Άρθρο 11

1. Ο αριθμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργάσιμων ημερών, ημερήσιας και νυχτερινής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, καθώς και της κατανομής αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 21.1.2015, δύναται να καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

2. Ο αριθμός των ωρών για εργασία πέραν του πενθημέρου του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 15.3.2015 δύναται να καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  • 28 Μαρτίου 2015, 08:25 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

    Η ρύθμιση είναι σωστή καθώς παρατηρείται το φαινόμενο να μην μπορούν να πληρωθούν δεδουλευμένα των υπαλλήλων καταστημάτων κράτησης λόγω μη αναδρομικότητας των αποφάσεων.
    Επίσης πρέπει να προβλεφθεί και το διάστημα από 01-01-2014 εως τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου που και εκεί δεν προβλέπεται αποζημίωση λόγω αναδρομικότητας.
    Τέλος οφείλει ο νομοθέτης να προβλέψει την αναδρομικότητα των αποφάσεων όχι από την δημοσίευση του ΦΕΚ αλλά από το διάστημα αποζημίωσης ώστε να μην δημιουργείτε πρόβλημα υπογραφής από τους ελεγκτές των Υ.Δ.Ε.
    Αλεξόπουλος Βασίλειος.Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης.