Άρθρο 10: Κυρώσεις

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, πέραν των προβλεπομένων αστικών και ποινικών κυρώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Με την ίδια απόφαση, θα καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιβολή των κυρώσεων αυτών, τον καταλογισμό και την είσπραξη του προστίμου.

  • 26 Αυγούστου 2015, 14:39 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ

    Παρακαλείσθε να διορθώσετε τη φράση ως εξής «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας υπουργικής απόφασης…», διότι πρόκειται για υπουργική απόφαση και όχι για νόμο.

  • 26 Αυγούστου 2015, 14:11 | ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΣΕΠΕΤΗΣ

    Επειδή δεν γίνεται σαφής αναφορά στις κυρώσεις, προτείνω όταν αυτές διατυπωθούν ενδεχομένως με μια διευκρινιστική εγκύκλιο, να έχουν προοδευτικό (παιδαγωγικό) και όχι αυστηρά τιμωρητικό (δηλαδή μόνο εισπρακτικό) χαρακτήρα, ώστε να βοηθήσουν στην βελτίωση της νοοτροπίας που έχουμε ως επαγγελματίες.