Σχέδιο Νόμου «Εκτέλεση Περιηγητικών Πλοών απο Πλοία με Σημαία Τρίτων Χωρών με Αφετηρία Ελληνικό Λιμένα»

Φίλες και φίλοι,

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θέει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εκτέλεση περιηγητικών πλοων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα» το οποίο αφορά στη ρύθμιση εξομοίωσης των πλοίων με σημαία τρίτης χώρας προς τα ισχύοντα για τα πλοία με σημαία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ε.Ο.Χ καθώς και στην άσκηση των πλόων με Ελληνικό λιμένα ως αφετηρία.

Παρακαλούμε για την υποβολή των σχολίων σας μέχρι την Τρίτη 13 Ιουλίου 2007.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας