Άρθρο 07: Κέρδη και ζημίες

Στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται λογαριασμός, από τον οποίο εμφαίνονται τα κέρδη ή οι ζημίες της εταιρίας. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι θα διανέμονται κέρδη και πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

  • 2 Μαρτίου 2012, 12:33 | ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    Πρώτα από όλα η διανομή των κερδών στις εταιρείες Ο.Ε. ,Ε.Ε.όπου η φορολήγηση είναι 50% για την εταιρεία επί των συνολικών κερδών και 50% στους εταίρους,είναι άδικη και παράνομη διότι φορολογεί όλα τα κέρδη από το 0>.Αυτό είναι αντίθετο με την ισχύουσα πάντα κατάσταση της φορολογικής και ηθικής αρχής.Με την εφορμογή του Νόμου αυτού οι άνω εταιρείες από 100% στον αριθμό το ποσοστό τους διαμορφώθηκε σε 30% με συνέπεια να υπάρχει μια διαστρέβλωση στην φορολογική βάση.Η φορολόγηση με τέτοιον τρόπο των προσωπικών εταιρειών είναι παράτυπη,και πέρα για πέρα αντικοινωνική.