ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός

 

1. Με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Β’, Γ’ και Δ’ του παρόντος επιδιώκεται η αναμόρφωση του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) και του Όγδοου Κεφαλαίου του Τέταρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, περί της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, και η διαμόρφωση ενός δικαιικού πλαισίου ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις για ιατρική υποβοήθηση στην τεκνοποιία.
2. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ επιδιώκεται η θέσπιση ενός νομικού πλαισίου ικανού να διασφαλίσει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων και να εξασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη του φύλου τους και της προσωπικότητάς τους.
3. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ επιδιώκεται η ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

 • Η περιοδική αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ΙΥΑ είναι αναγκαία, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων, επιστημονικών και κοινωνικών, στον τομέα.
  Αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, η Εθνική Αρχή ΙΥΑ προετοίμασε την αναθεώρηση κι αυτό συνιστά δείγμα ωριμότητας της διοίκησης και πολιτικής βούλησης για εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του ν.3305/2005, ασχέτως με τις όποιες διαφωνίες ή επιφυλάξεις μπορεί να έχει κανείς για το περιεχόμενο των προτεινομένων μεταρρυθμίσεων. Εύχομαι η πρακτική αυτή να εδραιωθεί και να έχει συνέχεια.

 • 4 Ιουλίου 2022, 18:18 | Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων (Π.Ε.Κ.Ε.)

  Ορθά γίνεται πρόταση νόμου για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγή που ψηφίστηκε πριν απο 20 χρόνια. Υπάρχουν και άλλα άρθρα που χρειάζονται επικαιροποίηση καθώς και κάποιες εισηγήσεις που δεν έχουν τύχει ικανοποιητικής επεξεργασίας και αξιολόγησης.
  Η Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων (Π.Ε.Κ.Ε.) εισηγείται τις θέσεις της μόνο στα προτεινόμενα προς διαβούλευση άρθρα. Δεν μπορεί όμως να μη τονίσει την μεγάλη παράλειψη για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που αφορά το υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφαλείας που απαιτεί το σύγχρονο εμβρυολογικό εργαστήριο. Για την ασφάλεια του χειρισμού εμβρύων και γαμετών, απαιτείται ειδικά εκπαιδευμένος βιοΐατρικός επιστήμονας – κλινικός εμβρυολόγος.
  Για να διασφαλιστεί αυτό το επίπεδο η Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων (Π.Ε.Κ.Ε.) έχει θεσπίσει διαδικασία πιστοποίησης επάρκειας μέχρι το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει τη θεσμοθέτηση του πλαισίου εκπαίδευσης και εργασίας των επιστημόνων των εμβρυολογικών εργαστηρίων.

 • 4 Ιουλίου 2022, 14:58 | ΒΥΡΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Yπάρχει ένα θέμα που το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν ρυθμίζει αν και θα έπρεπε. Αυτό είναι το θέμα της ειδικότητας της Κλινικής Εμβρυολογίας. Οι Κλινικοί Εμβρυολόγοι είναι οι βιοεπιστήμονες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία απόφοιτοι Βιολογικών Τμημάτων ΑΕΙ, οι οποίοι πραγματοποιούν το εργαστηριακό κομμάτι των Τεχνικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (επεξεργασία σπέρματος, γονιμοποίηση, καλλιέργεια εμβρύων, κρυοσυντήρηση, προεμφυτευτική γενετική διάγνωση κ.ο.κ.). Είναι μια εξαιρετικά σημαντική συνιστώσα των Τεχνικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Χωρίς αυτούς δεν νοείται Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Αρκεί να θυμηθούμε ότι ο “πατέρας” της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ο Robert Geoffrey Edwards (βραβείο Nobel Φυσιολογίας/Ιατρικής 2010) ήταν Κλινικός Εμβρυολόγος. Η ειδικότητα της Κλινικής Εμβρυολογίας στην Ελλάδα, παραμένει αρρύθμιστη. Στη νομοθεσία για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή γίνεται λόγος για αυτούς, αλλά δεν έχουν θεσπισθεί μέτρα που να ρυθμίζουν λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο απόκτησης της ειδικότητας της Κλινικής Εμβρυολογίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Ο κόσμος της Κλινικής Εμβρυολογίας περίμενε ότι αυτό θα γινόταν με το παρόν σχέδιο νόμου.
  Οι καιροί είναι ώριμοι για νομοθετική ρύθμιση της Κλινικής Εμβρυολογίας. Δεκαετίες εμπειρίας έχουν συσσωρεύσει τις απαραίτητες γνώσεις. Υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα ρύθμισης στη νομοθεσία άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Τα ΑΕΙ της χώρας, εδώ και χρόνια, μετεκπαιδεύουν αποφοίτους Βιολογικών Τμημάτων στην Κλινική Εμβρυολογία μέσω πετυχημένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιστημονική Εταιρεία Κλινικής Εμβρυολογίας και Βιολογίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και η επαγγελματική ένωση των Κλινικών Εμβρυολόγων (Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων) έχουν προτάσεις και αποτελούν χρήσιμους συνομιλητές.

