Άρθρο 06: Ισχύς και Ανανέωση των Αδειών των Σχολών

1. Οι χορηγούμενες άδειες είναι τετραετούς ισχύος και ανανεώνονται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου αφού υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου μαζί με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (Α’ 75) με την οποία να δηλώνεται ότι: (1) ουδεμία μεταβολή υπήρξε και ότι δεν εξέλιπε καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης και (2) ο προβλεπόμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμός διατίθεται, είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται σχετικώς.
2. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ΥΓΑ του ΚΕΕΛΠΝΟ εξετάζει τα δικαιολογητικά του φακέλου, επιθεωρεί και ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα διατιθέμενα μέσα και συντάσσει πρακτικό, γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα για την ανανέωση ή μη της αδείας.
3. Για την ανανέωση υποβάλλεται επίσης πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εργοδότη και εργαζομένων, καθώς και βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ ότι δηλώθηκε κατά τα προηγούμενα έτη η επαγγελματική δραστηριότητα της σχολής.
4. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Διευθυντή της σχολής κατά την διάρκεια της τετραετούς ισχύος της άδειας, η άδεια ισχύει έως ότου παρέλθει η τετραετία εφόσον πριν την αντικατάσταση υποβληθούν τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 που αφορούν το νέο Διευθυντή, διαφορετικά η άδεια παύει να ισχύει.
5. Ο ΥΓΑ του ΚΕΕΛΠΝΟ έχει δικαίωμα, τόσο κατά τις διαδικασίες της ανανέωσης των αδειών, όσο και εκτάκτως, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου – αιτούντος την υποβολή και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού από τα προβλεπόμενα στο παρόν κρίνει σκόπιμο ή και να επιθεωρήσει και ελέγξει τις εγκαταστάσεις, το αρχείο και τα διατιθέμενα μέσα.
6. Αν από τον έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου, το Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ διαπιστώσει, ότι δεν συντρέχει έστω και μία από τις προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας, η άδεια ανακαλείται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση – γνωμοδότηση του ΥΓΑ του ΚΕΕΛΠΝΟ.

 • Είμαι εκπαιδευτικός 27 χρόνια και μητέρα 2 παιδιών.Έμαθα για το νέο σχέδιο νόμου που συζητείται σχετικά με την ασφάλεια των λοουμένων και θέλω να τονίσω την σπουδαιότητά του.Εύχομαι να καταλάβουν και οι υπεύθυνοι την σπουδαιότητά του και να το ψηφίσουν.Ας δείξει το κράτος ότι πραγματικά νοιάζεται.

  Με εκτίμηση

  Αγγελάκη Μαρία-Ελένη

 • Αξιότιμοι κύριοι,
  Ασχολούμαι επγγελματικά με την ναυαγοσωστική 15 χρόνια και έχω αντιμετωπίσει όλες τις παθογένειες και τις σημαντικότατες ελλείψεις ειδικά νομοθετικές και ελεγκτικές από την πλευρά της Πολιτείας.
  Σε μία χώρα που το κύριο προιόν της είναι ο τουρισμός όλοι γνωρίζουν οτι η ασφάλεια των λουομένων στις δεκάδες χιλιάδες πισίνες είναι ανύπαρκτη.
  Όλα σχεδόν τα τουριστικά καταλύματα παρουσιάζουν κάποιον υπάλληλό τους ως επόπτη κολυμβητικής δεξαμενής ο οποίος χωρίς καμία εκπαίδευση πήρε το σχετικό πιστοποιητικό από φορείς άσχετους συνήθως με τον χώρο στο υγρό στοιχείο.
  Αυτός είναι παντελώς ανίκανος να παρέχει την οποιαδήποτε βοήθεια αν χρειαστεί και όλα αυτά βέβαια λόγω του τεράστιου κενου νόμου που υπάρχει επί δεκαετίες.
  Μπορώ να αναφέρω δεκάδες περιστατικά πνιγμών όπως ο πνιγμός του μικρού παιδιού από την Ρουμανία στον Πλαταμώνα πριν λίγο καιρό.
  Σε όλους αυτούς τους θανάτους δυστυχώς ένας από τους ηθικούς αυτουργούς είναι και η επίσημη Πολιτεία η οποία με την παντελή της απουσία συμβάλλει στην διόγκωση και εξάπλωση του προβλήματος.
  Ελπίζω και εύχομαι το σχετικό σχέδιο νόμου να εφαρμοστεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί όσο είναι δυνατόν το αγαθό της ανθρώπινης ζωής.

  Με εκτίμηση

  Αναστάσιος Στράτος
  Ιδιοκτήτης Σχολής Ναυαγοσωστικής
  Χανιά Κρήτης