Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής απόφασης «Πρόληψη, διάσωση και φροντίδα ατυχημάτων στο νερό για την προστασία της δημόσιας υγείας»

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ».

To Υπουργείο Υγείας με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας από ατυχήματα στο νερό, προτείνει τις διατάξεις που περιέχονται στο παρόν σχέδιο υπουργικής απόφασης και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει τις προτάσεις και, όπου κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, πριν αυτό υπογραφτεί.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 27/08/2015 και ώρα 14.00.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