Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου για την “Ενίσχυση με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγει@»

Κατατέθηκε  στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου για την  “Ενίσχυση με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγει@”

Για το σχέδιο νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του υπουργείου.

Προσχέδιο Νόμου για την Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο

Αναρτάται στο Διαδίκτυο η νομοθετική πρωτοβουλία «Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο», προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έως τις 7/1/2010 ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί ως Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Κύρια σημεία της πρωτοβουλίας, από την οποία πρακτικά δεν εξαιρείται κανένα όργανο, είναι η ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των αποφάσεων και πράξεων ως προϋπόθεση για τη νομιμότητά τους.

Όλα τα παραπάνω κάνουν εμφανείς τους στόχους του νέου σχεδίου νόμου και κινούνται σταθερά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των προγραμματικών μας δεσμεύσεων : διαφάνεια, ανοιχτή διακυβέρνηση, πρόληψη και αποφυγή φαινομένων κακοδιαχείρισης του δημόσιου πλούτου και αποτροπή της διαφθοράς σε κάθε επίπεδο και σε όλους τους τομείς.

Παράλληλα, καθιερώνεται η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σε υπηρεσιακό δε επίπεδο, καθιερώνεται η λειτουργία της Μονάδας Διαφάνειας, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, με αντικείμενο τη μέριμνα για την ανάρτηση στο Διαδίκτυο.

Πάνω από όλα όμως, η πρωτοβουλία αυτή επισφραγίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να καταστήσει τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς συμμέτοχους στην τεράστια προσπάθειά της να παταχθεί η διαφθορά. Οι ιδέες, οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις όλων θα συμβάλουν ώστε η πρωτοβουλία μας αυτή να βελτιωθεί, να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί προς όφελος των πολιτών, του κοινωνικού συνόλου, του πολιτικού συστήματος και τελικά, των ίδιων των δημοκρατικών θεσμών στη πατρίδα μας.

Γιάννης Ν. Ραγκούσης
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης