ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 16 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 10, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 17, καταργείται το π.δ. 404/1978 (Α’ 83) περί καθορισμού της έδρας και της περιφερείας των διοικητικών δικαστηρίων του κράτους.

  • 12 Φεβρουαρίου 2023, 15:18 | Κωνσταντίνος

    το άρθρο 9 του Ν.1562/1985​ επιτρέπει​ σε συγκεκριμένη και μάλιστα αυξημένη πλειοψηφία συνιδιοκτητών​ πολυκατοικίας​ με υφιστάμενη​ σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ,να ζητούν​ από το​ Δικαστήριο​ ​να επιτρέψει την κατάρτιση​ Κανονισμού​ σχέσεων και υποχρεώσεων της πολυκατοικίας.

    ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ο Νομοθέτης όμως προσθέτει​ και το​ «εφόσον κρίνεται αναγκαίος για την λειτουργία της πολυκατοικίας»!!!!

    ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Υπάρχει άραγε, κατά την κοινή λογική, περίπτωση να είναι αχρείαστος και μη «αναγκαίος» ο Κανονισμός λειτουργίας μιας πολυκατοικίας με πλείονες των δύο ιδιοκτητών;

    ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Αυτή η αδικαιολόγητη προϋπόθεση οδηγεί​ ​ στα​ ​ Δικαστήρια​ σωρεία συνιδιοκτητών ,οι οποίοι ,πέραν της οικονομικής επιβάρυνσής τους για το αυτονόητο , είναι άδηλο για το πότε​ ,με βάση και την​ πιο πάνω​ συγκεκριμένη περίπτωση, θα τύχουν μιας πρωτόδικης και πολύ περισσότερο​ μιας τελεσίδικης (εφετειακής) δικαστικής αποφάσεως​ ,πριν παρέλθουν​ πολλά χρόνια δυστυχώς.