Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θέτει από την Τετάρτη 08-05-2019 και ώρα 13:00, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22-05-2019 και ώρα 14:00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Εισηγητική Έκθεση
Σχέδιο Νόμου
Παράρτημα Α’
Παράρτημα Β’
Παράρτημα Γ’
Παράρτημα Δ’
Παράρτημα Ε’