών κατά κανόνα πάντα είναι εξαιρετικά βραδεία κυρίως στους ενήλικες. Προφανώς η επανάληψη της όλης διαδικασίας ανά διετία συνεπάγεται άσκοπη και ψυχοφθόρα ταλαιπωρία και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για όλους μας. Ζητούμε στην περίπτωση που η κύρια πάθηση χαρακτηρίζεται ως «συγγενείς καρδιοπάθεια ή μυοκαρδιοπάθεια», ασχέτως της ηλικίας εκδήλωσής της (διότι συγκεκριμένες μορφές εκδηλώνονται με καθυστέρηση ετών ακόμη και μετά την ενηλικίωση), το κατώτατο όριο κρίσης να ορισθεί τουλάχιστον στην τριετία και όχι συντομότερα.
  ΣΤΟΧΟΣ 5: ΝΑΙ στην ηλεκτρονική κάρτα για όλους – καμία σύνδεση με τη λειτουργικότητα. Η αυτή προϋπόθεση ισχύει για την ένταξή μας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αναπηρίας.
  Αιτιολόγηση: Η όλη φιλοσοφία, ο ίδιος ο πυρήνας, η μονοδιάστατη σύνδεση της αναπηρίας κάποιου από μας με τη λεγόμενη λειτουργικότητα, αγνοώντας όλους μα όλους κυριολεκτικά τους λοιπούς παράγοντες και τις πραγματικές επιπτώσεις της χρόνιας και οξείας καρδιοπάθειας, τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις ακόμη και στο ψυχολογικό πεδίο και όχι απλά στο σωματικό και όλες οι λοιπές παράμετροι που τίθενται υπό των περισπούδαστων εμπνευστών αυτής, θα επιφέρει την εξαφάνιση από τον χάρτη της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης όσον αφορά κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά τους πάσης φύσεως καρδιοπαθείς. Επισημαίνουμε προς κάθε υπεύθυνο, πάνω από όλα όμως με ανακοινώσεις και δελτία τύπου στους χιλιάδες συμπάσχοντές μας, ότι η όποια αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτής του τρόπου πιστοποίησης της αναπηρίας θα μας στερήσει σε μεγάλο βαθμό και τα ελάχιστα, σχεδόν ανύπαρκτα ευεργετήματα της Πολιτείας προς εμάς, καθώς η «λειτουργικότητα» σημαίνει στην περίπτωσή μας και εξαφάνιση όλων ημών από τον χάρτη της πρόνοιας οριστικά και αμετάκλητα. Δεδομένων των προαναφερθέντων, καλούμε άπαντες τους κυβερνητικούς παράγοντες να ακούσουν τη φωνή μας, να μη συνδέσουν το όνομά τους με ένα μελλοντικό ανοσιούργημα το οποίο δεν είναι εφαρμόσιμο ούτως ή άλλως, και να μην πλήξουν ανθρώπους, όλων των ηλικιών, συχνά ακόμη και παιδιά, τα οποία αγωνίζονται για την ίδια τους τη ζωή, με καθαρά οικονομικίστικα και όχι ανθρωπιστικά ελατήρια. Δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας προς αυτή την κατεύθυνση, συντασσόμαστε απολύτως και ανεπιφύλακτα με τη γραμμή που ακολουθεί το πάλαι ποτέ η ΕΣΑμεΑ και ο εκπρόσωπός της στην εν λόγω επιτροπή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου.
  Στόχος 7: Συμπερίληψη πολύ συγκεκριμένων κατηγοριών όλων των ομάδων των συμπασχόντων μας στο θεσμό του προσωπικού βοηθού.
  Αιτιολογία: Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των καρδιοπαθών ο οποίος εμπίπτει στη φιλοσοφία και την πρακτική του προσωπικού βοηθού είναι σχετικά μικρός, είναι όμως υπαρκτός και θα ήταν τραγικό να αγνοηθεί. Δεν χρήζει τούτο εκτεταμένης αναλύσεως. Απερίφραστα δηλώνουμε ότι όλοι οι καρδιοπαθείς και οι πάσχοντες από μυοκαρδιοπάθειες, καθώς και όλοι οι ευρισκόμενοι σε προμεταμοσχευτικό στάδιο ή και πρώιμο ενίοτε μεταμοσχευτικό, με ή χωρίς μηχανική υποστήριξη, σε περίπτωση κατά την οποία όλες οι προαναφερόμενες ομάδες βρίσκονται τεκμηριωμένα με τρόπο αδιαμφισβήτητο, σε φάση καρδιακής ανεπάρκειας βαρέως ή τελικού σταδίου, με δεδομένο ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς βοήθεια λόγω της καταστάσεώς τους, με δεδομένο ότι η οικονομική στήριξη εκ μέρους της Πολιτείας είναι ασήμαντη και συνήθως ανύπαρκτη, θα πρέπει, κατόπιν γνωματεύσεως ad hoc επιτροπής, η οποία προτείνουμε να συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας ή σε όποια δομή κριθεί σκόπιμο, να θεωρούνται ως δικαιούχοι της συγκεκριμένης παροχής, όπως και ο οιοσδήποτε άλλος ανάπηρος/χρονίως πάσχων το έχει ανάγκη, με το αυτό ακριβώς σκεπτικό, χωρίς αποκλεισμούς, εκπτώσεις ή μικρόψυχους υπολογισμούς. Εν κατακλείδι : προσωπικός βοηθός για όλους όσοι αντικειμενικά τον χρειάζονται.
  ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ
  ΣΤΟΧΟΣ 8
  1. Πλήρης αποδέσμευση της προνοιακής πολιτικής από το εργασιακό στάτους του καρδιοπαθούς ή από την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι πρόωρες συντάξεις αναπηρίας για τους καρδιοπαθείς συνεπάγονται εξευτελιστικά ποσά των λίγων εκατοντάδων ευρώ. Το γλίσχρο επίδομα βαριάς αναπηρίας παραχωρείται για την αντιμετώπιση των οικιονομικοκοινωνικών συνεπειών της βαριάς αναπηρίας μας και ως εκ τούτου ζητάμε το αυτονόητο για άλλες κατηγορίες χρονίως πασχόντων – αναπήρων εδώ και δεκαετίες. Το αναπηρικό κίνημα της χώρας επιδιώκει ισότητα και δικαιοσύνη προς αυτό αλλά και ίση μεταχείριση εντός αυτού ασχέτως παθήσεως.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Σύμφωνα με τις αριθ. Γ3-Γ4γ/Φ.32/3722/1-10-1992, 4Πγ/Φ32/1201/1995/27-11-1996 και Π3α/Φ.32/3226/13-9-2001 εγκυκλίους του τότε Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δικαιούχοι του επιδόματος βαριάς αναπηρίας είναι όσοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι και δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό τους φορέα (σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας).
  Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται η έλλειψη αριθμού ενσήμων, χρόνων ασφάλισης, ορίου ηλικίας και όχι η έλλειψη των προϋποθέσεων αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας) όπως ορίζεται αυτό κάθε φορά από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