 • 30 Ιουνίου 2022, 10:41 | Χρυσάνθη Σαρδέλη

  Δεδομένων όσων προβλέπει ο ΑΚ και ο ΚΙΔ για τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ανηλίκων, του αριθμού διαζυγίων στη χώρα και της πρόσφατης αλλαγής του νομικού πλαισίου επιμέλειας και άσκησης της γονικής μέριμνας, το παρόν σχέδιο νόμου με τις προβλέψεις του σε διάφορα σημεία για την ζήτηση και παροχή συναίνεσης ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας, έρχεται να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα ερμηνείας από την πλευρά των γιατρών που θα κληθούν να τον εφαρμόσουν – είτε πρόκειται για ζητήματα κρυοσυντήρησης υλικού για ιατρικούς λόγους, είτε πρόκειται για ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με επιθυμία ολικής ή μερικής αλλαγή των χαρακτηριστικών φύλου.

  Είναι απαραίτητη η συνολική επικαιροποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου που αφορά τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ανηλίκων αναφορικά με ζητήματα υγείας, αλλιώς θα προκύψει επιπλέον επιβάρυνση των ελληνικών δικαστηρίων και της υποστελεχωμένης αρμόδιας Εθνικής Αρχής ΙΥΑ.

 • Η παρούσα αναθεώρηση δε αφορά μόνο στο Ν.3305/2005, αλλά και σε άρθρα του Αστικού Κώδικα που τροποποιήθηκαν αρχικώς με το Ν.3089/2002. Ωστόσο, πρόκειται για μια πρόταση νόμου ημιτελής, με σημαντικές ελλείψεις, παραλείψεις, απροσεξίες, χωρίς επαρκή -ως αρμόζει- μελέτη της Νομοθεσίας και της Νομολογίας, άρα και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση για να δικαιολογηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές, η οποία θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να λύσει. Ο Ν.3089/2002, ο Ν.3305/2005 αλλά και το σύνολο των αποφάσεων της Εθνικής Αρχής Ι.Υ.Α., σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα χρίζουν στο σύνολό τους σημαντικών διορθώσεων, αλλά και αναπροσαρμογών στα σύγχρονα δεδομένα. Περιορίζομαι να σχολιάσω στη συνέχεια μόνο όσα άρθρα επιχειρήθηκε να αναθεωρηθούν. Η άποψή μου είναι ότι, η πρόταση νόμου αυτή θα πρέπει να απορριφθεί ως προς τα πρώτα 15 άρθρα και να σχηματιστεί επιτροπή από αρμόδιους επιστήμονες που θα υποβάλουν νέα Πρόταση Νόμου για το σύνολο των διατάξεων της Νομοθεσίας, αφού θα μελετήσουν επαρκώς τη Νομοθεσία και Νομολογία σχετικά με την Υποβοήθηση της Αναπαραγωγής, το Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο, το Σύνταγμα της Ελλάδος και σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που από παράληψη δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο Ελληνικό Δίκαιο.