Άρθρο 12 – Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/849)

1. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση,
β) όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή που:
αα) αφορά σε ποσό τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, ή
ββσυνίσταται σε μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με το σημείο 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
γ) όταν πρόκειται για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή σε μετρητά που αφορά σε ποσό τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
δ) όταν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διενεργούν συναλλαγή που αφορά σε ποσό τουλάχιστον δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ, κατά την κατάθεση του στοιχήματος, την είσπραξη των κερδών, ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
ε) όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο ποσού,
στ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου.
Τα ως άνω ποσά υπολογίζονται χωρίς ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον πελάτη.
2. Κατά την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεών τους τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να ενεργούν βάσει της εκτίμησης κινδύνου και δεν βασίζονται αποκλειστικά στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21.

 • 9 Φεβρουαρίου 2018, 12:04 | Georgios Galanis

  Θα πρέπει να γίνει αναφορά στην εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας στα κρυπτονομίσματα

 • 9 Φεβρουαρίου 2018, 12:21 | Georgios Galanis

  1. Θα πρέπει να γίνει αναφορά στον τρόπο χρήσης και αντιμετώπισης προπληρωμένων καρτών τόσο αυτών που εκδίδονται από κάποιο σχήμα (Mastercard, Visa κλπ), όσο κυρίως αυτών που εκδίδονται και επαναφορτίζονται κάτω από το προϊόν δωροκάρτα, τα όρια που πρέπει να τεθούν σε συνδυασμό και με την PSD2 και του τρόπου που αυτές χειρίζονται και από ποιους.

  Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν πολλάκις «κατηγορηθεί» εργαλεία ξεπλύματος χρημάτων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

 • 7 Φεβρουαρίου 2018, 11:56 | Αθανάσιοις Μ.

  Το νομοσχέδιο είναι καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου όπου με το ευτελές πρόσχημα την καταπολέμηση παράνομου χρήματος και τρομοκρατίας βασανίζει τους χριστιανούς ορθόδοξου απλούς πολίτες (που είναι μεροκαματιάρηδες και δεν είναι τρομοκράτες). Κάνει τις τράπεζες εφοριακούς και τους δίνει την δυνατότητα να δεσμεύουν από μόνες τους τα χρήματα του κάθε πολίτη με πρόσχημα τον έλεγχο που μπορεί να γίνει και σε 5 τέρμινα και με 5 κιλά χαρτί και με 50 χιλιόμετρα τρέξιμο. Φθάνουμε στο σημείο να μην ορίζει πλέον ο πολίτης τα χρήματά του, υπό το έωλο επιχείρημα του ελέγχου από τον τραπεζίτη/φοροκυνηγό μπράβο του κράτους.