  Χρονίζον και πάγιο αίτημα του Συνδέσμου μας, ο οποίος εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα, συνιστά η πλήρης αποδέσμευση του καταβαλλομένου προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας από οποιοδήποτε μισθό ή σύνταξη (όχι άλλου είδους ενίσχυση ή βοήθημα προφανώς) που καταβάλλεται στους πάσχοντες.

  Το υπάρχον καθεστώς πρακτικά σημαίνει ότι ο άμεσα ασφαλισμένος – εργαζόμενος, διότι περί αυτού πρόκειται, παύει να λαμβάνει το γλίσχρο έστω βοήθημα των 313 ευρώ το μήνα, εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης, είτε τούτο αφορά σύνταξη γήρατος είτε αναπηρική. Δεν θα αναφερθούμε στο ότι ειδικά οι αναπηρικές συντάξεις, στις οποίες ουσιαστικά μας κατευθύνει η υφιστάμενη νομοθεσία, αγγίζουν για μας τα όρια της γελοιότητας ή μάλλον τις αθλιότητας (maximum 500 – 600 ευρώ και εάν πρόκειται για αναπηρικές με βάση τα 1.500 ημερομίσθια το ποσό δεν ξεπερνά τα 350 ευρώ).

  Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί από την Πολιτεία υπόψη, ότι παρά την προστασία μας από το Σύνταγμα της Ελλάδας, από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες οι οποίες έχουν υπερψηφισθεί και από το ελληνικό Κοινοβούλιο κλπ., ως ατόμων με αναπηρία και μάλιστα βαριάς μορφής (τούτο διασφαλίζεται πρακτικά από το όριο του 67% που τίθεται ως ελάχιστη προϋπόθεση) ο συγκεκριμένος χώρος δεν τυγχάνει απολύτως καμίας προστασίας ή στήριξης από την Πολιτεία, ενώ όσο και εάν ερευνήσετε δεν θα βρείτε ούτε μία διάταξη οπουδήποτε η οποία να μας περιλαμβάνει. Το λεγόμενο «κοινωνικό κράτος» μέχρι σήμερα μας θεωρεί προφανώς ανύπαρκτους και αυτή η κατακριτέα νοοτροπία επεκτείνεται στο σύνολο των καρδιοπαθών.

  2. Οι προτάσεις μας επί της φορολογικής πολιτικής της αφορώσας στους καρδιοπαθείς όλων των κατηγοριών.
  α. Αύξηση του εκπίπτοντος ποσού επί του υπολογιζόμενου φόρου από 200 ευρώ το οποίο είναι σήμερα σε 400 ευρώ. Είναι προφανές, ότι με βάση τις σημερινές δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι εξαιρετικά αυξημένες, συνυπολογίζοντας προδήλως και το δυσβάστακτο κόστος που συνεπάγεται η χρόνια πάθηση και μάλιστα βαριάς μορφής με δεδομένο ότι το κριτήριο χορήγησης της έκπτωσης είναι η πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας τουλάχιστον 67%, το προαναφερθέν ποσό δεν αποτελεί ουσιαστική αλλά μάλλον συμβολική ενίσχυση για τους καρδιοπαθείς.
  β. Ζητούμε την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία του πάσχοντος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% καθώς και στην περίπτωση προσώπου το οποίο τον επιβαρύνει φορολογικά με το αυτό ακριβώς ποσοστό και μάλιστα άνευ εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων, τα οποία, στην Ελλάδα, πολύ συχνά όπως γνωρίζετε, υποκρύπτουν απίστευτες στρεβλώσεις και προκαλούν κατάφωρες αδικίες. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό από την κύρια –καρδιολογική- πάθηση φθάνει το 80%, πλήρη απαλλαγή για την α’ κατοικία και έκπτωση 50% για τα λοιπά –αν υφίστανται- ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, επίσης άνευ εισοδηματικών ή περιουσιακών στοιχείων.
  γ. Επέκταση της ισχύουσας σήμερα απαλλαγής από τη φοροδοτική υποχρέωση ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, όχι μόνο για τα έσοδα από μισθούς, συντάξεις και πάγεις αντιμισθίες αλλά από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. ενοίκια). Το ποσοστό αυτό στην περίπτωσή μας συνεπάγεται, όπως άπαντες γνωρίζουν, όταν η κύρια πάθηση και οι επιπλοκές αυτής είναι καρδιολογικής φύσεως, οξύτατα προβλήματα και πολύ μεγάλο βαθμό πραγματικής αναπηρίας, καθώς και ακραία χαμηλό προσδόκιμο ζωής.
  δ. Απαλλαγή από το άδικο, επαχθές και αντιπαραγωγικό τέλος επιτηδεύματος για τους καρδιοπαθείς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πάντοτε από την κύρια νόσο και τις επιπλοκές αυτής.
  ε. Μείωση φόρου από ιατρικοφαρμακευτικές δαπάνες. Επαναφορά του άρθρου 18 του ν. 4172/2013 που προέβλεπε μείωση φόρου από ιατροφαρμακευτικές δαπάνες για τους συμπάσχοντες και τα μέλη των οικογενειών τους με ποσοστό αναπηρίας 67%. Η κατάργησή του δεν αποτέλεσε απλώς μία σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για εμάς και τις οικογένειές μας, καθώς οι αντίστοιχες δαπάνες, για λόγους προφανείς και μη χρήζοντες περαιτέρω ανάλυσης, είναι εξαιρετικά υψηλές, αλλά κατ’ ουσίαν μείωσε σημαντικά τα κρατικά έξοδα, από τη στιγμή, που είναι ευνόητο και αυτονόητο, ότι συνέβαλε στην αύξηση της φοροαποφυγής από συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών, καθώς εξέλιπε το κίνητρο για την παροχή απόδειξης. Για να φέρει αποτέλεσμα το εν λόγω μέτρο, ζητούμε η έκπτωση για το φορολογητέο εισόδημα του ασθενούς να αυξηθεί από το 10% στο 20%.

