Άρθρο 02: Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ

1. Συστήνεται Γραφείο Ατυχημάτων, υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ.
2. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, στελεχώνεται, κατ’ ελάχιστο, από ένα υπεύθυνο γραφείου και ένα γραμματέα με τα παρακάτω ελάχιστα τυπικά προσόντα:
2.1 Ο Υπεύθυνος Γραφείου Ατυχημάτων (ΥΓΑ) πρέπει να: (1) είναι κάτοχος βασικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού με ειδικότητα και/ή διατριβή την διάσωση ή την ναυαγοσωστική από τη ΣΕΦΑΑ ή άλλη ισότιμη σχολή της αλλοδαπής αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ, (2) είναι κάτοχος διπλώματος εκπαιδευτή ή εκπαιδευτή εκπαιδευτών ναυαγοσωστών και/ή πρώτης βοήθειας από αναγνωρισμένο οργανισμό, (3) να έχει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή ισότιμο συγγραφικό έργο με θέμα την ναυαγοσωστική ή την διάσωση ή την πρώτη βοήθεια, και (4) να έχει εμπειρία ως εκπαιδευτής/ εξεταστής σε εθνικούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς πρόληψης ατυχημάτων, πρώτης βοήθειας, ναυαγοσωστικής και διάσωσης στο νερό.
2.2 Ο Γραμματέας Γραφείου Ατυχημάτων (ΓΑ) πρέπει να είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων.
3 Αρμοδιότητες Γραφείου Ατυχημάτων: Το Γραφείο είναι ιδίως αρμόδιο για: (1) την επιθεώρηση και τον έλεγχο των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, για την ίδρυσή τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, (2) την επιθεώρηση και τον έλεγχο των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης για ανανέωση αδείας λειτουργίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 6, (3) την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του αρχείου και των διατιθέμενων μέσων, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, (4) την δειγματοληπτική επιθεώρηση των διενεργούμενων εξετάσεων για την λήψη πιστοποιητικών/ διπλωμάτων, (5) την δημιουργία κατευθυντηρίων γραμμών, σε εκπαιδευτικό και διοικητικό επίπεδο, καθώς και την εκπόνηση εθνικού σχεδίου ως προς την πρόληψη, διάσωση και φροντίδα κινδυνευόντων ατόμων από ατυχήματα στο νερό, (6) την διοργάνωση συνεδριών, σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων εκπαιδευτικών συναντήσεων, στις οποίες θα εξετάζει και επιμορφώνει διευθυντές, εκπαιδευτές εκπαιδευτών, εκπαιδευτές, ναυαγοσώστες και το κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα πρόληψης, διάσωσης, πρώτης βοήθειας και επείγουσας φροντίδας, (7) την υπόδειξη εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιείται από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης όπως διαφάνειες, βίντεο, έντυπα, και τηλεοπτικά κοινωνικά μηνύματα, (8) την επικοινωνία, για λογαριασμό της πολιτείας, με τη Διεθνής Ομοσπονδία Διάσωσης (ΔΟΔ), σε συνεργασία με τον οργανισμό που αποτελεί το πλήρες μέλος της στην Ελλάδα, (9) την γνωμοδότηση εκ μέρους του ΚΕΕΛΠΝΟ για την επιλογή του εκπαιδευτικού συγγράμματος που θα δίνεται ως βοήθημα στους μαθητευόμενους των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και τους λουτρικούς χώρους καθώς και κάθε διευκρινιστική ερμηνεία παροραμάτων ή επικαιροποιήσεων, (10) την διοργάνωση και συμμετοχή σε εγχώρια και αλλοδαπά εκπαιδευτικά προγράμματα, πανεπιστημίων, κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανισμών, που έχουν περιεχόμενο συναφές με τον παρόντα νόμο και το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ατυχήματα 2008-2012» του ΥΥ, όπως διάσωση και πρόληψη ατυχημάτων στο νερό, αγωγή υγείας, και εκτιμητή κινδύνου λουτρικών εγκαταστάσεων, (11) την θέσπιση διαγωνισμών και εκδηλώσεων επιβράβευσης πρωτοβουλιών που προάγουν την πρόληψη ατυχημάτων στο νερό σε επίπεδο ιδιωτικό, δημοτικό και δημόσιο, (12) την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και την δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για τα ατυχήματα στο νερό με συναφές περιεχόμενο, (13) την έκδοση εγκυκλίου για τους επόπτες υγείας και επιθεωρητές υγείας του ΥΥ, που θα ορίζει κάθε έτος την ημερομηνία τέλεσης, την διαδικασία ελέγχου και την σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης ευρημάτων, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων των επαγγελματικών ομάδων των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 8, (14) την εκπόνηση εισηγήσεων με σκοπό την επικαιροποίηση του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου για τα ατυχήματα στο νερό, (15) οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει κατά την εφαρμογή του παρόντος μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και των σχολών ναυαγοσωστικής.
4 Η κρίση του ΥΓΑ ως προς την αξιολόγηση των σχολών ναυαγοσωστικής, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό.
5 Τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής του ΥΓΑ για τον έλεγχο και την τακτική επιθεώρηση βαρύνουν την σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
6 Για την κατανόηση του παρόντος και την λειτουργία του Γραφείου Ατυχημάτων στο Νερό, καθορίζονται αρκτικόλεξα και ορισμοί (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

