Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ», θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας. Ο μεγάλος αριθμός προτάσεων για τους πιθανούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ζητήματα της υγείας αποδεικνύει έμπρακτα το ειλικρινές ενδιαφέρον των πολιτών. Όσες από τις προτάσεις δύνανται να υλοποιηθούν, θα προωθηθούν άμεσα. Προτεραιότητά μας είναι η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών Υγείας προς τον πολίτη και ως εκ τούτου αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να ανταποκριθούμε πληρέστερα, σε όσα εγγράφως καταθέσατε. Χωρίς την δική σας άμεση συμμετοχή και στήριξη θα ήταν αδύνατη η επίτευξη αυτού του εγχειρήματος, το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας
Βασίλειος Κικίλιας

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας υπό τον τίτλο: «Προστασία της υγείας και ανάπτυξη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας».
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00.
Ο Υπουργός Υγείας
Βασίλειος Κικίλιας