  ΣΤΟΧΟΣ 10:
  Η «Κάρτα Πολιτισμού» πρέπει να τεθεί σε εκτενή διαβούλευση, να επεκταθεί ως θεσμός και να μην αποκλείσει σιωπηρά ή de facto κανέναν καρδιοπαθή πολίτη.
  ΣΤΟΧΟΣ 11: Τις θέσεις που ήδη διατυπώσαμε και το αυτό σκεπτικό τις επεκτείνουμε στο 5. «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Πρόληψη στο σπίτι» θεωρώντας ότι π.χ. καρδιοπαθής με τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας ή ευρισκόμενος σε μεγάλη ηλικία, σαφώς εμπίπτει στην έννοια της ιδρυματοποίησης και της πρόληψης αυτής.
  ΣΤΟΧΟΣ 14: Αναγνωρίζουμε τα θετικά βήματα τα οποία έχουν γίνει στο συγκεκριμένο τομέα. Ζητούμε μετ’ επιτάσεως την προσθήκη στις ωφελούμενες επιχειρήσεις και των μη κερδοσκοπικών σωματείων, ομοσπονδιών κτλ. τα οποία βάσει του καταστατικού τους εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία – χρονίως πάσχοντες των κατηγοριών καθώς και κηδεμόνες αυτών.
  5. Συμπερίληψη με τρόπο ρητό και σαφή στην «κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα» καρδιοπαθών όλων των κατηγοριών με ποσοστό αναπηρίας κατ’ ελάχιστον 67% καθώς σε περίπτωση ανηλικότητας ενός εκ των κηδεμόνων/γονέων αυτών.
  6. Απαρέγκλιτη και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή του ν. 4440/16, προσαρμογή λειτουργίας αυτού επί τη βάσει των κριτηρίων του 2643/98, και άμεση προκήρυξη με διαδικασίες πλέον fast track του πολυθρύλητου 2643/98, χωρίς την προϋπόθεση της ύπαρξης κάρτας ανεργίας εν ισχύι.
  ΣΤΟΧΟΣ 15:
  2. Ζητούμε την ένταξη των πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% από την πρωτογενή πάθηση η οποία υφίσταται εκ γενετής ανεξάρτητα εάν εκδηλώνεται αμέσως μετά τη γέννηση ή κατά την ενήλικη ζωή, καθώς και από τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες και επιπλοκές αυτής και μόνο, στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 612/77, που αφορούν τη συνταξιοδότηση ειδικών κοινωνικών ομάδων και με το αυτό ακριβώς σκεπτικό που λαμβάνεται υπόψη νια αυτές.
  (Χαμηλό προσδόκιμο ζωής, αντικειμενικά δύσκολη και δαπανηρή διαβίωση).
  Το αίτημά μας είναι δίκαιο, ρεαλιστικό, δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία κοινωνική αντίδραση, το δημοσιονομικό κόστος είναι περιορισμένο και πρωτίστως αποκαθίσταται μία τεράστια, εξόφθαλμη και διαχρονική αδικία.

  ΣΤΟΧΟΣ 21: Η προσβασιμότητα στα ΜΜΜ δεν έχει μόνο εργομετρική διάσταση αλλά και καθαρά οικονομική. Με δεδομένη την ανυπαρξία προνοιακών μέτρων για τους καρδιοπαθείς (αδασμολόγητα αυτοκίνητα, επίδομα βενζίνης, διόδια, θέσεις στάθμευσης, επιχορήγηση μετακινήσεων για λόγους θεραπείας κτλ – ζητήματα στα οποία θα επανέλθουμε εμπεριστατωμένα εν ευθέτω χρόνω) πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ελάχιστο που δύναται να πράξει η Πολιτεία είναι η επέκταση της κάρτας απεριορίστων διαδρομών για εμάς με τα ισχύοντα κριτήρια πάντα στις σιδηροδρομικές, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες, καθώς και στα ΚΤΕΛ ή κατ’ ελάχιστον γενναίες εκπτώσεις άνω του 50% ΠΑΝΤΟΥ.
  Αγαπητέ Πρόεδρε
  Αγαπητοί συνάδελφοι όλων των κατηγοριών
  Φίλοι/ες στελέχη της ΕΣΑΜΕΑ
  Ο χώρος μας εκτιμά –όχι μόνον οι υπογράφοντες- ότι σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό και τους συνεργάτες του παρουσιάσατε ένα εξαιρετικά χρήσιμο και για εμάς εργαλείο – οδηγό, με πρωτεργάτη τον Πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ. Η προσπάθεια συνεχίζεται ώστε σε σύντομο και εύλογο χρονικό διάστημα οι θετικές προβλέψεις του σχεδίου να συμπληρωθούν και να τελεσφορήσουν. Υπάρχουν τομείς που δεν είναι δυνατόν να θιγούν σε ένα απλό υπόμνημα. Θα επανέλθουμε ωστόσο σύντομα και συντονισμένα.

