Άρθρο 07 – Επιστήμονες Βιοϊατρικών Επιστημών

1. Οι επιστήμονες βιοϊατρικών επιστημών έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α. Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στα γνωστικά πεδία βιολογίας ή/και ιατρικής ή γενετικής – μοριακής βιολογίας.
β. Τουλάχιστον διετή πείρα στην Ι.Υ.Α, για την οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
1) Αριθμός πράξεων σε Μ.Ι.Υ.Α. που διενεργεί τουλάχιστον 200 κύκλους ετησίως: παρακολούθηση 50 κύκλων χωρίς χειρισμό, χειρισμός 50 κύκλων υπό την άμεση επίβλεψη πεπειραμένου επιστήμονα, χειρισμός 50 κύκλων αυτόνομα. Ως πράξη νοείται κάθε μεμονωμένος χειρισμός στο εργαστήριο, όπως εξέταση σπέρματος, ενεργοποίηση σπερματοζωαρίων in vitro για εξωσωματική γονιμοποίηση ή σπερματέγχυση, απομόνωση ωαρίων κατά την ωοληψία, απογύμνωση ωαρίων για τη μικρογονιμοποίηση, ανάμιξη και καλλιέργεια γαμετών για την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση, μικρογονιμοποίηση, εκτίμηση γονιμοποίησης και ποιότητας εμβρύων, επιλογή εμβρύων για εμβρυομεταφορά, κρυοσυντήρηση γαμετών και εμβρύων.
2) Παρακολούθηση σεμιναρίων – συνεδρίων στον τομέα της Ι.Υ.Α. που πιστοποιείται από τους αρμόδιους φορείς.
3) Ερευνητική δραστηριότητα, αποδεικνυόμενη με επιστημονικές εργασίες-ανακοινώσεις στο γνωστικό πεδίο της Ι.Υ.Α.
γ. Να μην έχουν καταδικασθεί ποινικά ή πειθαρχικά για αδικήματα που σχετίζονται με τη φύση και το αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την επάρκεια των απαιτούμενων από το παρόν προσόντων αποφαίνεται η Ε.Α Ι.Υ.Α, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

 • 10 Ιουλίου 2015, 22:34 | ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΕΡΑΜΥΔΑ

  Θα πρότεινα στο 1α να αναφέρεται σε ‘’ Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών βιοιατρικής κατεύθυνσης ‘’ χωρίς τον περιορισμό ‘’ γνωστικά πεδία βιολογίας ή/και ιατρικής ή γενετικής – μοριακής βιολογίας’’ γιατί η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται ξεκάθαρα όλοι οι εργαστηριακοί επιστήμονες του χώρου.
  Υπάρχουν επιστήμονες που εργάζονται σε μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη και έχουν πτυχία χημείας κατεύθυνσης βιοχημείας , ιατρικής χημείας η βιολογικής χημείας ή ζωολογίας. Οι επιστήμονες αυτοί με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών , έχουν μακροχρόνια προϋπηρεσία στο αντικείμενο της κλινικής εμβρυολογίας (επιστήμονες εργαστηρίου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής), κάποιοι έχουν συγγραφικό & ερευνητικό έργο και διδάσκουν σε Πανεπιστημιακές Ιατρικές σχολές εκπαιδεύοντας επιστήμονες του συγκεκριμένου αντικειμένου. Με το 1α οι παραπάνω επιστήμονες θα απορρίπτονταν από την εγχώρια εργασία.
  Στην Ευρώπη του 2015 επιστήμονες όλων των βιοιατρικών κατευθύνσεων γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (2-6 χρόνια) στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν βασικό πτυχίο διαφορετικό από αυτό που ορίζεται στο σχετικό άρθρο (ελπίζω εκ παραδρομής και όχι με συντεχνιακή διάθεση) πως λοιπόν απορρίπτονται με το 1α?
  Να θυμήσω ότι με την εξίσωση ΑΕΙ , ΤΕΙ σε αυτά τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη μπορούν και έχουν γίνει δεκτοί και απόφοιτοι τμημάτων μαιευτικής και νοσηλευτικής. Άτομα λοιπόν που εξειδικεύονται σε επίπεδο μαστερ και διδακτορικού στο εργαστηριακό αντικείμενο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για 2-6 χρόνια δε πληρούν τις προϋποθέσεις για εύρεση εργασίας στο χώρο και το βασικό πχ πτυχίο μοριακού βιολόγου( 4 ετών σπουδών) με μηδέν έως ελάχιστες αναφορές στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θεωρείται αποδεκτό ?
  Στο 1β θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος που αναγνωρίζεται η διετής πείρα σε Ι.Υ.Α πχ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ώστε να είναι ανεξάρτητη από χρόνο που αφορά απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  Στο 3β Με δεδομένο ότι ερευνητική δραστηριότητα έχουν ερευνητές και χώροι που έχουν ερευνητικό έργο, δε μπορώ να καταλάβω γιατί ένας εργαζόμενος σε εργαστήριο Μ.Ι.Υ.Α πρέπει να έχει ερευνητικό έργο. Οι Μ.Ι.Υ.Α που παρέχουν υπηρεσίες στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κάνουν και έρευνα στην ανθρώπινη αναπαραγωγή? Νομίζω ότι η ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο θα πρέπει να διέπεται από αυστηρούς κανόνες και να είναι ανεξάρτητη από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
  Τέλος πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι εργαστηρίου και ο υπεύθυνος ιατρός μονάδας θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας.

 • 10 Ιουλίου 2015, 21:42 | Χατζηπαρασιδου Αλεξία

  Η δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης για επάρκεια όλων των μελών των ΜΙΥΑ που βρίσκονται σε κρίσιμες θέσεις τόσο στο κλινικό όσο και στο εργαστηριακό τμήμα σε ετήσια ή διετή βάση. Σκοπός μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση της καταληλότητας κάθε επιστήμονα του χώρου στην καθημερινή εφαρμογή των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται.

 • Άρθρο 7, παρ. 1-α:
  Η παρουσία μοριακών βιολόγων-γενετιστών στα εργαστήρια των ΜΙΥΑ δεν αποτελεί συνήθη πρακτική διεθνώς, ούτε προβλέπεται στην ελάχιστη στελέχωση των ΜΙΥΑ κατά τον ν.3305/2005 (αρ.16,. παρ 4, εδ. β). Προτείνουμε μια απλοποιημένη αναδιατύπωση του εδαφίου ως εξής:
  “Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό πεδίο της βιολογίας και των συναφών επιστημών, ή της ιατρικής.”
  Άρθρο 7, παρ. 1-β-2:
  Προτείνουμε την αναδιατύπωση του εδαφίου, όπως παραπάνω, ως εξής: “Παρακολούθηση σεμιναρίων – συνεδρίων στον τομέα της Ι.Υ.Α. που πιστοποιείται με την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων συμμετοχής.”
  Άρθρο 7, παρ. 1-γ:
  Προτείνουμε να βελτιωθεί η σύνταξη όπως παραπάνω για το άρθρο 5, παρ. 1 (π.χ. “Δεν έχουν καταδικασθεί…”).