Άρθρο 11: Επισυναπτόμενα Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα εξής παραρτήματα:
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αρκτικόλεξα και Ορισμοί.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Διαβάθμιση Πιστοποιητικών και Διπλωμάτων που Χορηγούν οι Σχολές Ναυαγοσωστικής που Εμπίπτουν στην Αρμοδιότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Αγγλική Ορολογία Ναυαγοσωστικής.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Δείγματα Αυτόματου Συστήματος Υποβρύχιου Εντοπισμού Θυμάτων για Όλους τους Λουτρικούς Χώρους.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Σήματα σε Ταμπέλες.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Περιεχόμενο Φαρμακείου Ναυαγοσώστη.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Ναυαγοσωστικός εξοπλισμός.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Βιβλίο Συμβάντων.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Ναυαγοσωστική Ενδυμασία.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: Είδη Σημαιών.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: Σχηματική Απεικόνιση Ναυαγοσωστικά Φυλασσόμενης Λίμνης με Έμφαση στην Ράμπα για την Πρόσβαση Αναπηρικού Αμαξιδίου στο Νερό (α), την Οριοθέτηση του Λουτρικού Χώρου σε Ακτίνα 100μ από την Στεριά (β) και τον Διάδρομο Μηχανοκίνητων-Κωπήλατων Σκαφών (γ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: Αίτηση Υποψηφίου σε Ναυαγοσωστική Σχολή.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13: Έντυπο Πολιτικής Προστασίας Παιδιών.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: Έντυπο Αξιολόγησης Εκπαίδευσης.
▬ ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ 15: Δείγμα Διπλώματος Ναυαγοσώστη.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16: Κριτήρια Πρακτικής Αξιολόγησης των Διάφορων Πιστοποιήσεων που μπορεί να εκδίδουν οι Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17: Έντυπο Εξέτασης Πρώτης Βοήθειας (ΠΒ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18: Έντυπο Εξέτασης Βασικής Υποστήριξης Ζωής (ΒΥΖ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19: Έντυπο Εξέτασης Πιστοποιητικού Διάσωσης για Προπονητή Κολύμβησης (ΠΔΠΚ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20: Έντυπο Εξέτασης Πιστοποιητικού Διάσωσης για Επιτηρητή Κολυμβητών με Αναπηρία (ΠΔΕΚΑ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21: Έντυπο Εξέτασης Διασώστη Νερού (ΔΝ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22: Έντυπο Εξέτασης Επόπτη Πισίνας (ΕΠ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23: Έντυπο Εξέτασης Ναυαγοσώστη Πισίνας (ΝΠ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24: Έντυπο Εξέτασης Ναυαγοσώστη Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (ΝΥΠ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25: Έντυπο Εξέτασης Ναυαγοσώστη Λίμνης (ΝΛ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26: Έντυπο Εξέτασης Αρχηγού Ναυαγοσωστών (ΑΝ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27: Έντυπο Εξέτασης Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης (ΔΤΣΣ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 28: Έντυπο Εξέτασης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (AEA).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29: Έντυπο Εξέτασης Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (Ε-ΝΠΥΠ), Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Λίμνης (Ε-ΝΛ), Εκπαιδευτή Πρώτης Βοήθειας (ΕΠΒ), Εκπαιδευτή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (Ε-ΑΕΑ) Εκπαιδευτή Διάσωσης Νερού (Ε-ΔΝ), Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (ΕΕ-ΝΠΥΠ), Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Λίμνης (ΕΕ-ΝΛ), Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Πρώτης Βοήθειας (ΕΕ-ΠΒ), Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (ΕΕ-ΑΕΑ), Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης (ΕΕ-ΔΤΣΣ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30: Έντυπο Δήλωσης Διεξαγωγής Γραπτής και Πρακτικής Δοκιμασίας.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31: Πίνακας Εκτίμησης Κινδύνου Λουτρικών Εγκαταστάσεων.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32: Θεματικές ενότητες που πρέπει να καλύπτονται κατά το ελάχιστο στο εκπαιδευτικό σύγγραμμα που (α) θα διανέμουν δωρεάν οι ναυαγοσωστικές σχολές στους υποψηφίους τους και (β) θα διατίθεται σε κάθε λουτρικό χώρο ως μέρος των ΓΔΛ.

Για να δείτε τα Παραρτήματα εδώ.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2015, 13:25 | ILGI

  Παράρτημα 2 και Παράρτημα 10

  Απλή αναγραφή ότι γίνεται υιοθέτηση του συστήματος Ασφάλειας Pool Safety και Beach Safety κατά ISO.

  Παράρτημα 16
  Επανεξέταση των κριτηρίων εξέτασης πχ 20μ ρυμούλκηση με σωματική επαφή (ρυμούλκηση θύματος;) έως 20 δευτερόλεπτα, εναρμονισμός των εξετάσεων με τα Learning Outcomes των αντίστοιχων πιστοποιήσεων της ILS, καθορισμός των προϋποθέσεων του στίβου εξέτασης(πχ κολυμβητική δεξαμενή ελάχιστου μήκους 25μ) καθώς και τη δυνατότητα ή μη, χρήσης βοηθημάτων κολύμβησης (και το είδος τους)κατά την εξέταση.

 • 26 Αυγούστου 2015, 15:44 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ

  Η πληρότητα των παραρτημάτων, θα βοηθήσει απεριόριστα τις σχολές ναυαγοσωστικής τόσο ως προς τη διδασκαλία, όσο και ως προς την εξέταση και μηχανοργάνωση. Τίθονται οι βάσεις για μια υψηλού επιπέδου διαδικασία λειτουργίας που κανένας νόμος ως τώρα δεν προέβλεπε. Πολλά από αυτά τα παραρτήματα, μου είναι γνωστά αφού έχω παρακολουθήσει εκπαίδευση σε οργανισμούς διεθνούς κύρους όπως το Royal Life Saving Society και το Swimming Teachers’ Association.