  Με ειλικρινή εκτίμηση

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΩΝ. ΧΟΡΤΗΣ ΑΝΝΑ ΔΗΜΑΡΑ

 • 27 Σεπτεμβρίου 2020, 15:38 | Δήμητρα Κ.

  Καλά είναι τα επιδόματα και οι όποιες παροχές μπορεί να δώσει το κράτος αλλα είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Ιδιαίτερα στην τεχνική εκπαίδευση. Να μάθουν μια τέχνη, να δίνονται κινητρα στις επιχειρήσεις για να τους προσλάβουν. Τα ΕΕΕΕΚ συμβάλλουν σε αυτό αλλά πρέπει να προστεθούν πιο πρακτικές τεχνικές ειδικότητες. Θέλουμε τα άτομα με αναπηρία αυτόνομα όσο το επιτρέπει κάθε πάθηση φυσικα.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2020, 09:56 | ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Για την συνταξιοδότηση συγγενών αναπήρων που χρηζουν βοήθεια εταίρου προσώπου με 25ετια χωρίς ηλικιακά όρια οπως προέβλεπε ο νόμος πριν.
  Ανάπηρη σύζηγος 100% και με ανήλικο τέκνο 5 ετών, χρειάζεται εναν άνθρωπο δίπλα της 24 ώρες το 24ωρο, και εναν δέυτερο για μερίκες ώρες την ημέρα.
  Επαναφορά των επιδομάτων (απολύτου αναπηριας, βοήθεια εταίρου προσώπου κλπ) απο τον ΕΦΚΑ
  Ο σύζηγος, νοσοκόμος, πατέρας, εργαζόμενος..
  Σε μια χώρα που δεν σέβεται τους ανάπηρους

 • 27 Σεπτεμβρίου 2020, 00:59 | Ε.Σ.

  Συγχαρητήρια. Πολλά υποσχόμενο Σχέδιο Δράσης με σαφώς προσδιορισμένους στόχους. Σπουδαία τα σχέδια που αφορούν στην προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης καθως και στην υλοποίηση της πρόωρης εκπαιδευτικής παρέμβασης. Ως εκπαιδευτικός προτείνω να συμπεριληφθεί στο σχέδιο και η αναπτυξη προγραμμάτων Συμβουλευτικής Γονέων παιδιών με αναπηρια στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και ψυχολογικής τους στήριξης.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2020, 14:43 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

  Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε) εκπροσωπεί τα άτομα που πάσχουν από κώφωση και υψηλού βαθμού βαρηκοΐα. ΟΜ.Κ.Ε ιδρύθηκε το 1978, ένα χρόνο μετά την παροχή προνομίων στην ΑΣΕμεΑ, από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνει στον ίδιο βαθμό τα ευεργετήματα που κατά καιρούς δίνει το κράτος στα ΑΜΕΑ. Ένα απλό παράδειγμα είναι το συνταξιοδοτικό, όπου οι κωφοί και βαρήκοοι εξισώνονται με τους ακούοντες, όσον αφορά τα χρόνια προϋπηρεσίας και τις ηλικίες, πράγμα που δεν συμβαίνει με τις άλλες κατηγορίες αναπήρων. Υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα όπου βλέπουμε την άνιση μεταχείριση των κωφών και βαρήκοων, από την πλευρά του κράτους, σε σχέση με τα άλλα ΑΜΕΑ.
  Ευελπιστώ ότι με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες και τα προβλήματα των κωφών και βαρηκόων.
  Σας ευχαριστώ που με διαβάσατε.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2020, 12:45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΛΛΙΑΣ

  ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗ ΜΑΣ!!! ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙ-ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ TAΞΙ BEAT,ΤΑΧΙΠΛΟΝ,ΑΣΤΕΡΑΣ,UBER ΚΛΠ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Κ ΝΟΜΙΜΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ!!!ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ!!! ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑ ΤΑΞΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΡΑΜΠΑ!!!AYTH THN ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΝΑΙ 4 ΠΟΥ6 ΕΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΤΑΞΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ!!!ΜΑΣ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ!!!ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΠΑΝΕ Η ΤΙΜΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΥΡΩ1!!!ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΚΟΣΤΙΖΕ ΣΕ ΤΑΞΙ 22 ΕΥΡΩ ΝΑ ΠΑΩ Κ ΝΑ ΕΡΘΩ,ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΖΗΤΟΥΣΑΝ 50 ΕΥΡΩ !!!!ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΘΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ <ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ Κ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!!!ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΛΙΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ !!!ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ 2020 Κ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΗΓΑΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ!!! ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ!!!! ΕΠΙΣΗΣ Η ΤΡΟΧΑΙΑ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΚΑΡΕΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑμεΑ Η ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΡΑΜΠΑ!!!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΟΙ΄1!!!!ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΟΜΟΡΦΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ!!!!!

