Άρθρο 20 Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής – Τροποποίηση παρ. β.2 άρθρου 29 ν. 3209/2009

 

H παρ. β.2. του άρθρου 29 του ν. 3209/2003 (Α’ 304), περί της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, τροποποιείται ώστε να καθορίζεται όχι μόνο ως ιατρική αλλά και ως οδοντιατρική ειδικότητα, και διαμορφώνεται ως εξής:

«β.2. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης.».

  • 23 Ιουνίου 2022, 23:57 | Βενετια Ψωμαδελλη

    Πιστεύω οπως σε πολλες χώρες έτσι και στην Ελλάδα θα πρέπει το οριο ηλικιας να είναι ελεύθερο στην κρίση του ιατρού αναπαραγωγής διότι η βιολογική ηλικια παίζει ουσιαστικό ρόλο στην τεκνοποιητική ικανότητα της γυναικας.