ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ άρθρο 121

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 11 Αυγούστου 2022, 09:58 | Basiliy

    Ok

  • 8 Αυγούστου 2022, 13:28 | George Arctouros

    Και η λογική του, μετά την εκκόλαψή του από το μυαλό κάποιου κυβερνητικού ή/και δημοσίου υπαλλήλου.