 • 25 Σεπτεμβρίου 2020, 13:20 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

  Ακολουθούν οι παρατηρήσεις/προτάσεις του Σωματείου της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας [ΕΕΑΣΚΠ] για το νέο εθνικό σχέδιο δράσης 2020 αναφορικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

  Η ποιότητα και ο πολιτισμός ενός κράτους αποτυπώνεται σαφώς στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Αν ξεκινήσει κανείς με τη λέξη ΠΡΟΣΒΑΣΗ τότε θα αναγνωρίσει ότι απέχουμε κατά πολύ από τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Καταρχήν πρόσβαση: σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, θάλασσα, ΜΜΜ, κ.λπ.), στα κτίρια (εμπορικά κατα­στη­ματα, χώροι αναψυχής-εστίασης-διασκέδασης, τράπεζες, κ.λπ.) και δη στα Δημόσια κτίρια (Περιφέρειες, Δήμοι, Εφορίες, Σχολεία, Πανεπιστήμια κ.λπ.), δεν υπάρχει και σχεδόν κανείς και τίποτα δεν έχει διορθωθεί μέχρι σήμερα. Αν εξελίξουμε τη λέξη, όπως πρόσβαση στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, στη μάθηση, στην παιδεία, στη γνώση, στην εργασία, στην απασχόληση, στην υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στις θέσεις λήψης αποφάσεων κ.λπ. και γενικότερα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΖΩΗΣ, δυστυχώς δεν υπάρχει. Εκτός της καλής πρόθεσης των ιθυνόντων θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης και πράξης, να μη σταματά κανείς όταν συγκρούονται διάφορα συμφέροντα και να παρθούν οριστικές αποφάσεις ανεξαρτήτου κόστους υλικού και κυρίως πολιτικού.
  Αναβάθμιση των υποδομών στα Σωφρονιστικά καταστήματα για ΑμεΑ, διότι παρατηρούνται πολλές ελλείψεις σε απαραίτητο εξοπλισμό, σε προσωπικό που να φροντίζουν τα ΑμεΑ καθώς και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των εγκλείστων. Προτείνεται άμεσα βελτίωση των συνθηκών και πιστή εφαρμογή του Νόμου 4322/2015, που προβλέπει την αποφυλάκιση των ατόμων που πάσχουν από βαριές ασθένειες και αναπηρίες. Άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυ­πηρετηθούν είναι αδιανόητο να βρίσκονται εκεί χωρίς την απαραίτητη προστασία και φροντίδα, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.
  Επικαιροποίηση του Ενιαίου Πίνακα Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΑ) βάσει νέων επιστημονικών δεδομένων. Έχει αποδειχθεί ότι είναι άκαιρος και ετεροχρονισμένος και αυτό διαφαίνεται από τα ποσοστά που επιδίδονται σε παθήσεις των εξεταζόμενων ασθενών, π.χ. στη ΣΚΠ ξεκινά από 35% οπότε στερεί και το δικαίωμα της ένταξης στον ν. 2643/98 για εργασία στους πάσχοντες που είναι ικανοί για εργασία.
  Εργασία μέσω του νόμου 2643/98 και του 4611/2019 άρθρο 74 που αφορά την πρόσληψη ΑμεΑ και έμμεσα ΑμεΑ. Όλες οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ να εντάσσουν τα ΑμεΑ και να αυξηθεί το ποσοστό θέσεων στο Δημόσιο Τομέα.
  Οι ΑμεΑ που είναι φιλοξενούμενοι να μπορούν να δικαιούνται το ΚΕΑ και τα 35 μόρια στην Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ.
  Ενιαία κάρτα ΑμεΑ για όλα τα διόδια της χώρας με τον ΑμεΑ μέσα σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
  Άμεση αύξηση 20-30% των προνοιακών – εξωιδρυματικών επιδομάτων σε όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ και να μην καθυστερούν τα Ταμεία-ΕΦΚΑ να δίνουν τις συντάξεις, τα εφάπαξ και τα επιδόματα των ΑμεΑ, όπως έχει παρατηρηθεί έντονα τελευταία.
  Επέκταση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων με αόριστη ισχύ αναπηρίας. (ανίατες μη-αναστρέψιμες παθήσεις).
  Να δημιουργηθεί Μητρώο Ασθενών για όλες τις χρόνιες-ανίατες νόσους.
  Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα και θα ήταν ευχής έργο στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε η ανάπτυξη των δημόσιων κοινωνικών δομών αποκατάστασης όπως κέντρα ψυχικής, φυσιοθεραπευτικής και κοινωνικής στήριξης των ΑμεΑ και των χρονίων πασχόντων .
  Επέκταση της διάταξης της εγκύκλιου με Α.Π.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005 /18.2.2016 της Γεν. Δν/σης Πρόνοιας σε όλες τις ομάδες συνταξιούχων του Δημοσίου διότι είναι εμφανής διάκριση σε βάρος των υπολοίπων κατηγοριών ΑμεΑ στην εγκύκλιο. (Σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π..:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005 /18.2.2016 της Γεν. Δν/σης Πρόνοιας το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αποτελεί κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «παρακολούθημα» της σύνταξης και ουδέποτε του προσδόθηκε ο ρόλος της «οικονομικής ενίσχυσης». Οι πρώην υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, νυν ΟΠΕΚΑ, χορηγούν το 1/2 του εξωιδρυματικού επιδόματος ενώ δικαιούνται εξ’ ολοκλήρου και το προνοιακό-εξωιδρυματικό επίδομα.
  Ενημέρωση των αριθμητικών ποσοστών Αναπηρίας σε υπηρεσίες για παροχές των ΑμεΑ, διότι έχει παρατηρηθεί ότι οι πιστοποιημένοι με Αναπηρία ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες για να τυγχάνουν φορολογικών απαλλαγών κυρίως: (α) 67% , (β) 67% και άνω, (γ) άνω του 67%, (δ) 80% ,(ε) 80% και άνω, (στ) άνω του 80%, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι που είναι στις κατηγορίες (γ) και (στ) να χάνουν τις φοροαπαλλαγές τους. Προτείνεται να ομαδοποιηθούν οι κατηγορίες (α), (β) και (γ) σε μία κατηγορία και αντίστοιχα οι κατηγορίες (δ), (ε) και (στ) έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και ανισονομία στις φοροαπαλλαγές ή άλλες παροχές. (πχ. 80% και άνω ή άνω του 80%, εννοείται ότι εμπεριέχει και σκέτο το 80%, ειδάλλως θα έγραφε 79,9%.) και θα ανήκε σε άλλη κατηγορία.
  Παρατηρείται από μερικές υπηρεσίες (εφορίες, ΟΠΕΚΑ, κ.λπ.) ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι εφ’ όρου ζωής γνωματεύσεις από Α΄/βάθμιες υγειονομικές επιτροπές ούτε από ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ. και ζητείται από τον φορολογούμενο (για φοροαπαλλαγή εισοδήματος, για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας, κ.λπ.) υποχρεωτικά Νέα Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πάσχοντες με τον επιπλέον κίνδυνο να μειωθεί το ποσοστό αναπηρίας όπως συνήθως συμβαίνει στα ΚΕΠΑ του οποίου έχει προσδοθεί ο τίτλος «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΕΠΑ» λόγω θαυμάτων ίασης των νοσούντων και μάλιστα από ανώνυμους ιατρούς που αρκετοί δε σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας με ότι αυτό συνεπάγεται. Κατόπιν κάποιοι ασφαλιστικοί φορείς όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ., ζητούν και έγκριση από τον Διοικητικό Διευθυντή για την απόφαση σύνταξης και επιδομάτων. Δηλαδή η ίδια η πολιτεία αμφισβητεί την εγκυρότητα των αξιολογητών ιατρών ΚΕΠΑ, των οποίων οι αποφάσεις κρίνονται από μη ειδικούς, αλλά που και αυτοί οι ιατροί των ΚΕΠΑ αμφισβητούν τις γνωματεύσεις συναδέλφων τους που ανήκουν στην έγκριτη Ιατρική Κοινότητα και η ιστορία αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο θλιβερό φαινόμενο που δε συνάδει με ενέργειες λογικής, διαφάνειας και συνέπειας.
  Παρατηρείται ότι λαμβάνονται ως φορολογητέο εισόδημα τα κάθε είδους επιδόματα που λαμβάνουν τα ΑμΕΑ με αποτέλεσμα να δηλώνονται τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων σε συγκεκριμένους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης και να φορολογούνται και τα συγκεκριμένα κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται σε ΑμεΑ δηλαδή να εισοδηματικοποιούνται και έτσι έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι χάνουν τις όποιες φοροαπαλλαγές, απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ, να επιβαρύνονται με την Εισφορά Αλληλεγγύης και να χάνουν άλλες κοινωνικές παροχές επειδή το εισόδημά τους υπερβαίνει τα απαιτούμενα εισοδηματικά κριτήρια. Προτείνεται να δοθούν σαφείς οδηγίες προς τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους φορείς για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, διότι τα επιδόματα ανέκαθεν δεν αποτελούσαν φορολογητέο εισόδημα και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό από όλους και κυρίως από ένα κράτος πρόνοιας.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2020, 08:43 | Κλωνάρης Γρηγόριος