 • 10 Σεπτεμβρίου 2015, 13:37 | ILGI

  Παρ.3(8) Το πλήρες μέλος της International Lifesaving Federation στην Ελλάδα, είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών
  Παρ.5 Τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής του ΥΓΑ για τον έλεγχο και την τακτική επιθεώρηση να μην βαρύνουν την σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης εφόσον η λειτουργία της είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 • Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χαιρετίζει και επικροτεί τη πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την θέσπιση κανόνων λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής με σκοπό την εκπαιδευτική θωράκιση όσων ασχολούνται με τα ατυχήματα στο νερό.

  Έχοντας ως δεδομένο ότι η πρόληψη προηγείται και έχει μεγαλύτερη αξία από την καταστολή, η ολοκλήρωση του κύκλου διαβούλευσης με την υπογραφή του παρόντος σχεδίου, θα συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής από ατυχήματα στο νερό, για τους συγκεκριμένους λουτρικούς χώρους που προβλέπονται.

  Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
  Μ. Βλασταράκος

 • 27 Αυγούστου 2015, 22:13 | Ειρηνη Μπουρδουβαλη

  Συγχαρητηρια-καλη επιτυχια καλη δυναμη στην προσπαθεια και στο εργο σας τοσο σπουδαιο…δωστε εφοδια για να μπορει ο κοσμος να νοιωθει ασφαλεια στο νερο.

 • 26 Αυγούστου 2015, 23:28 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ -ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗ

  Στο Άρθρο 2: Ως λουόμενη νομίζω ότι πρέπει να νιώθω περισσότερο ασφαλής. Διάβασα με προσοχή τις διατάξεις του παρόντος και θα ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό μου για τον νομοθέτη. Έκανε προβλέψεις όχι μόνο για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών και την δημιουργία μιας μεταβατικής περιόδου, αλλά και για ανάγκες που ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον. Μια μικρή επισήμανση που θα ήθελα να κάνω, είναι να έχουν οι σχολές ναυαγοσωστικής την ευκαιρία να δίνουν κάποια βεβαίωση στον κόσμο για μαθήματα ασφάλειας στο νερό. Θα ήταν καλό να προβλέπεται η διδακτέα ύλη για αυτό, ώστε να γνωρίζει ο κόσμος λχ πότε πρέπει να κολυμπάει μετά το φαγητό κτλ και να μην υπάρχουν παρερμηνείες. Καλή επιτυχία στις προσπάθειες που ελπίζω να στεφθούν με επιτυχία έπειτα από την υπογραφή του.
  Αθανασία Καβάλα-Πατσιόγιαννη,
  Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Η Μέλισσα
  Πρόεδρος Παραρτήματος Φθιώτιδας Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

 • 26 Αυγούστου 2015, 19:42 | ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ

  Στις αρμοδιότητες του γραφείου ατυχημάτων στο Νερό του ΚΕΕΛΠΝΟ, θεωρώ σημαντικό και απαραίτητο το γραφείο να έχει πρωτίστως ρόλο στη Αγωγή Υγείας.Προτείνω να υπάρχει άμεση διασύνδεση του γραφείου σε προγράμματα αγωγής υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ,με τοπικούς και διεθνής φορείς διασφαλίζοντας το ρόλο του στην εκπαίδευση και πρόληψη.

 • 26 Αυγούστου 2015, 14:09 | ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΣΕΠΕΤΗΣ

  Επιτέλους, μιλάμε για πρόληψη και όχι για κατασταλτικές παρεμβάσεις και ποινές στον εθνικό μας τουρισμό. Έπρεπε εδώ και καιρό να περάσει στο πεδίο της προσχολικής και σχολικής αγωγής, στις σχολές Ε.Ν., ΣΝΔ , υποχρεωτικά στην ειδικότητα κολύμβησης-κανώ-καγιάκ κτό στα ΤΕΦΑΑ, στο λιμενικό, πιστοποίηση ταχυπλόου.