  Να ιδρυθούν σε κάθε μεγάλο Δήμο αξιοπρεπή κέντρα φιλοξενίας (ιδρύματα) με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αξιοπρεπή λέμε, όχι όπως κάποια που βλέπουμε κατά καιρούς. Γιατί πολύ απλά οι γονείς με ανάπηρα τέκνα δεν θα ζήσουν και 1000 χρόνια. Θα πρέπει η πολιτεία να τα αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτός είναι και ο μεγάλος εφιάλτης των γονέων, τι θα γίνει με τα παιδιά όταν παιθανουν αυτοί.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2020, 15:15 | ΑΝΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

  Αύξηση των δομών (πρώιμη παρέμβαση, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ειδικά σχολεία, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΚΔΗΦ) που υποστηρίζουν ΑΜΕΑ με νοητική στέρηση και αυτισμό. Δέσμευση και συγκεκριμένο πλάνο δρασης των ΟΤΑ για τοπικές δομές και προγράμματα υποστήριξης των ΑΜΕΑ. Στήριξη των οικογενειών με τον Προσωπικό Βοηθό για τα άτομα με αόρατες αναπηρίες.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2020, 09:18 | Κλωνάρης Γρηγόριος

  Για την συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων, με τον νόμο 4336/2015 καταργείται και ακυρώνεται το νόημα και η ουσία του ίδιου του νόμου.
  Η επαναφορά του νόμου 3996/2011 άρθρ. 37 είναι το λιγότερο που μπορούμε να ζητήσουμε. Ακόμα και σε αυτόν απαιτούνται βελτιώσεις, φανταστείτε πόσο αναγκαία είναι λοιπόν η κατάργηση του σημερινού 4336/2015.
  Ευχαριστώ πολύ Κλωνάρης Γρηγόριος

 • 23 Σεπτεμβρίου 2020, 20:12 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

  Παρακαλώ όπως δοθεί περισσότερη στήριξη σε όλα τα επίπεδα η κατηγορία των ΑμεΑ με νοητική Υστέρηση για τον ευνόητο λόγο ότι δεν έχουν φωνή παρά μόνον αναμένουν από εμάς τους γονείς έως να κλείσουμε τα μάτια και τα αδέρφια αν οι συνθήκες το ευνοήσουν.
  Ευχαριστώ που ακούσατε τον πόνο μου.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2020, 10:20 | ΑΜΕΑ

  Να προστεθούν επιπλεόν παθήσεις στις μη αναστρέψιμες για τις οποίες δίνεται ποσοστό αναπηρίας εφόρου ζωής από τα ΚΕΠΑ ! Δεν έχει νόημα κάποιος ακρωτηριασμένος , με επίκτητη ανοσοανεπάρκεια κλπ να περνά επιτροπή ανά 1-2 χρόνια λες και έχει αλλάξει κάτι ! Είναι ζήτημα κοινής λογικής !

 • 22 Σεπτεμβρίου 2020, 22:28 | ΜΑΡΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΩ 3 ΠΡΑΓΜΑΤΑ
  1)Ο 2190/1994 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 4674/2020 ΑΡΘΡΟ 61 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΟΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ.
  2)ΜΕΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 2643/1998 ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 7
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΜΕΑ ΜΕ 80% ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΤΟ 50%
  3) ΥΣΤΕΡΑ Ο 2643/1998 ΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΜΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ Ο ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΣΕΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 2643/1998

 • 22 Σεπτεμβρίου 2020, 18:55 | Nikos papageorgiou

  Ενιαία κάρτα ΑΜΕΑ για διόδια με τον ΑΜΕΑ μέσα με οποιονδήποτε αυτοκινητο. Επιδόματα αυξηση20%.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2020, 16:02 | ΓΕΝΙΑΣ

  1.Για τα ΑΜΕΑ να είναι ανοιχτή η ρύθμιση των 120 δόσεων για την εξαγορά ενσήμων ωστε να μπορέσουν να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. 2.Αποστολη φαρμάκων υψηλού κόστους για όλα τα ΑΜΕΑ στο σπίτι τους. 3.Τα ΑΜΕΑ να προηγούνται σε ραντεβού στα ΠΕΔΥ/ΤΟΜΥ.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2020, 16:39 | ΓΕΝΙΑΣ

  1.Οι ΑΜΕΑ που είναι φιλοξενούμενοι να μπορούν να πάρουν το ΚΕΑ και τα 35 μόρια στην Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ. Είναι αδικία οι ΑΜΕΑ που είναι φιλοξενούμενοι να χάνουν τα 35 μόρια και να μην μπορούν να βρουν μια εργασία.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2020, 23:27 | Μαρίνα Συμινή, Δικηγόρος Ηρακλείου

  Θα ήθελα να επισημάνω μια από τις σημαντικές αντινομίες του υφιστάμενου συστήματος. Αφορά συγκεκριμένα την ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση.
  Τα παιδιά αυτά, κατά κανόνα πλήρως εξαρτώμενα σε όλη τους την ζωή από τους γονείς τους, βρίσκονται, κάποια στιγμή, αναπόφευκτα, αντιμέτωπα με την απώλεια του ενός ή και των δύο γονέων τους. Θα περίμενε κανείς ότι σε αυτή, ειδικά, την περίπτωση, η προστασία της Πολιτείας θα ήταν ακόμα πιο ισχυρή. Και όμως.
  Ενώ τα παιδιά αυτά κατ’ αρχήν δικαιούνται, με βάση το άρθρο 34 του Ν. 4378/2016, ποσοστό επί της σύνταξης του θανόντος γονέα τους, επί της ουσίας, από νομοτεχνική αβλεψία (;), καταλήγει το δικαίωμα αυτό να μένει γράμμα κενό, στην περίπτωση που τα παιδιά αυτά τυγχάνουν να είναι, ταυτόχρονα, δικαιούχοι προνοιακού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ.
  Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΕΚΑ θέτει ως προϋπόθεση για την χορήγηση προνοιακού επιδόματος για βαριά νοητική υστέρηση ‘να μην λαμβάνει ο δικαιούχος, από την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, άλλη παροχή μεγαλύτερη από το ποσό των 360 ευρώ’.
  Κατ’ αρχήν, κατά πάγια ερμηνεία της διάταξης από τα όργανα του ΟΠΕΚΑ, η σύνταξη που τα παιδιά αυτά δικαιούνται λόγω θανάτου του γονέα τους, λογίζεται ως παροχή ‘από την ίδια αιτία’. Άρα, αν η παροχή αυτή υπερβαίνει το ποσό των 360€, το προνοιακό επίδομα οδηγείται άνευ άλλου τινός σε αυτόματη διακοπή. Όμως, όπως θα καταδειχθεί, το σύστημα των διατάξεων, κατά στρεβλό τρόπο, λόγω νομοτεχνικής αβλεψίας (;) αποκλείει σε κάθε περίπτωση την σωρευτική απόληψη της σύνταξης λόγω θανάτου και της προνοιακής παροχής.
  Το εύλογο, κατ’ αρχήν, θα ήταν να επιτρέπεται, σε αυτήν την τόσο ευάλωτη ομάδα παιδιών, να συμπληρώσουν το εισόδημα τους από το προνοιακό εισόδημα με το (μικρό, μάλιστα) ποσό της σύνταξης που δικαιούνται να λάβουν, σε περίπτωση θανάτου του ενός τους γονέα, πράγμα απόλυτα λογικό και επιδοκιμαστέο, με δεδομένο ότι πλέον, στερούνται έναν από τους συμπαραστάτες τους στην ζωή.
  Έρχεται όμως ο νομοθέτης και με το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016, καταλήγει να αποκλείει, για την κατηγορία των παιδιών αυτών, άνευ ετέρου κάθε δυνατότητα να λάβουν, έστω, το ως άνω ποσοστό του 25% από την σύνταξη του θανόντος γονέα τους.
  Και τούτο διότι ο νομοθέτης δεν ενδιαφέρθηκε, καν, να εναρμονίσει τα όρια που προβλέπονται στην κοινωνικοασφαλιστική, αφενός, νομοθεσία και στην προνοιακή νομοθεσία, αφετέρου.
  Συγκεκριμένα, ο νομοθέτης, στο άρθρο 34 Ν. 4387/2016, με το επιχείρημα της κοινωνικης ευαισθησιας, ς κατώτατο όριο του ποσοστού τους στην σύνταξη λόγω θανάτου, το ποσό της εθνικής σύνταξης, εν προκειμένω, το ποσό των 384 ευρώ. Τούτο σημαίνει ότι εάν το άτομο με νοητική υστέρηση επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα του στην σύνταξη του γονέα του, θα στερηθεί αναγκαστικά και αναπόφευκτα το – υψηλότερο εκ του νόμου – προνοιακό του επίδομα, διότι το ποσό της σύνταξης του θα υπερβαίνει, πάντα και σε κάθε περίπτωση, το όριο των 360 ευρώ. Έτσι, επειδή το ποσό της σύνταξης τίθεται αυτόματα στο ποσό των 384 €, τα παιδιά αυτά βρίσκονται μπροστά στο ανάλγητο δίλημμα να διαλέξουν ανάμεσα στα δύο δικαιώματα τους – δηλαδή ανάμεσα στο προνοιακό τους επίδομα και στο δικαίωμα απονομής σύνταξης λόγω θανάτου.
  Εσκεμμένα ή μη, η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων καταλήγει να αποκλείει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα παιδιών, απόλυτα εξαρτώμενων από τρίτους, από το έστω μικρό μερίδιο τους στην σύνταξη του θανόντα γονέα τους.
  Για την προστασία των παιδιών αυτών, θα ήταν σκόπιμο να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία των προνοιακών επιδομάτων, ώστε να ληφθεί υπόψη το νέο όριο κατώτατης σύνταξης που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016 και να τεθεί, πλέον, ως όριο για την σωρευτική απόληψη των δύο παροχών το ποσό της εθνικής σύνταξης που δικαιούται, εν πάση περιπτώσει, να λαμβάνει το ανάπηρο τέκνο, δηλαδή το ποσό των 384 ευρώ και όχι το ποσό των 360 ευρώ – το οποίο μάλιστα αφορά μια άσχετη προς την περίπτωση τους παροχή, αυτή των ανασφάλιστων υπερηλίκων -.
  Μάλιστα, η μικρή διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσά καταδεικνύει ακριβώς το παράλογο αποτέλεσμα στο οποίο οδηγεί ο νόμος, όπως αυτός, σε παρόντα χρόνο, ισχύει. Δεν είναι δυνατόν να επέρχεται εξ ολοκλήρου απώλεια ενός δικαιώματος, για μια διαφορά ποσών της τάξης των 24 ευρώ !
  Εξίσου θα ήθελα να επισημάνω την πλήρη απουσία εναρμόνισης ανάμεσα στην νομοθεσία των συντάξεων των πολιτικών υπάλληλων και στρατιωτικών και στην νομοθεσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς το επίδομα απόλυτης αναπηρίας. Εάν το παιδί με νοητική υστέρηση ήταν τυχερό, μέσα στην ατυχία του, να έχει γονέα ασφαλισμένο σε Φ.Κ.Α. και όχι στο Δημόσιο, θα λάβει επίδομα απόλυτης αναπηρίας επί της σύνταξης του λόγω θανάτου. Εάν, όμως, ο θανών γονέας του ήταν εν ενεργεία πολιτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος του Δημοσίου, τότε η απόλυτη αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης του είναι επί της ουσίας αόρατη προς το Κράτος.
  Τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές είναι τα αόρατα παιδιά αυτής της χώρας, τα οποία μεγαλώνουν για πάντα κάτω από τις φτερούγες των γονιών τους, και θα πρέπει, επιτέλους, να υπάρξει η αμέριστη προσοχή – και στήριξη – του Κράτους προς τις ανάγκες αυτών και των γονιών τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή

 • 21 Σεπτεμβρίου 2020, 18:16 | ΓΕΝΙΑΣ

  1.Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες διαθέτει 1.200 θέσεις σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις,καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών,διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επι πλέον 12 μήνες.Αυξάνεται η επιδότηση από το 70% στο 90% του μηνιαίου μισθολο γικού και μη μισθολογικού κό στους και του ανώτατου ορίου από τα 700 € στα 800 € μηνιαία.Το πρόγραμμα στοχεύει στ ην απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απε ξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατό μων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Να γίνει τροποποίηση και να μπορούν απευθείας να είναι εργοδότες όλα τα ΝΠΔΔ, Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία.

  2.Μεσω του νομου 2643/98 και του 4611/2019 αρθρο 74 που αφορα την προσληψη ατ ομων ΑΜΕΑ, ΕΜΜΕΣΑ ΑΜΕΑ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΕΝΘΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ,ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟ ΥΝΤΕΣ που νοιώθουν τον κοινωνικό αποκλεισμό να γινει το παρακατω. Να δοθει το 7% των κενων οργανικων θεσεων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομεα,Δημων, Περιφερειων ,Υπουργεια, ΔΕΚΟ στον ΟΑΕΔ για να κανει γραπτο διαγωνισμο προσληψης. Απο τις 26.686 μόνιμες προλήψεις που θα γίνουν το 2020 και τις 36.500 της Κοινωφελους Εργασιας να δοθούν εως 4.500 σε αυτές τις ομάδες.